Cum cumpar un bun recuperat?

Aveti posibilitatea de a achizitona un bun mobil recuperat de la NBG LEASING printr-una dintre urmatoarele modalitati:

  • prin achizitie directa cu plata pe loc (indiferent de provenienta banilor: din surse proprii sau din surse imprumutate): practic, intr-o asemenea situatie, dupa ce veti fi inspectat bunul localizat intr-unul dintre parcurile noastre, solicitati colegilor nostri din Departamentul Recuperari  emiterea facturii proforma si achitati in baza ei pretul de achizitie al bunului.  
  • prin intermediul finantarii contractate direct de la NBG LEASING, cu respectarea criteriilor stabilite in normele interne de creditare in ceea ce priveste limita de varsta a bunului finantat la expirarea contractului de leasing (detaliate corespunzator in sectiunea « Oferta noastra » a paginii noastre de internet), cat si in ceea ce priveste indeplinirea de catre aplicant a criteriilor de eligibilitate (prin prisma riscului de credit asociat).
  • in cadrul licitatiilor publice cu strigare, organizate periodic de catre NBG LEASING, in conditiile de participare si de plata stabilite in caietul de sarcini intocmit cu ocazia organizarii fiecarei licitatii.

In cazul bunurilor imobile, aveti la dispozitie numai posibilitatea achizitiei prin intermediul licitatiilor cu oferta depusa in plic inchis, urmand a achita pretul – in situatia adjudecarii – cu plata pe loc (indiferent de provenienta banilor: din surse proprii sau din surse imprumutate) sau contractand o finantare de la NBG LEASING, cu respectarea criteriilor stabilite in normele interne de creditare in ceea ce priveste durata maxima a finantarii (detaliate corespunzator in sectiunea « Oferta noastra » a paginii noastre de internet), cat si in ceea ce priveste indeplinirea de catre aplicant a criteriilor de eligibilitate (prin prisma riscului de credit asociat).

Daca doriti sa fiti informat(a) permanent despre ofertele NBG LEASING privind vanzarea bunurilor recuperate sau despre licitatiile organizate periodic, va rugam sa va abonati la aceste informari prin intermediul sectiunii "Newsletter" din pagina noastra de Internet.

Nota! NBG LEASING nu este „producator” al bunurilor recuperate, oferite spre vanzare, in sensul Legii Nr. 240/2004 ori al Legii Nr. 245/2004 si prin urmare, nu acorda garantie pentru aceste bunuri.

Bunurile recuperate, oferite spre vanzare, sunt vandute ca bunuri de ocazie, pe principiul « vazut – placut ». Astfel, NBG LEASING nu garanteaza eventualii cumparatori impotriva viciilor aparente sau a celor ascunse, cumparatorii asumandu-si – in deplina cunostinta de cauza – eventualele disfunctionalitati ori vicii aparente sau ascunse descoperite la momentul vanzarii sau ulterior vanzarii, fara a putea emite pretentii fata de NBG LEASING pentru acestea.