Documente

Documente de natura comerciala

 • Cererea de Finantare NBG LEASING IFN S.A., completata si semnata - original;
 • Factura proforma si specificatia tehnica emisa de furnizor, semnata si stampilata de furnizor si contrasemnata de catre solicitant/utilizator – original;
 • Acordul de consultare a bazei de date a CRC a BNR, completat si semnat - original;
 • Declaratia privind beneficiarul real al finantarii, completata, semnata si stampilata – original;
 • Declaratia solicitantului/utilizatorului si/sau a fideiusorului (daca e cazul) privind creditele/imprumuturile/finantarile in leasing pe care le-a contractat/garantat cu/fata de alte institutii de credit - original.

Documente de natura financiara

 • Adeverinta de salariu (tipizat in formatul NBG LEASING IFN S.A.) – completata, semnata si stampilata de catre angajator – original;
 • Extras Revisal – fotocopia “conform cu originalul” vizata de catre Departamentul Resurse Umane al angajatorului – semnata si stampilata in original;
 • Contract de munca insotit de acte aditionale (dupa caz) – fotocopie “conform cu originalul” vizata de catre Departamentul Resurse Umane al angajatorului - original;
 • Adeverinta pentru veniturile suplimentare din dividende – original;
 • Contractele pentru veniturile suplimentare din chirii – fotocopie;
 • Contractele de consultanta/management/drepturi de autor/colaborare etc. pentru alte venituri extrasalariale – fotocopie;
 • Adeverinta privind anul fiscal precedent din care sa reiasa veniturile obtinute si impozitele platite de catre solicitant/utilizator - original;
 • Alte documente care atesta incasarea unor venituri lunare cu caracter permanent;
 • Oricare alte documente solicitate de finantator si care pot aduce clarificari asupra situatiei economico-financiare a solicitantului/utilizatorului.

Aceeasi documentatie este solicitata pentru sot/sotie/codebitor/fideiusor.

Nota: Toate documentele solicitate in fotocopie trebuie sa fie prezentate in original de catre utilizator/solicitant la momentul incheierii contractului de leasing, in vederea certificarii acestor fotocopii de catre reprezentantii Finantatorului. In urma analizei ori pe parcursul desfasurarii acesteia, NBG LEASING IFN S.A. isi rezerva dreptul de a solicita orice alte documente sau informatii suplimentare in vederea fundamentarii deciziei de finantare. De asemenea, Finantatorul isi rezerva dreptul de a modifica unilateral documentatia necesara constituirii dosarelor de leasing, prezentata in listele de mai sus.