Documente

Documente de natura comerciala

  • Cererea de Finantare NBG LEASING IFN S.A., completata, semnata si stampilata - original;
  • Factura proforma si specificatia tehnica emisa de furnizor, semnata si stampilata de furnizor si contrasemnata de catre solicitant/utilizator – original;
  • Acord de consultare a bazei de date a CRC a BNR, completat, semnat si stampilat – original;
  • Declaratia privind beneficiarul real al finantarii, completata, semnata si stampilata - original.

Documente de natura financiara

  • Declaratiile speciale de impunere, privind veniturile realizate din activitati independente, aferente ultimelor doua exercitii financiare incheiate - fotocopie;
  • Decizia de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit privind veniturile din activitati independente aferente anului in curs - fotocopie;
  • Registrul jurnal de incasari si plati pentru lunile incheiate ale exercitiului financiar in curs - fotocopie;
  • Contractele de prestari servicii catre clienti sau de colaborare cu cabinete sau asociatii profesionale (pentru avocati, contabili autorizati, medici) - daca exista - fotocopie;
  • Alte documente care atesta incasarea unor venituri lunare cu caracter permanent;
  • Oricare alte documente solicitate de finantator si care pot aduce clarificari asupra situatiei economico-financiare a solicitantului/utilizatorului.

Nota: Toate documentele solicitate in fotocopie trebuie sa fie prezentate in original de catre utilizator/solicitant la momentul incheierii contractului de leasing, in vederea certificarii acestor fotocopii de catre reprezentantii Finantatorului. In urma analizei ori pe parcursul desfasurarii acesteia, NBG LEASING IFN S.A. isi rezerva dreptul de a solicita orice alte documente sau informatii suplimentare in vederea fundamentarii deciziei de finantare. De asemenea, Finantatorul isi rezerva dreptul de a modifica unilateral documentatia necesara constituirii dosarelor de leasing, prezentata in listele de mai sus.