Documente

Documente de natura comerciala

  • Cererea de finantare NBG LEASING IFN S.A. completata, semnata si stampilata - original;
  • Factura proforma si specificatia tehnica emisa de furnizor, semnata si stampilata de furnizor si contrasemnata de catre solicitant/utilizator – original;
  • Acordul de consultare a bazei de date a CRC a BNR, completat, semnat si stampilat – original;
  • Declaratia privind apartenenta la grupuri, completata, semnata si stampilata – original;
  • Declaratia privind beneficiarul real al finantarii, completata, semnata si stampilata - original.

Documente de natura financiara

  • Ultimele trei bilanturi anuale, vizate de autoritatile fiscale competente - fotocopie;
  • Balantele de verificare sintetice aferente bilanturilor prezentate – fotocopie;
  • Ultima balanta de verificare sintetica aferenta anului in curs, precum si cea referitoare la aceeasi luna a anului anterior - fotocopie;
  • Ultimele extrase de cont (emise de catre aceeasi banca de la care este prezentata fisa specimenelor de semnatura autorizate in banca) – fotocopie
  • Oricare alte documente solicitate de finantator si care pot aduce clarificari asupra situatiei economico-financiare a solicitantului/utilizatorului.

Nota: Toate documentele solicitate in fotocopie trebuie sa fie prezentate in original de catre utilizator/solicitant la momentul incheierii contractului de leasing, in vederea certificarii acestor fotocopii de catre reprezentantii Finantatorului. In urma analizei ori pe parcursul desfasurarii acesteia, NBG LEASING IFN S.A. isi rezerva dreptul de a solicita orice alte documente sau informatii suplimentare in vederea fundamentarii deciziei de finantare. De asemenea, Finantatorul isi rezerva dreptul de a modifica unilateral documentatia necesara constituirii dosarelor de leasing, prezentata in listele de mai sus.