Intrebari frecvente

Intrebari generale

Livrarea bunului are loc la termenul si in locul stabilit in cuprinsul contractului (tripartit) de vanzare-cumparare sau la o data si in locul stabilit de comun acord intre utilizator si furnizor, in cazul in care, din motive obiective, nu pot fi respectate coordonatele mentionate in contract.

Livrarea bunului presupune transferul posesiei de catre furnizor catre utilizator, in prezenta unui reprezentant sau imputernicit al finantatorului, la data si in locul stabilite prin contractul de vanzare-cumparare sau de comun acord intre parti.

La momentul livrarii, va revine obligatia de a inspecta bunul in vederea verificarii datelor de identificare (seria sasiului) mentionate in documentele de achizitie si de livrare, a starii de functionare si a integritatii fizice a acestuia, precum si a concordantei dintre dotarile optionale ofertate de catre furnizor in prealabilul perfectarii achizitiei (si a finantarii) si dotarile efective ale bunului ce urmeaza a va fi livrat.

Dupa ce v-ati asigurat ca totul este in regula, puteti semna procesul-verbal de predare-primire si veti prelua efectiv bunul in posesie, impreuna cu documentele (ex. certificatul de inmatriculare, autorizatia de circulatie provizorie, polita RCA, manualul utilizatorului si carnetul de service) si obiectele (ex. cheia de contact) ce insotesc bunul.

In situatia in care observati orice neregularitate in legatura cu bunul ce urmeaza a va fi livrat (bunul nu corespunde ca nivel al dotarilor optionale sau al parametrilor tehnici, prezinta lovituri/zgarieturi sau nu corespunde datelor de identificare din documentele de achizitie/livrare), trebuie sa refuzati preluarea bunului si sa ne anuntati imediat despre starea de fapt constatata, solicitandu-i totodata furnizorului (in scris) sa remedieze deficientele constatate. Nerespectarea acestei recomandari si preluarea bunului in pofida problemelor constatate cu ocazia livrarii, va avea consecinte grave pentru dumneavoastra, diminuandu-va posibilitatile de a va recupera eventualele prejudicii cauzate. 

NOTA! In toate cazurile, indiferent de categoria bunului finantat, documentele originale de achizitie (factura fiscala/comerciala) si cele care atesta dreptul proprietate al cumparatorului (ex. cartea de identitate a vehiculului, certificatul de garantie, certificatul de origine, declaratia de conformitate, declaratia vamala de import etc.) vor fi livrate finantatorului. De asemenea, in cazul autovehiculelor, una dintre cele doua chei de contact va fi livrata finantatorului. Acestea vor ajunge in posesia dumneavoastra, la finalul contractului de leasing, dupa ce finantatorul va va fi transferat dreptul de proprietate asupra bunului finantat.  

Orice modificare a datelor societatii (persoane juridice) sau a datelor personale (persoane fizice) ale utilizatorilor vor fi comunicate in scris finantatorului, in vederea actualizarii informatiilor inregistrate in baza de date a acestuia, impreuna cu documentele legale care au stat la baza operarii modificarilor intervenite.

Dupa ce va fi fost semnat de catre reprezentantii sai legali, NBG LEASING va va expedia prin serviciile postale/de curierat un exemplar original al contractului de leasing incheiat intre parti. 

Totusi, daca din diverse motive, exemplarul dumneavoastra original este pierdut sau distrus, puteti obtine o copie (certificata) a acestuia, adresandu-ne o cerere in scris (semnata si stampilata) in acest sens, prin oricare dintre mijloacele de comunicare disponibile (servicii postale, e-mail: office@nbgleasing.ro, fax: +40 (21) 404 38 36 sau prin intermediul sectiunii "Mesaje" a contului dumneavoastra de client, disponibil in aplicatia www.weblease.ro).  

Despre inmatriculare

NBG LEASING va efectua demersurile privind inmatricularea bunurilor (inmatriculabile), dupa ce:

 • furnizorul bunului ii va fi livrat cartea de identitate a vehiculului, certificatul de conformitate, factura (fiscala/comerciala) de vanzare a bunului si certificatul de autenticitate al bunului (emis de catre Registrul Auto Roman - in cazul bunurilor SH/rulate);
 • dumneavoastra (utilizatorul) veti fi livrat finantatorului fisa de inmatriculare a bunului, vizata de catre Directia de Impozite si Taxe Locale pe raza careia aveti sediul/domiciliul - in urma deschiderii rolului fiscal; 
 • dumneavoastra (utilizatorul) veti fi achitat contravaloarea taxei de timbru (mediu/poluare), datorata conform legislatiei in vigoare la momentul inmatricularii;
 • NBG LEASING va fi achitat catre Trezoreria Statului contravaloarea taxei de timbru (mediu/poluare), achitata in prealabil de catre dumneavoastra finantatorului;
 • finantatorul achita celelalte taxe legale ocazionate de inmatricularea vehiculelor (taxa emitere certificat de inmatriculare, taxa emitere placute de inmatriculare etc.).

Dupa ce NBG LEASING va fi intrat in posesia tuturor documentelor enumerate mai sus si va fi parcurs pasii procedurali care sunt in sarcina sa, inmatricularea efectiva dureaza in medie 3 zile lucratoare de la data depunerii dosarului la Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor.

Conform legislatiei in vigoare, taxa de timbru (mediu/poluare) se achita de catre proprietar/finantator la Trezoreria Statului.

In practica, finantatorul va achita taxa de timbru (mediu/poluare), dupa ce va fi incasat de la dumneavoastra contravaloarea acesteia si a TVA aferenta. Refacturarea acesteia de catre finantator utilizatorului, presupune si colectarea TVA aferenta sumei taxei de timbru (mediu/poluare).

La reinmatricularea vehiculului pe numele dumneavoastra, urmare a expirarii contractului de leasing, veti merge la organul fiscal la care sunteti inregistrat ca platitor de taxe si impozite la bugetul de stat (ANAF) sau in a carei raza teritoriala aveti domiciliul fiscal (in cazul persoanelor fizice), in vederea obtinerii adeverintei care va evidentia restituirea/nerestituirea taxei de timbru (mediu/poluare) achitata de finantator la Trezoreria Statului. Cu acest document veti merge la serviciul public comunitar permise de conducere si inmatriculare, odata cu solicitarea transcrierii dreptului de proprietate.

Documentatia necesara inmatricularii vehiculelor poate fi consultata pe siteul de Internet al Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor: http://www.drpciv.ro.

Totusi, cele mai comune documente necesare inmatricularii vehiculelor pe teritoriul Romaniei sunt urmatoarele: 

 • factura (fiscala/comerciala) de achizitie a vehiculului
 • declaratia vamala de import (DVI) pentru vehiculele importate din afara Uniunii Europene
 • cartea de identitate a vehiculului - emisa de catre Registrul Auto Roman (aceasta este predata cumparatorului de catre furnizorul vehiculelor, pentru vehiculele produse sau deja inmatriculate in Romania; pentru cele importate din afara tarii, trebuie prezentate Registrului Auto Roman - in scopul eliberarii cartii de identitate - certificatul de inmatriculare (daca exista) si/sau cartea de identitate a vehiculului - emisa de catre autoritatile din statul de origine);
 • certificatul de autenticitate al bunului (emis de catre Registrul Auto Roman - in cazul bunurilor SH/rulate de provenienta interna sau in cazul tuturor bunurilor importate);
 • certificatul de inmatriculare emis de catre DRPCIV fostului proprietar - in cazul bunurilor SH/rulate de provenienta interna;
 • placutele de inmatriculare emise de catre autoritatile din tara de origine ori scrisoarea de transport (CMR), pentru bunurile SH/rulate achizitionate din import;
 • certificatul de conformitate al bunului, emis de catre producator;
 • certificatul de origine pentru bunurile importate din afara Uniunii Europene;
 • fisa de inmatriculare a bunului, vizata de catre Directia de Impozite si Taxe Locale pe raza careia aveti sediul/domiciliul - in urma deschiderii rolului fiscal; 
 • dovada achitarii contravalorii taxei de timbru (mediu/poluare), datorata conform legislatiei in vigoare la momentul inmatricularii;
 • dovada achitarii celorlalte taxe legale ocazionate de inmatricularea vehiculelor (taxa emitere certificat de inmatriculare, taxa emitere placute de inmatriculare, taxa numere preferentiale etc.);
 • fotocopia certificatului de inregistrare al finantatorului;
 • fotocopia certificatului de inregistrare sau a actului de identitate al utilizatorului.

NOTA! Lista enumerata mai sus a fost detaliata in baza prevederilor legale in vigoare, insa poate suferi modificari, functie de schimbarile legislative aduse de catre autoritatile competente. Prin urmare, va invitam sa consultati, de fiecare data cand aveti nevoie de aceste informatii, siteul de Internet al DRPCIV: http://www.drpciv.ro - autoritatea de reglementare in domeniu.

Sunt doua momente distincte la care poate interveni inmatricularea autovehiculului cu numere preferentiale, functie de care difera procedura de inmatriculare: 1) la momentul inmatricularii initiale a autovehiculului de catre finantator si 2) pe parcursul derularii contractului de leasing.

1) In aceasta prima situatie, tot ceea ce aveti de facut este sa completati corespunzator rubrica speciala din cuprinsul fisei de inmatriculare, cu cele trei optiuni pentru numarul preferential, inainte de a o returna finantatorului cu viza DITL.

2) In cea de-a doua situatie, trebuie sa adresati finantatorului o cerere scrisa in acest sens, prin oricare dintre mijloacele de comunicare disponibile (servicii postale, e-mail: registration@nbgleasing.ro, fax: +40 (21) 404 38 23 sau prin intermediul sectiunii "Mesaje" a contului dumneavoastra de client, disponibil in aplicatia www.weblease.ro), mentionand in cuprinsul ei cel putin trei optiuni/variante de numere preferentiale, pentru a preintampina situatia in care prima si chiar a doua n-ar fi disponibila. De asemenea, va trebui sa trimiteti finantatorului certificatul si placutele vechi de inmatriculare, spre a fi anexate la dosarul de inmatriculare ce va fi depus la DRPCIV.

La cererea dumneavoastra, pe parcursul derularii contractului, contra cost, exista posibilitatea inmatricularii in circulatie a vehiculelor cu numere definitive preferentiale, in limita disponibilitatii acestora in evidentele organelor de Politie.

NOTA! In situatia descrisa la punctul 2) finantatorul va va taxa serviciul de inmatriculare cu numere preferentiale a autovehiculului cu tariful de 62 de euro cu TVA inclusa - pentru contractele de leasing incheiate in euro si cu 279 de lei cu TVA inclusa - pentru contractele de leasing incheiate in lei. Aceste tarife vor fi actualizate periodic de catre finantator. Pentru o buna si corecta informare, va rugam sa consultati Lista de tarife pentru servicii suplimentare.

NBG LEASING nu garanteaza reusita demersului de inmatriculare a autovehiculului cu numere preferentiale, aceasta depinzand de disponibilitatea combinatiilor alfa-numerice pe care le-ati solicitat, in baza de date a DRPCIV. Totusi, in situatia in care niciuna dintre cele trei variante pe care le-ati solicitat/propus nu este disponibila, finantatorul va va anunta - in vederea alegerii unor noi variante de numere preferentiale.

In cazul in care, din motive independente de vointa sau procesele interne ale finantatorului, nu va va fi inmatriculat autovehiculul pana la expirarea autorizatiei provizorii de circulatie, va trebui sa va adresati furnizorului pentru eliberarea unei noi autorizatii provizorii (daca intarzierea a fost cauzata de catre acesta).
Daca intarzierea este cauzata chiar de catre dumneavoastra, atunci veti adresa finantatorului o cerere in scris prin oricare dintre mijloacele de comunicare disponibile (servicii postale, e-mail: registration@nbgleasing.ro, fax: +40 (21) 404 38 23 sau prin intermediul sectiunii "Mesaje" a contului dumneavoastra de client, disponibil in aplicatia www.weblease.ro) in vederea eliberarii unei noi autorizatii provizorii de circulatie.
In cea de-a doua situatie, finantatorul va va presta acest serviciu suplimentar contra cost, tariful fiind de 62 de euro cu TVA inclusa - pentru contractele de leasing denominate in euro si de 279 de lei cu TVA inclusa - pentru contractele de leasing denominate in lei. Aceste tarife vor fi actualizate periodic de catre finantator. Pentru o buna si corecta informare, va rugam sa consultati Lista de tarife pentru servicii suplimentare.

NBG LEASING transmite clientilor sai o fotocopie a cartii de identitate a vehiculului, odata cu certificatul de inmatriculare si cu placutele de inmatriculare a autovehiculului.

Daca, din diverse motive, ati pierdut aceasta fotocopie ori a fost distrusa, puteti solicita eliberarea unei alte fotocopii, in acest sens fiind suficienta adresarea unei simple cereri scrise, prin oricare dintre mijloacele de comunicare disponibile: servicii postale, e-mail: registration@nbgleasing.ro, fax: +40 (21) 404 38 23 sau prin intermediul sectiunii "Mesaje" a contului dumneavoastra de client, disponibil in aplicatia www.weblease.ro.

In cazul in care aveti nevoie de originalul cartii de identitate a vehiculului, puteti solicita eliberarea temporara a acesteia, adresand finantatorului o cerere scrisa (in care va fi detaliat motivul solicitarii si data returnarii originalului catre NBG LEASING), insotita de fotocopia actului de identitate al semnatarului cererii si de fotocopia ultimului document de plata (in cazul in care la momentul solicitarii inregistrati debite restante fata de finantator). 

Documentele enumerate mai sus pot fi transmise catre NBG LEASING prin oricare dintre mijloacele de comunicare disponibile: servicii postale, e-mail: registration@nbgleasing.ro, fax: +40 (21) 404 38 23 sau prin intermediul sectiunii "Mesaje" a contului dumneavoastra de client, disponibil in aplicatia www.weblease.ro.

In situatia in care, din varii motive, ati pierdut sau v-a fost distrus certificatul de inmatriculare al autovehiculului, puteti solicita NBG LEASING sa faca demersurile necesare pentru eliberarea unui duplicat al certificatului de inmatriculare.

In acest sens, trebuie sa adresati NBG LEASING o cerere scrisa, insotita de fotocopia actului de identitate al semnatarului cererii si de declaratia data in fata notarului cu privire la pierderea ori distrugerea certificatului de inmatriculare.
Aceste documente pot fi transmise catre NBG LEASING prin oricare dintre mijloacele de comunicare disponibile: servicii postale, e-mail: registration@nbgleasing.ro, fax: +40 (21) 404 38 23 sau prin intermediul sectiunii "Mesaje" a contului dumneavoastra de client, disponibil in aplicatia www.weblease.ro

NOTA! Eliberarea unui duplicat al certificatului de inmatriculare este un serviciu suplimentar la cererea dumneavoastra, care va fi prestat de catre NBG LEASING contra cost, tariful fiind de 49.60 euro cu TVA inclusa - pentru contractele de leasing denominate in euro si de 223.20 lei cu TVA inclusa - pentru contractele de leasing denominate in lei. Aceste tarife vor fi actualizate periodic de catre finantator. Pentru o buna si corecta informare, va rugam sa consultati Lista de tarife pentru servicii suplimentare.

In situatia in care, din diverse motive, ati pierdut sau v-a fost distrusa o placuta de inmatriculare a autovehiculului, puteti solicita NBG LEASING sa faca demersurile necesare pentru eliberarea unei noi placute de inmatriculare.

In acest sens, trebuie sa adresati NBG LEASING o cerere scrisa, insotita de fotocopia actului de identitate al semnatarului cererii, de fotocopia certificatului de inmatriculare si de declaratia data in fata notarului cu privire la pierderea placutei de inmatriculare (in cazul deteriorarii, este necesar a fi returnata si placuta deteriorata).
Aceste documente pot fi transmise catre NBG LEASING prin oricare dintre mijloacele de comunicare disponibile: servicii postale, e-mail: registration@nbgleasing.ro, fax: +40 (21) 404 38 23 sau prin intermediul sectiunii "Mesaje" a contului dumneavoastra de client, disponibil in aplicatia www.weblease.ro

NOTA! Solicitarea eliberarii unei noi placute de inmatriculare este un serviciu suplimentar la cererea dumneavoastra, care va fi prestat de catre NBG LEASING contra cost, tariful fiind de 37.20 euro cu TVA inclusa - pentru contractele de leasing denominate in euro si de 167.40 lei cu TVA inclusa - pentru contractele de leasing denominate in lei. Aceste tarife vor fi actualizate periodic de catre finantator. Pentru o buna si corecta informare, va rugam sa consultati Lista de tarife pentru servicii suplimentare.

In situatia in care aveti nevoie de cea de-a doua cheie de contact a autovehiculului, puteti solicita eliberarea temporara a acesteia, adresand finantatorului o cerere scrisa (in care va fi detaliat motivul solicitarii si data returnarii cheii catre NBG LEASING), insotita de fotocopia actului de identitate al semnatarului cererii si de fotocopia ultimului document de plata (in cazul in care la momentul solicitarii inregistrati debite restante fata de finantator). 

Documentele enumerate mai sus pot fi transmise catre NBG LEASING prin oricare dintre mijloacele de comunicare disponibile: servicii postale, e-mail: registration@nbgleasing.ro, fax: +40 (21) 404 38 23 sau prin intermediul sectiunii "Mesaje" a contului dumneavoastra de client, disponibil in aplicatia www.weblease.ro.

In situatia retinerii de catre politie a certificatului de inmatriculare al autovehicului, puteti solicita NBG LEASING sa faca demersurile necesare pentru recuperarea acestuia.

In acest sens, trebuie sa adresati NBG LEASING o cerere scrisa, insotita de originalul dovezii eliberate de catre politie in momentul retinerii certificatului si de originalul dovezii remedierii problemelor pentru care s-a aplicat sanctiunea retinerii certificatului de inmatriculare.
Aceste documente pot fi transmise catre NBG LEASING prin oricare dintre mijloacele de comunicare disponibile: servicii postale, e-mail: registration@nbgleasing.ro, fax: +40 (21) 404 38 23 sau prin intermediul sectiunii "Mesaje" a contului dumneavoastra de client, disponibil in aplicatia www.weblease.ro

NOTA! Recuperarea certificatului de inmatriculare retinut de catre politie este un serviciu suplimentar la cererea dumneavoastra, care va fi prestat de catre NBG LEASING contra cost, tariful fiind de 24.80 euro cu TVA inclusa - pentru contractele de leasing denominate in euro si de 111.60 lei cu TVA inclusa - pentru contractele de leasing incheiate in lei. Aceste tarife vor fi actualizate periodic de catre finantator. Pentru o buna si corecta informare, va rugam sa consultati Lista de tarife pentru servicii suplimentare.

Pentru efectuarea inspectiei tehnice periodice nu este necesara eliberarea unei imputerniciri de catre finantator.
De asemenea, programarea la statiile service autorizate pentru efectuarea inspectiei va fi facuta direct de catre utilizator, fara nicio interventie sau intermediere din partea finantatorului.

ATENTIE!!! In cazul in care intentionati sa calatoriti in tarile membre ale Uniunii Europene si ati efectuat ultima inspectie tehnica periodica a autovehiculului dupa data de 31.12.2013, trebuie sa aveti asupra dumneavoastra - in mod obligatoriu - certificatul ITP bilingv - eliberat de catre R.A.R. (in formatul unic armonizat la nivelul UE), conform prevederilor OG nr. 6/2012 privind transpunerea in legislatia nationala a reglementarile Directivei 2010/48/UE a Parlamentului European si ale Directivei 2009/40/CE a Comisiei Europene.

La solicitarea dumneavoastra expresa, NBG LEASING poate presta - contra cost - diverse servicii, cum ar fi: modificarea datelor (de identificare sau a culorii) in cartea de identitate a vehiculului, obtinerea diverselor duplicate ale documentelor de inmatriculare, obtinerea certificatului de autenticitate eliberat de catre R.A.R., omologari artizanale sau de serie etc.

Documentele necesare demersurilor pe langa autoritati pentru prestarea acestor servicii, difera de la o solicitare la alta, insa in general sunt comune urmatoarele:

 • cerere scrisa - adresata NBG LEASING privind serviciul solicitat;
 • fotocopie act identitate persoana fizica sau reprezentant persoana juridica/persoana fizica autorizata/asociatie;
 • certificatul de inmatriculare, in original;
 • fotocopia certificatului de inmatriculare;
 • devizul de la serviceul autorizat care face modificari/schimbari asupra autovehiculului (in cazul modificarilor in cartea de identitate si/sau a omologarilor artizanale ca urmare a schimbarii culorii, tipului constructiv etc.).

Documentele necesare, enumerate mai sus, pot fi transmise catre NBG LEASING prin oricare dintre mijloacele de comunicare disponibile: servicii postale, e-mail: registration@nbgleasing.ro, fax: +40 (21) 404 38 23 sau prin intermediul sectiunii "Mesaje" a contului dumneavoastra de client, disponibil in aplicatia www.weblease.ro

Tarifele practicate de catre NBG LEASING pentru prestarea acestor servicii pot fi consultate in Lista de tarife pentru servicii suplimentare.

Despre asigurare

Inca de la momentul emiterii ofertei ferme de finantare, ultilizatorul este invitat sa aleaga si oferta unuia dintre asiguratorii agreati de catre finantator, in vederea incheierii contractului de leasing intre parti.

Astfel, avand la baza optiunea utilizatorului, finantatorul incheie politele de asigurare. Finantatorul va avea calitatea de "asigurat", in timp ce utilizatorul va fi "beneficiarul" politelor de asigurare.

Bunurile a caror posesie face obiectul contractului de leasing incheiat intre parti va fi asigurat la pret cu TVA (cele achizitionate din Romania) si, respectiv, la pret DDP (cele achizitionate din import). 

Desi asigurarea este scutita de TVA, conform Codului Fiscal, explicatia pentru asigurarea bunurilor la pret cu TVA/DDP rezida in aceea ca in cazul unei daune totale sau a furtului (total), valoarea despagubirii trebuie sa permita inlocuirea acestuia - la valoarea de tranzactionare pe piata libera (adica la pret cu TVA / respectiv DDP).

Atat CASCO, cat si RCA sunt doua acronime care se refera la asigurarea autovehiculelor, diferenta intre acestea constand in faptul ca asigurarea CASCO este o asigurare facultativa - menita sa acopere distrugerile (partiale ori totale), cat si furtul (partial sau total) suferit de propriul autovehicul al asiguratului, in timp ce RCA este o asigurare obligatorie - menita sa acopere pagubele materiale si umane provocate de catre asigurat altor participanti la trafic.

NOTA! Desi CASCO are un caracter general de asigurare facultativa, prin efectul prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 51/1997 Republicata si al clauzelor contractului de leasing financiar, aceasta asigurare capata caracter obligatoriu si va fi mentinuta in vigoare pe toata durata derularii relatiilor contractuale finantator - utilizator.

Prima de asigurare CASCO si pretul politei RCA trebuie achitate cu aproximatie la momentul livrarii bunului finantat, pana cel mai tarziu la data mentionata in instiintarea de plata a asigurarilor - ce v-a fost transmisa de catre brokerul de asigurari si/sau de catre NBG LEASING.

In ceea ce priveste modalitatea achitarii primelor anuale de asigurare, in conformitate cu optiunea dumneavoastra, exprimata - inaintea incheierii contractului de leasing - la momentul prezentarii ofertelor asiguratorilor agreati de catre finantator, primele de asigurare CASCO vor fi achitate intr-o singura transa anuala, semestrial, trimestrial sau lunar. In oricare dintre schemele de plata alese, aveti obligatia achitarii fractiilor (lunare/trimestriale sau semestriale) primei anuale de asigurare pana cel mai tarziu in ziua scadentei fiecarei fractii - mentionata in polita de asigurare.
In cazul RCA, nu exista decat posibilitatea achitarii integrale sau semestriale a costului politei anuale de asigurare, plata trebuind efectuata pana la scadenta notificata de catre brokerul de asigurare.

Platile facute in scopul achitarii primelor de asigurare trebuie efectuate in conturile bancare si in baza cursurilor de schimb valutar mentionate in instiintarile de plata ce va vor fi (fost) transmise de catre brokerul nostru de asigurari.
Totusi, pentru situatiile in care veti fi ratacit aceste instiintari, va pot fi utile urmatoarele informatii si persoane de contact referitoare la brokerul nostru de asigurari:

Asigurator Cont colector al Eurial Broker de Asigurare S.R.L. pentru fiecare asigurator Date de contact - Eurial Broker de Asigurare S.R.L.
ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A. RO50 BRMA 0500 0297 5270 0001 Alina Ciocalteu
Tel: 021.202.99.71
Mob: 0742.010.225
Fax: 021.202.99.52
e-mail: alina.ciocalteu@eurialbroker.ro
ALLIANZ-TIRIAC ASIGURARI S.A. RO23 BRMA 0500 0297 5270 0002 Violeta Turlea
Tel: 021.202.99.61
Mob: 0752.066.907
Fax: 021.202.99.55
e-mail: violeta.turlea@eurialbroker.ro
UNIQA ASIGURARI S.A. RO23 BRMA 0500 0297 5270 0002 Luiza Nuta
Tel: 021.202.99.72
Mob: 0752.066.938
Fax: 021.202.99.52
email: luiza.nuta@eurialbroker.ro
GROUPAMA ASIGURARI S.A. (pentru fosta BT ASIGURARI) RO93 BRMA 0500 0297 5270 0003 Luiza Nuta
Tel: 021.202.99.72
Mob: 0752.066.938
Fax: 021.202.99.52
e-mail: luiza.nuta@eurialbroker.ro
OMNIASIG VIG S.A. RO93 BRMA 0500 0297 5270 0003 Violeta Turlea
Tel: 021.202.99.61
Mob: 0752.066.907
Fax: 021.202.99.55
e-mail: violeta.turlea@eurialbroker.ro
GROUPAMA ASIGURARI S.A. RO66 BRMA 0500 0297 5270 0004 Violeta Turlea
Tel: 021.202.99.65
Mob: 0752.066.907
Fax: 021.202.99.55
e-mail: violeta.turlea@eurialbroker.ro
ASIGURARE REASIGURARE ASTRA S.A. RO39 BRMA 0500 0297 5270 0005 Alina Ciocalteu
Mob: 0742.010.225
Fax: 021.202.99.55
e-mail: alina.ciocalteu@eurialbroker.ro
OMNIASIG VIG S.A. (pentru fosta BCR ASIGURARI) RO39 BRMA 0500 0297 5270 0005 Alina Ciocalteu
Tel: 021.202.99.71
Mob: 0742.010.225
Fax: 021.202.99.52
e-mail: alina.ciocalteu@eurialbroker.ro
POLITE RCA (pentru toti asiguratorii) R023 BACX 0000 0000 3086 8310 Alina Istrate
Tel: 021.202.99.79
Mob: 0752.066.988
e-mail: alina.istrate@eurialbroker.ro

 

Finantatorul va va pune la dispozitie originalul politei RCA, expediindu-vi-le odata cu numerele definitive de inmatriculare a autovehiculului - la inceputul relatiei contractuale. La reinnoirea anuala a politei, aceasta va va fi transmisa direct de catre brokerul de asigurare, cu suficient timp inainte de expirarea politei aferente anului de asigurare anterior.
In acelasi timp, originalul politei CASCO va fi pastrat de catre finantator, punandu-va la dispozitie numai o fotocopie a acesteia - ce va va fi expediata odata cu numerele definitive de inmatriculare ale autovehiculului.

In situatia in care nu veti fi achitat primele de asigurare CASCO sau costul asigurarii RCA pana la data scadenta mentionata in instiintarea de plata si/sau mentionata in polita CASCO, NBG LEASING are dreptul de a le achita, pentru a evita anularea valabilitatii acestora sau alte implicatii de natura juridica.
Ulterior, finantatorul va va refactura sumele achitate in locul dumneavoastra, impreuna cu taxele administrative prevazute in contractul de leasing pentru astfel de cazuri. 

Asigurarea bunurilor la pretul fara TVA/CIP ar avea ca efect plata unei despagubiri egale cu aceasta valoare, in cazul producerii unui eveniment de riscuri asigurat soldat cu distrugerea completa sau cu disparitia bunului asigurat, despagubire ce nu ar fi suficienta pentru inlocuirea bunului - in conditiile in care acesta este tranzactionat pe piata libera la pret cu TVA si, respectiv, la pret DDP (pentru cele de provenienta din import).

NBG LEASING transmite clientilor sai o fotocopie a politei de asigurare CASCO, odata cu certificatul de inmatriculare si cu placutele de inmatriculare ale autovehiculului.

Daca, din diverse motive, ati pierdut aceasta fotocopie ori a fost distrusa, puteti solicita eliberarea unei noi fotocopii, in acest sens fiind suficienta adresarea unei simple cereri scrise, prin oricare dintre mijloacele de comunicare disponibile: servicii postale, e-mail: insurance@nbgleasing.ro, fax: +40 (21) 404 37 88 sau prin intermediul sectiunii "Mesaje" a contului dumneavoastra de client, disponibil in aplicatia www.weblease.ro.

Pentru eliberarea imputernicirii necesare deschiderii si solutionarii dosarelor de dauna, trebuie sa va adresati finantatorului, punandu-i la dispozitie urmatoarele documente:

 • cererea - semnata si stampilata (dupa caz), in care vor fi precizate: numarul contractului de leasing, numarul de inmatriculare si/sau seria de sasiu a vehiculului, numele si prenumele imputernicitului desemnat sa perfecteze formalitatile ocazionate de deschiderea si solutionarea dosarului de dauna, seria si numarul documentului de identitate (B.I./C.I./pasaport) al imputernicitului, asiguratorul la care urmeaza sa se efectueze constatarea;
 • fotocopia documentului de identitate al imputernicitului;
 • fotocopia certificatului de inmatriculare (talon) a autovehiculului;
 • fotocopia politei de asigurare RCA a vehiculului vinovat de producerea daunei (daca este cazul), pentru situatiile in care dauna asupra bunului ce face obiectul contractului de leasing financiar este produsa de un alt vehicul;
 • constatare amiabila sau fotocopia procesului-verbal de constatare - emis de catre politie (daca este cazul);
 • alte documente/elemente necesare si solicitate, in functie de specificul fiecarui caz:
           - a doua cheie de contact a vehiculului (in cazul in care nu se afla in posesia finantatorului);
           - originalul cartii de identitate a vehiculului (in cazurile in care utilizatorul a solicitat-o in prealabil si n-a returnat-o 
             in termenul la care s-a angajat);
           - certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale pentru bunul finantat (identificat prin serie de sasiu);
          - documente pentru analiza financiara (in cazul clientilor carora le-au fost solicitate anterior de catre Departamentul Analiza Financiara si nu le-au pus la dispozitia finantatorului).

Documentele solicitate pentru eliberarea imputernicirii de dauna partiala, enumerate mai sus, pot fi depuse direct la sediul NBG LEASING (in atentia Departamentului Relatii Clienti) sau transmise prin oricare dintre mijloacele de comunicare disponibile: servicii postale, e-mail: office@nbgleasing.ro, fax: +40 (21) 404 38 36 sau prin intermediul sectiunii "Mesaje" a contului dumneavoastra de client, disponibil in aplicatia www.weblease.ro.

Imputernicirile pentru dauna partiala se elibereaza in maximum 24 ore de la receptionarea tuturor documentelor solicitate utilizatorului, cu mentiunea ca cererea de eliberare poate fi refuzata de catre NBG LEASING, in conditiile in care utilizatorul inregistreaza debite restante fata de finantator si/sau nu a prezentat toate documentele ce i-au fost solicitate in vederea eliberarii imputernicirii.

Pentru eliberarea acordului necesar calatoririi in afara tarii cu autovehiculul contractat in leasing, trebuie sa va adresati finantatorului, punandu-i la dispozitie urmatoarele documente:

 • cererea - semnata si stampilata (dupa caz), in care vor fi precizate: numarul de inmatriculare si/sau seria de sasiu a autovehiculului, numele conducatorului sau a conducatorilor auto, seria si numarul documentelor de identitate ale acestora, tara sau tarile de destinatie, tarile tranzitate, precum si perioada deplasarii;
 • focotopia documentelor de identitate ale conducatorilor auto;
 • fotocopia extensiei acoperirii politei CASCO (pentru cazurile in care Cartea Verde nu este incheiata la aceeasi societate de asigurari ca si polita de asigurare CASCO si/sau pentru cazurile in care tarile de destinate ori cele tranzitate nu erau incluse in aria de teritoriala de acoperire a politei de asigurare CASCO);
 • fotocopia extensiei acoperirii Cartii Verzi (pentru cazurile in care tarile de destinate ori cele tranzitate nu erau incluse in aria teritoriala de acoperire a asigurarii de tip Carte Verde);
 • alte documente/elemente necesare si solicitate, in functie de specificul fiecarui caz:
            - a doua cheie de contact a vehiculului (in cazul in care nu se afla in posesia finantatorului);
            - originalul cartii de identitate a vehiculului (in cazurile in care utilizatorul a solicitat-o in prealabil si n-a returnat-o 
             in termenul la care s-a angajat);
           - certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale pentru bunul finantat (identificat prin serie de sasiu);
           - acord de consultare a bazei date a Centralei Riscului de Credit (daca este cazul);
           - documente pentru analiza financiara (in cazul clientilor carora le-au fost solicitate anterior de catre Departamentul Analiza Financiara si nu le-au pus la dispozitia finantatorului).

Documentele solicitate pentru eliberarea acordului de iesire din tara, enumerate mai sus, pot fi depuse direct la sediul NBG LEASING (in atentia Departamentului Relatii Clienti) sau transmise prin oricare dintre mijloacele de comunicare disponibile: servicii postale, e-mail: office@nbgleasing.ro, fax: +40 (21) 404 38 36 sau prin intermediul sectiunii "Mesaje" a contului dumneavoastra de client, disponibil in aplicatia www.weblease.ro.

Acordul de iesire din tara va fi eliberat utilizatorului in urma verificarii documentelor solicitate, respectiv a situatiei asigurarilor bunului si a situatiei serviciului datoriei, in maximum 24 de ore de la receptionarea tuturor documentelor solicitate si poate fi eliberat pentru o perioada de maximum 3 (trei) luni calendaristice in baza unei cereri depuse. Pentru perioade mai lungi, va fi reluata procedura de solicitare a eliberarii acordului, la fiecare 3 luni.

ATENTIE!!! In cazul in care intentionati sa calatoriti in tarile membre ale Uniunii Europene si ati efectuat ultima inspectie tehnica periodica a autovehiculului dupa data de 31.12.2013, trebuie sa aveti asupra dumneavoastra - in mod obligatoriu - certificatul ITP bilingv - eliberat de catre R.A.R. (in formatul unic armonizat la nivelul UE), conform prevederilor OG nr. 6/2012 privind transpunerea in legislatia nationala a reglementarile Directivei 2010/48/UE a Parlamentului European si ale Directivei 2009/40/CE a Comisiei Europene.

Asigurarea “Carte Verde” este o asigurare de raspundere civila auto, valabila numai in afara teritoriului Romaniei. In baza acestei asigurari, asiguratorul plateste despagubiri tertilor pentru distrugerea de bunuri si/sau vatamarea corporala provocata de catre asigurat in urma unor accidente de petrecute in strainatate, din culpa asiguratului. De asemenea, asigurarea "Carte Verde" acopera si eventualele cheltuieli suportate de catre asigurat cu ocazia unui eventual proces civil intentat de catre partea vatamata.

Fransiza este o clauza specifica politelor de asigurare CASCO si reprezinta partea din valoarea daunei pe care o suporta asiguratul. Aceasta clauza a contractului de asigurare este reglementata de comun acord intre asigurat si asigurator, la momentul incheierii politei de asigurare sau impusa de catre asigurator in mod obligatoriu, pana la efectuarea inspectiei de risc, in cazul asigurarii bunurilor second-hand/rulate.
Fransiza poate fi stabilita in suma fixa - deductibila din valoarea fiecarei despagubiri cuvenite asiguratului; ca procent din suma asigurata - deductibila din valoarea fiecarei despagubiri cuvenite asiguratului sau ca procent aplicat la si dedus direct din valoarea fiecarei despagubiri cuvenite asiguratului.

ATENTIE! In cazul finantarii achizitiei de bunuri second-hand/rulate sau recuperate, la incheierea politei CASCO este obligatorie efectuarea inspectiei de risc, imediat dupa sau chiar inainte de livrarea bunului, daca e posibil. 
De asemenea, in cazul schimbarii asiguratorului pe durata derularii contractului de leasing, la incheierea politei CASCO cu noul asigurator este obligatorie efectuarea inspectiei de risc, in cel mai scurt timp de la sau chiar inainte de intrarea in vigoare a noii polite.  
Inspectia de risc presupune sa va deplasati cu bunul la cel mai apropiat birou al asiguratorului ori al brokerului indicat de catre acesta din urma, pentru inspectarea bunului si fotografierea acestuia.
In cazul neefectuarii inspectiei de risc, in majoritatea cazurilor, contractul de asigurare prevede fransize (consistente, ca suma) din valoarea eventualelor daune suferite ca urmare a producerii unui risc asigurat.
Dupa efectuarea inspectiei de risc, este recomandat sa solicitati inspectorului de asigurari care o efectueaza, sa va confirme printr-un mesaj transmis prin e-mail, efectuarea inspectiei si, eventual, sa va transmita atasat si fotografiile facute cu aceasta ocazie.

In cazul distrugerii totale sau a furtului, utilizatorul ramane responsabil pentru plata valorii totale ramase de achitat pana la termenul initial de finalizare a contractului de leasing, inclusiv valoarea reziduala si toate cheltuielile ocazionate de schimbarea regimului vamal al bunului (daca este cazul). Finantatorul va scadea din suma primita de la asigurator aceasta datorie. Eventualele evenimente neacoperite de polita de asigurare, precum si eventualele sume ramase neacoperite dupa incasarea despagubirilor de la asigurator vor fi in sarcina utilizatorului. In cazul in care despagubirile primite depasesc cuatumul sumelor datorate (penalizari, rate de leasing restante, rate de leasing nefacturate, taxe vamale, TVA, alte taxe etc.), diferenta rezultata va reveni utilizatorului.

In caz de dauna, utilizatorul are obligatia sa: instiinteze organele de politie despre producerea evenimentului, in conformitate cu legislatia specifica in vigoare (daca este cazul) sau sa completeze formularul tipizat de constatare amiabila - daca in evenimentul rutier cauzator a fost implicat si un alt autovehicul si daca accidentul nu s-a soldat cu vatamari corporale sau cu victime omenesti; sa instiinteze societatea de leasing, in termen de 48 de ore, despre producerea evenimentului si sa solicite eliberarea imputernicirii necesare deschiderii dosarului de dauna la societatea de asigurari (a se vedea raspunsul la intrebarea “Cum se obtine o imputernicire de dauna?”); se adreseze societatii de asigurare (in termenul legal sau in cel prevazut in conditiile contractului/politei de asigurare) in vederea deschiderii dosarului de dauna.

In general, prin incheierea politei CASCO si a celei RCA la acelasi asigurator, beneficiati de extensia automata a acoperirii politei CASCO pentru deplasarile in strainatate.

Totusi, trebuie sa verificati cu atentie daca tarile pe care urmeaza sa le tranzitati in calatoria dumneavoastra, precum si daca tara de destinatie sunt incluse in acoperirea generala a politei dumneavoastra de asigurare. Aceasta verificare se face urmarind in cuprinsul "Cartii Verzi" atasate RCA-ului dumneavoastra daca indicativul international al tarilor pe care urmeaza sa le tranzitati, precum si cel al tarii de destinatie, sunt barate (cu "X"). 
Daca sunt barate ori chiar lipsesc complet din tabelul cu indicativele tarilor tiparit pe Cartea Verde, atunci se impune contactarea asiguratorului pentru a solicita extensia acoperirii ambelor polite de asigurare (atat CASCO, cat si Carte verde) si pentru teritoriul tarilor care va intereseaza si lipsesc ori sunt barate in tabelul mai sus amintit. Pentru aceasta extensie, asiguratorul va va solicita o plata suplimentara, fata de primele de asigurare deja achitate.

ATENTIE! Extinderea acoperirii politelor de asigurare, in situatia descrisa mai sus, este absolut obligatorie si necesara. Fara dovada acestei extensii NBG LEASING nu va va elibera imputernicirea de iesire din tara, iar daca decideti sa plecati peste hotare fara aceasta imputernicire, la un eventual control la punctul de trecere a frontierei vi se poate refuza iesirea din tara si, respectiv, intrarea in tarile tranzitate sau in cea de destinatie, fie din cauza lipsei imputernicirii, fie din cauza faptului ca politele dumneavoastra de asigurare nu au acoperire pe teritoriul statelor respective, fie din ambele motive enuntate anterior.
Presupunand totusi ca reusiti sa treceti fara probleme prin punctele de frontiera, va asumati un risc deosebit de grav prin calatorirea fara acoperire CASCO si Carte Verde pe teritoriul respectivelor state (neacoperite de asigurare), intrucat atat pagubele suferite de catre dumneavoastra, cat si acelea provocate tertilor ca urmare a unor evenimente rutiere cauzate de catre dumneavoastra pe teritoriul statelor in cauza, nu vor si despagubite de catre asigurator.

Pe toata durata contractului de leasing, originalul politei de asigurare CASCO va fi pastrat de catre finantator. Finantatorul va va pune la dispozitie o fotocopie a acesteia, care va fi suficienta pentru intocmirea eventualelor dosare de dauna, aparute pe parcursul derularii contractului de leasing ori pentru efectuarea oricarui demers legat de asigurari, in relatia cu asiguratorul si/sau cu autoritatile competente.

Reintregirea sumei asigurate reprezinta prima suplimentara de asigurare pe care trebuie s-o achite un asigurat asiguratorului pentru reintregi suma asigurata initial si care a fost diminuata in urma platii de catre asigurator a unei despagubiri in urma producerii unui eveniment asigurat.
Aceasta prima suplimentara de asigurare se calculeaza prin aplicarea cotatiei anuale de prima CASCO la valoarea despagubirii platite de catre asigurator, dupa care, se pondereaza cu perioada ramasa din perioada initiala de valabilitate a politei de asigurare.

Pentru a intelege pe deplin conceptul de "reintregire a sumei asigurate", va vom prezenta in continuare un exemplu ipotetic:
- presupunand ca v-ati asigurat CASCO autoturismul pentru suma asigurata de 10,000 de euro (cu TVA inclusa), platind o  prima anuala de asigurare de 450 de euro (respectiv 4.5% din suma asigurata) si
- in luna a 5-a a primului an de asigurare se intampla un eveniment rutier in urma caruia asiguratorul va plateste o despagubire de 2,000 de euro, atunci

- fie optati sa nu reintregiti suma asigurata, situatie in care, pe viitor, suma asigurata initiala se diminueaza cu valoarea despagubirii deja platite de catre asigurator (respectiv, scade la 8,000 de euro), consecinta fiind ca in cazul in care bunul sufera o dauna totala ori va este furat, veti fi despagubit cu numai 8,000 de euro,

- fie optati pentru reintregirea sumei asigurate, platind o prima suplimentara de reintregire in valoare de 52.5 euro (calculata astfel: 2,000 euro x 4.5% pe an x 7 luni / 12 luni), consecinta fiind ca o eventuala dauna totala sau un eventual furt, va va fi despagubit/a la valoarea de 10,000 de euro. De regula, daca optati pentru reintregire, prima suplimentara de asigurare este dedusa direct din valoarea despagubirii partiale (2,000 euro - 52.5 euro = 1,947.5 euro, reprezentand despagubirea ce va va fi platita efectiv de catre asigurator).

NOTA! In cazul asigurarilor cu fransiza (de 150 de euro pe eveniment, sa presupunem), calculul ipotetic de mai sus va suferi urmatoarele modificari: valoarea despagubirii pentru dauna partiala din luna a 5-a va fi de 2,000 euro - 150 euro = 1,850 euro, iar prima suplimentara de reintregire va fi calculata la valoarea despagubirii nete - fara fransiza (1,850 euro x 4.5% pe an x 7 luni / 12 luni = 48.56 euro). Asadar, in acest caz, daca optati pentru reintregire, asiguratorul va va plati efectiv o despagubire neta in valoare de: 2,000 euro - 150 euro (fransiza) - 48.56 euro (prima suplimentara de reintregire) = 1,801.44 euro.    

Dumneavoastra trebuie sa achitati, in mod normal, catre brokerul de asigurari sau catre asigurator, primele de asigurare pana la termenul limita ce v-a fost notificat de catre Eurial Broker de Asigurari si care este mentionat si in polita de asigurare CASCO.

Daca din varii motive, nu achitati deloc sau achitati cu intarziere o prima de asigurare, brokerul de asigurari notifica NBG LEASING s-o achite in locul dumneavoastra, refacturandu-v-o ulterior. Acesta este motivul pentru care o veti regasi in cuprinsul urmatoarei facturi de rata lunara, emisa de catre finantator dupa achitarea primei de asigurari, cat si raspunsul la intrebarea "de ce mi s-a facturat CASCO?".

Totusi, daca ati achitat cu intarziere prima de asigurare catre brokerul de asigurari ori catre asigurator si v-a fost deja refacturata si de catre NBG LEASING, aveti obligatia de a achita integral factura de leasing ce o contine, banii nefiind pierduti, iar reglajul facandu-se la scadenta urmatoarei prime de asigurare CASCO, cand nu va mai fi nevoie sa mai achitati nimic.  

In situatia in care n-ati primit instiintarea de plata a primei de asigurare CASCO sau chiar daca ati primit-o, n-ati achitat-o catre brokerul de asigurari ori catre asigurator in termenul scadentei mentionat in polita, la notificarea brokerului si/sau a asiguratorului, NBG LEASING va achita in locul dumneavoastra prima de asigurare scadenta, pentru a evita anularea valabilitatii politei de asigurare si, implicit, ramanerea bunului neasigurat.

Ulterior, prima de asigurare va va fi refacturata, adaugandu-i-se in factura respectiva si taxa administrativa prevazuta in contractul de leasing pe care l-ati incheiat cu compania noastra.

Daca n-ati primit polita RCA reinnoita, acest fapt poate fi cauzat numai de catre o eroare pe fluxul de comunicare (a fost ratacita de catre curier sau v-o va livra cu intarziere).

In niciun caz nu poate fi vorba despre omisiunea NBG LEASING, a brokerului de asigurari ori a asiguratorului de a o emite. Totdeauna, cele trei parti implicate in procesul de reinnoire a asigurarilor se preocupa de reinnoirea si de trimiterea acestora catre clienti, cu suficient timp inainte de expirarea vechii polite de asigurare.

Totusi, in situatia in care n-ati intrat in posesia noii polite pana la expirarea termenului de valabilitate a celei vechi, nu trebuie sa incheiati dumneavoastra o alta polita (exceptand cazurile, la finalizarea contractului, in care veti fi fost notificati in mod expres), ci sa ne contactati urgent si sa reclamati acest fapt. In acest sens, puteti apela Serviciul Relatii Clienti al companiei noastre, la numarul de telefon +40 (21) 408 88 80 ori puteti scrie colegilor nostri din Departamentul Asigurari, pe adresa de e-mail: insurance@nbgleasing.ro.

In cel mai scurt timp, va vom retransmite originalul (daca ne-a fost returnat de catre curier, intre timp) sau un duplicat al acesteia (daca originalul a fost pierdut sau distrus pe timpul transportului).

Faptul ca suma asigurata scade in timp, dar valoarea primei anuale de asigurare ramane constanta, nu este decat implicatia unei ajustari simplificate a cotei de prima in functie de curba de depreciere a bunului, cota in baza carei este calculat cuantumul primei anuale de asigurare CASCO.

Altfel spus, scaderea sumei asigurate este normala in conditiile in care, de la un an la altul, bunul sufera atat o depreciere fizica, cat si una morala (apar noi modele pe piata, accentuand scaderea valorii bunului pe care dumneavoastra il aveti deja in uz) - depreciere care se cuantifica intr-o scadere a valorii bunului (fapt care poate fi verificat si/sau confirmat prin consultarea preturilor de pe piata libera - pentru bunurile vandute-cumparate, avand aceleasi caracteristici tehnico-functionale si aceeasi varsta cu cel pe care il detineti, ori prin consultarea cataloagelor statistice de specialitate - Schwacke etc.), cat si printr-o deteriorare reala a fiabilitatii si/sau a gradului de siguranta in utilizare.

Prin urmare, scazandu-i fiabilitatea si gradul de siguranta in utilizare (ca efect direct al uzurii fizice), asigurarea bunului respectiv presupune acoperirea - pe an ce trece - a unui risc crescut de incidenta a evenimentelor asigurate. Cresterea probabilitatii producerii evenimentelor asigurare, inseamna - in mod evident - o reevaluare anuala a cotei de prima de asigurare, in sensul cresterii. Adica, an de an, asiguratorul ar trebui sa va aplice la suma asigurata descrescatoare (deja mentionata in cuprinsul politei de asigurare CASCO) un procent mai mare, pentru a calcula o prima anuala de asigurare acoperitoare pentru noul nivel (mai ridicat) al riscurilor asigurate.

Pentru inlesnirea relatiei contractuale asigurat - asigurator, acest fapt se intampla in practica in mod indirect (dupa cum aminteam la inceput), prin pastrarea primei anuale la aceeasi valoare ca in primul an de asigurare, concomitent cu diminuarea graduala (de la un al la altul) a sumei asigurate. Efectul matematic al acestor doua actiuni coroborate este acela ca, in definitiv, raportand nivelul constant al primei anuale de asigurare la suma asigurata a fiecarui an (care se diminueaza continuu), practic, creste nivelul cotei de prima (ca expresie procentuala) - in directa concordanta cu cresterea probabilitatii de producere a riscurilor asigurate. 

Puteti solicita incheierea politelor de asigurare la un alt asigurator, insa acest lucru nu poate fi realizat mai devreme de expirarea anului de asigurare in curs.

In acest sens, trebuie sa ne adresati - cu suficient timp inainte de expirarea anului de asigurare in curs (cand este scadenta urmatoarea prima anuala de asigurare) - o cerere scrisa, care sa contina (pe langa detaliile de identificare ale bunului asigurat si ale contractului de leasing) si motivatia schimbarii asiguratorului, prin oricare dintre mijloacele de comunicare disponibile: depunere directa la sediul nostru, servicii postale, e-mail: insurance@nbgleasing.ro, fax: +40 (21) 404 37 88 sau prin intermediul sectiunii "Mesaje" a contului dumneavoastra de client, disponibil in aplicatia www.weblease.ro.

NOTA! In astfel de cazuri, se poate intampla frecvent sa creasca costurile cu asigurarea, deoarece noul asigurator nu va va mai oferta o prima de asigurare pentru un bun nou, ci pentru unul deja rulat/folosit, cota de prima anuala fiind mai mare in situatia data. De asemenea, istoricul evenimentelor ce v-au fost despagubite (dumneavoastra sau tertilor, sub incidenta RCA a dumneavoastra) de catre vechiul asigurator in baza politei initiale de asigurare, ar putea avea influenta cu privire la cresterea costurilor de asigurare, in relatia cu noul asigurator.

ATENTIE! In cazul schimbarii asiguratorului, la incheierea politei CASCO cu noul asigurator este obligatorie efectuarea inspectiei de risc, in cel mai scurt timp de la sau chiar inainte de intrarea in vigoare a noii polite.
Inspectia de risc presupune sa va deplasati cu bunul la cel mai apropiat birou al asiguratorului ori al brokerului indicat de catre acesta din urma, pentru inspectarea bunului si fotografierea acestuia.
In cazul neefectuarii inspectiei de risc, in majoritatea cazurilor, contractul de asigurare prevede fransize (consistente, ca suma) din valoarea eventualelor daune suferite ca urmare a producerii unui risc asigurat.
Dupa efectuarea inspectiei de risc, este recomandat sa solicitati inspectorului de asigurari care o efectueaza, sa va confirme printr-un mesaj transmis prin e-mail, efectuarea inspectiei si, eventual, sa va transmita atasat si fotografiile facute cu aceasta ocazie.    

Despre facturare

NBG LEASING trimite in mod automat instiintari de emitere a facturilor prin serviciul de mesagerie al operatorilor de telefonie mobila (SMS) si prin e-mail, tuturor clientilor care la momentul incheierii contractului de leasing aveau si au comunicat companiei noastre un numar de telefon mobil valabil si/sau o adresa de e-mail valabila.
Clientii care se vor abona la serviciile de telefonie mobila sau isi vor crea o adresa de e-mail, ulterior momentului incheierii contractului de leasing cu NBG LEASING, precum si aceia care doresc sa primeasca instiintari si prin alte mijloace de comunicatie (fax etc.) sau despre alte evenimente (scadenta facturii, depasirea scadentei facturii etc.), isi pot adauga datele de contact si pot alege sa primeasca si alte tipuri de instiintari prin intermediul contului de client din aplicatia www.weblease.ro, sectiunea "Informatii clienti", rubrica "Abonare servicii". Practic, aici vor fi bifate toate instiintarile care prezinta interes pentru dumneavoastra si se adauga in dreptul fiecareia datele de contact corespunzatoare.

Puteti verifica inregistrarea unei plati efectuate catre NBG LEASING, accesand contul dumneavoastra de client din aplicatia www.weblease.ro, si navigand spre sectiunea "Situatii financiare" - care, dupa apasarea butonului cu numele sau, va afisa in mod automat lista, in ordine cronologica, a tuturor facturilor emise de catre NBG LEASING si a ordinelor dumneavoastra de plata, permitandu-va accesul permanent la fisa dumneavoastra de client, precum si realizarea punctajelor intre evidenta NBG LEASING referitoare la contul dumneavoastra de client si propriile dumneavoastra evidente (contabile).
NOTA! Va rugam sa retineti faptul ca intre ordonarea platii dumneavoastra si inregistrarea sumei platite in evidentele NBG LEASING si, implicit, in sectiunea "Situatii financiare" a contului dumneavoastra de client din aplicatia www.weblease.ro va fi un decalaj de minimum 2 zile lucratoare, necesar transferului (inter)bancar al sumelor, cat si culegerii in baza de date a informatiilor din extrasul bancar pe care ni-l furnizeaza banca noastra.

Comisionul de rambursare anticipata stipulat in art. 10 al contractului de leasing reprezinta suma datorata de catre utilizator finantatorului, cu ocazia rambursarii anticipate partiale ori integrale, pentru nerealizarea completa a veniturilor din dobanda agreate intial intre parti (prin semnarea contractului de leasing si a scadentarului anexat acestuia), cauzata de inchiderea anticipata a creditului, la solicitarea utilizatorului.
Acest comision este datorat in toate cazurile de rambursari anticipate efectuate de catre utilizatorii din categoria persoanelor juridice, precum si numai de catre utilizatorii din categoria persoanelor fizice care vor fi incheiat cu finantatorul contracte de leasing cu rata fixa de dobanda.

Cuantumul comisionului se determina prin aplicarea procentului de 3% numai asupra valorii capitalului rambursat anticipat (fie ca este cazul unei rambursari partiale sau integrale), iar achitarea acestuia de catre utilizator va avea ca efect exonerarea acestuia din urma de la plata dobanzilor aferente capitalului rambursat anticipat. De asemenea, un alt efect al rambursarii anticipate (partiale) va consta in recalcularea ratelor de leasing (si, implicit, in modificarea scadentarului) pentru perioada contractuala ramasa.

Diferentele de curs stipulate in art. 3.3 al contractului de leasing reprezinta diferenta dintre cursul de schimb al monedei contractului de leasing, comunicat de catre BNR pentru ziua efectuarii platii catre furnizor, si cursul de schimb al monedei in care este exprimat pretul de achizitie al bunului platit de catre finantator furnizorului. 

Modul de calcul al acestor diferente de curs este diferit, functie de moneda in care este incheiat contractul de leasing, dupa cum urmeaza:

1) In cazul in care contractul de leasing este incheiat in EURO, dar pretul de achizitie al bunului finantat este achitat furnziorului in LEI - la cursul bancii furnizorului, desi a fost ofertat de catre acesta din urma in EURO: pret de achizitie in EURO x (curs LEU/EURO banca furnizor ziua platii - curs LEU/EURO BNR ziua platii) x (100 - procent avans platit de catre utilizator)%.
Daca pretul este achitat furnizorului in mai multe transe, atunci formula devine: pret de achizitie in EURO x (curs mediu ponderat LEU/EURO banca furnizor ziua platilor - curs mediu ponderat LEU/EURO BNR ziua platilor) x (100 - procent avans platit de catre utilizator)%.

Exemplu ipotetic de calcul: pret achizitie bun 10,000 EURO, avans platit de catre utilizator 20%, plata pretului catre furnizor: a) intr-o singura transa / b) in doua transe (avans 25% si transa a 2-a 75%), curs BNR ziua platii 4.5 LEI/EURO ( b) curs BNR ziua platii 2 4.6 LEI/EURO), curs banca furnizor 4.55 LEI/EURO ( b) curs banca furnizor plata 2 4.7 LEI/EURO).

1.a) Diferente de curs conform art. 3.3 = 10,000 EURO x (4.55 LEI/EURO - 4.5 LEI/EURO) x (100 - 20)% = 10,000 EURO x 0.05 LEI/EURO x 80% = 400 LEI.

1.b) Diferente de curs conform art. 3.3 = 10,000 EURO x ((4.55 LEI/EURO - 4.5 LEI/EURO) x 25% + (4.7 LEI/EURO - 4.6 LEI/EURO) x 75%) x (100 - 20)% = 10,000 EURO x (0.05 LEI/EURO x 25% + 0.1 LEI/EURO x 75%) x 80% = 10,000 EURO x (0.0125 LEI/EURO + 0.075 LEI/EURO) x 80% = 10,000 EURO x 0.0875 LEI/EURO x 80% = 700 LEI.

2) In cazul in care contractul de leasing este incheiat in LEI, pretul de achizitie al bunului finantat este achitat furnziorului in LEI - la cursul bancii furnizorului, dar a fost ofertat de catre acesta din urma in EURO: pret de achizitie in EURO x (curs LEU/EURO banca furnizor ziua platii - curs LEU/EURO banca furnizor ziua ofertarii/intocmirii contractului de leasing).
Practic, pretul comunicat de catre furnizor finantatorului pentru intocmirea contractului de leasing, reprezinta echivalentul in LEI al pretului de vanzare la un moment anterior incasarii de la finantator. Insa, pretul final de vanzare in LEI este reprezentat de catre echivalentul in LEI al pretului in EURO din ziua efectuarii platii de catre finantator.
Astfel, daca in ziua efectuarii platii, cursul LEU/EURO practicat de catre banca furnizorului a fost mai mare decat acela din ziua emiterii facturii proforma in LEI, necesara intocmirii contractului de leasing, diferenta de curs se calculeaza practic ca diferenta matematica intre pretul in LEI din ziua platii si cel din ziua intocmirii contractului de leasing. Acest lucru se petrece deoarece niciun furnizor nu accepta inghetarea cursului de schimb LEU/EURO intre momentul intocmirii contractului de leasing si cel al incasarii pretului bunului pe care il vinde.

Plecand de la premisele calculului ipotetic detaliat la punctul 1) de mai sus, in situatia de fata, evenimentele si calculele se desfasoara astfel:
- in ziua emiterii ofertei de finantare catre utilizator, finantatorul solicita furnizorului emiterea unei facturi proforma in lei; presupunem ca furnizorul o emite la cursul de 4.5 LEI/EURO, adica la valoarea de 10,000 EURO x 4.5 LEI/EURO = 45,000 LEI.
- finantatorul si utilizatorul incheie intre ei contractul de leasing, ponind de la valoarea de intrare a bunului de 45,000 de LEI. 
- finantatorul solicita furnizorului, in ziua platii, emiterea facturii fiscale pentru achitarea pretului; furnizorul emite factura la cursul de 4.55 LEI/EURO. 
- finantatorul achita, astfel, furnizorului pretul de 45,500 LEI.
- ulterior, finantatorul calculeaza si refactureaza utilizatorului diferentele de curs in baza art. 3.3, dupa cum urmeaza: 45,500 LEI (pret achitat) - 45,000 LEI (valoare de intrare pe contract) = 500 LEI.

Nota! In situatia in care cursul din ziua achitarii pretului catre furnizor ar fi mai mic decat cel in baza caruia a fost determinata valoarea de intrare in LEI a bunului finantat, atunci reglajul intre finantator si utilizator se va face prin incheierea unui act aditional privind diminuarea valorii de intrare a bunului pe contractul de leasing si, implicit, privind recalcularea corespunzatoare a scadentarului anexat contractului.

Toate facturile emise de catre NBG LEASING respecta forma de prezentare a unei facturi clasice: partea superioara este rezervata datelor de identificare ale emitentului si ale destinatarului, precum si datelor de identificare ale facturii (numar, serie - daca e cazul, data emiterii, data livrarii/prestarii bunului/serviciului si data ultimei zile de plata), partea mediana prezinta coloanele unei facturi comune (respectiv: "Denumirea produselor sau a serviciilor", "Cantitatea", "Pretul unitar (fara TVA)", "Valoare (fara TVA)" si "Valoare TVA"). Partea inferioara a documentului este rezervata totalurilor referitoare la ultimele trei coloane (coloanele cu sume) ale partii mediane. De asemenea, tot aici este mentionata si cota de TVA aplicata.

In practica, NBG LEASING emite o serie de facturi in relatia contractuala cu clientii sai, dintre care amintim: factura de avans la contractul de leasing, factura de decontare a avansului si/sau a ratelor de leasing emise inainte de livrarea bunului finantat, factura prin care sunt facturate sau refacturate diverse servicii si/sau taxe (serivicii de reinmatriculare/omologare, taxe si impozite, amenzi etc.), factura de avans pentru incasarea valorii reziduale, factura de decontare si de repunere a valorii reziduale incasate.
Toate acestea, pe coloana "Denumirea produselor sau a serviciilor" descriu articolul refacturat sau fac trimitere la clauza contractuala in baza careia a fost emisa factura, facand informatia - in general - comprehensibila si usor identificabila de catre utilizator/client.   

Pe langa tipurile de facturi, posibil a fi emise de catre finantator si deja enumerate mai sus, cea mai importanta si cea mai frecvent intalnita categorie de facturi in relatia finantator - utilizator este aceea reprezentata de factura de rata lunara de leasing.  
In pofida faptului ca este cea mai des intalnita, este acea categorie care ridica si cele mai mari probleme referitor la intelegerea continutului ei de catre client.
Pe cale de consecinta, ne propunem ca prin explicatiile pe care le vom aduce in continuare sa va inlesnim efortul depus cu analizarea si intelegerea informatiilor continute in acest tip de factura. Dificultatea intelegerii rezida in fapt, in necunoasterea semnificatiei elementelor/articolelor facturate (descrise pe prima coloana - "Denumirea produselor sau a serviciilor" a zonei mediane a facturii) si a modului de calcul sau a bazei contractuale si/sau legale de facturare a acestora.

Vom prezenta in continuare elementele/articolele de facturare cele mai frecvent intalnite in facturile lunare de rata de leasing, modul de calcul, precum si a bazei contractuale si/sau legale de facturare a acestora: 

 • "Rata - principal" = [valoarea capitalului aferent ratei facturate, conform anexei 2 a contractului] x [valoare "Curs contract reevaluat"]
 • "Diferente de curs rata - principal" = [valoarea capitalului aferent ratei facturate, conform anexei 2 a contractului] x ([valoarea "Curs euro"] - [valoare "Curs contract reevaluat"])
 • "Rata - dobanda" = [valoarea dobanzii aferente ratei facturate in luna curenta, conform anexei 2 a contractcului] x [valoare "Curs contract reevaluat"]
 • "Diferente de curs - dobanda" = [valoarea dobanzii din coloana ratei facturate a anexei 2 a contractcului] x ([valoare "Curs euro"] - [valoare "Curs contract reevaluat"])
 • "Rata - dobanda" = [valoarea fluctuatiei componentei variabile a ratei dobanzii contractuale] x [valoare "Curs euro"]
 • "Dif. intre curs fact. si curs scadenta-capital" = [valoarea capitalului aferent ratei facturate in luna anterioara, conform anexei 2 a contractului] x ([valoare "Curs euro" valabil in data de 25 ale lunii anterioare, data scadentei ratei precedente, conform anexei 2 a contractului] - [valoare "Curs euro", in baza caruia a fost facturata rata scadenta in luna anterioara])
 • "Dif. intre curs fact. si curs scadenta-dobanda" = [valoarea dobanzii aferente ratei facturate in luna anterioara, conform anexei 2 a contractului] x ([valoare "Curs euro" valabil in data de 25 ale lunii anterioare, data scadentei ratei precedente, conform anexei 2 a contractului] - [valoare "Curs euro", in baza caruia a fost facturata rata scadenta in luna anterioara])
 • "Penalizari leasing" = [procent penalizare pe zi de intarziere, stipulat in art. 4.5 din contract] x [numarul zilelor de intarziere, peste ultima zi de plata a facturii penalizate] x [valoarea fara penalizari a facturii intarziate la plata, pentru care au fost calculate penalizarile]
 • "Leasing - Asigurare CASCO" = [valoarea primei sau a primelor de asigurare CASCO care au fost achitate de catre finantator catre brokerul de asigurari/asigurator in locul dumneavoastra, ca urmare a neplatii in termenul scadentei si pe care finantatorul vi le-a refacturat]
 • "Taxa administrativa art. 9.2" = [valoarea taxei administrative penalizatoare prevazute de art. 9.2 al contractului ca sanctiune pentru faptul ca nu v-ati achitat la timp prima sau primele de asigurare CASCO si, prin urmare, au fost achitate de catre finantator in locul dumneavoastra, finantandu-va astfel costul lor pentru aproximativ 2 luni calendaristice] x [valoare "Curs euro"]
 • "Explicatie factura" - pe acest rand sunt indicate: numarul ratei de leasing facturate, precum si numarul contractului de leasing in baza caruia a fost facturata rata de leasing.
 • "Curs euro" - reprezinta cursul contractual in baza caruia sunt facturate sumele datorate de catre utilizator finantatorului, conform contractului de leasing. Modalitatea de calcul a acestuia este definita in cadrul art. 4.1 din contractul de leasing.
 • "Curs contract reevaluat" - reprezinta cursul BNR valabil pentru ultima zi lucratoare a lunii anterioare celei in care a fost emisa factura curenta. Acesta se modifica lunar, conform reglementarilor legale privind aplicarea normelor contabile si organizarea contabilitatii.
 • "Curs istoric contract" - reprezinta cursul BNR valabil in ziua platii de catre finantator catre furnizor a pretului bunului finantat. Acesta ramane fix, pe toata durata contractului de leasing.   

Nota! In cazul contractelor de leasing incheiate in LEI, cele 4 pozitii de diferente de curs nu vor aparea niciodata in cuprinsul facturii lunare de rata de leasing, deoarece sumele din scadentar sunt exprimate direct in lei si vor fi facturate ca atare. Din acelasi motiv, cele trei cursuri de schimb care apar in textul facturii vor avea, in mod invariabil, urmatoarele valori: "Curs euro": 1.0000, iar rubricile "Curs contract reevaluat" si "Curs istoric contract" vor ramane necompletate.  

Deasupra rubricii "Explicatie factura" din zona mediana a facturii, veti gasi - de asemenea - o referire la intervalul temporal pentru care au fost calculate eventualele penalizari de intarziere facturate. Intotdeauna (pana la noi modificari legislative), penalizarile sunt nepurtatoare de TVA.

Conform prevederilor legale in vigoare si a celor ale art. 4.1 din contractul de leasing, utilizatorul isi poate achita obligatiile sale de plata prin transfer bancar sau prin depunere de numerar (la orice casierie a Bancii Romanesti) in contul bancar  al finantatorului sau prin plati in numerar efectuate la casieria de la sediul finantatorului, in limitele prevazute de lege. 

Contul bancar al NBG LEASING, destinat incasarii facturilor curente emise catre clientii sai (in principal facturi de rata lunara de leasing), este: RO54BRMA0500075704000000 - deschis la Banca Romaneasca - Sucursala Barbu Vacarescu (Bucuresti).

Contul bancar al NBG LEASING, destinat incasarii facturilor de avans emise in baza contractelor de leasing nou-incheiate cu clientii sai, este: RO27BRMA0500075704000001 - deschis la Banca Romaneasca - Sucursala Barbu Vacarescu (Bucuresti).

Lista completa a sucursalelor Bancii Romanesti poate fi consultata pe siteul de internet al bancii: http://www.banca-romaneasca.ro/despre-noi/contact/sucursale/.

In situatia in care anticipati ca nu puteti achita pana la scadenta urmatoarea rata sau chiar urmatoarele doua - trei rate de leasing, din cauza faptului ca urmeaza sa plecati intr-o deplasare (concediu, delegatie, detasare a locului de munca etc.) in care nu veti avea acces la mijloacele de plata, este recomandabil si puteti achita fara probleme contravaloarea urmatoarei sau a urmatoarelor rate de leasing nefacturate inca de catre NBG LEASING.

Va recomandam sa faceti conversia sumelor din scadentarul contractului de leasing (aferente ratei/ratelor de leasing respective) la un curs de schimb mai mare decat media cursului ultimelor doua - trei rate facturate de catre NBG LEASING, astfel incat sa acoperiti eventuale fluctuatii neasteptate ale cursului valutar, ce ar putea aparea in intervalul in care lipsiti, si din cauza carora ar putea ramane neacoperite parti (mai mari sau mai mici) din valoarea facturata a ratelor de leasing, care vor genera penalizari de intarziere la plata.
Nu trebuie sa va ingrijorati daca, procedand conform recomandarii de mai sus, veti achita de fapt mai mult decat valoarea facturata a ratelor de leasing. Nicio suma platita in plus nu se va pierde, ci va fi evidentiata ca un sold creditor al dumneavoastra fata de finantator, ce poate fi foarte usor reglat prin efectuarea unei plati diminuate (cu valoare acestui sold) in contul urmatoarei facturi pe care o veti achita dupa intoarcerea din deplasare.

Atat prevederile legale in vigoare, cat si clauzele contractului de leasing pe care NBG LEASING il incheie cu clientii sai, permit rambursarile anticipate ale finantarii contractate, oricand - pe durata derularii contractului, cu exceptia rambursarii anticipate integrale a finantarii - care este permisa de lege numai dupa scurgerea a cel putin 12 luni de la data incheierii contractului de leasing. 

Rambursarile anticipate se materializeaza prin incheierea intre parti a unui act aditional de modificare a contractului de leasing, care este intocmit in urma unei cereri scrise a utilizatorului, cerere ce este adresata finantatorului si pe care, acesta din urma, trebuie sa o fi aprobat in prealabil.

De asemenea, rambursarea anticipata si incheierea actului aditional de modificare a contractului de leasing, presupun achitarea de catre utilizator a unui comision de rambursare anticipata si a unei taxe (respectiv, a comisionului unic - conform titulaturii din cea mai recenta versiune a contractului de leasing) de modificare a contractului de leasing, al caror cuantum si formula de calcul sunt detaliate in clauzele contractului de leasing, si dupa achitarea carora, utilizatorul va fi exonerat de la plata dobanzilor aferente capitalului rambursat anticipat. Totodata, un alt efect al rambursarii anticipate (partiale) va consta in recalcularea ratelor de leasing (si, implicit, in modificarea scadentarului) pentru perioada contractuala ramasa.

Durata initiala a contractului de leasing poate fi modificata, la cererea utilizatorului, cu aprobarea prealabila a finantatorului si se materializeaza prin incheierea unui act aditional de modificare a contractului de leasing.

Modificarea duratei contractului poate interveni in mai multe situatii, ce vor fi descrise mai jos:

 • odata cu solicitarea unei rambursari anticipate partiale: In aceste situatii, puteti solicita finantatorului in aceeasi cerere, referitoare la rambursarea anticipata, si scurtarea duratei initiale a contractului de leasing, astfel incat efectul sa fie pastrarea aceluiasi nivel al ratei lunare (ca inaintea rambursarii anticipate) sau diminuarea acestuia pana la un nivel dorit de catre utilizator, concomitent cu efectul de accelerare (in ambele cazuri, insa mai mult in primul dintre cele doua cazuri) a rambursarii finantarii.
  Un alt avantaj al unei astfel de solicitari cu doua capete de cerere este acela ca utilizatorul nu va datora finantatorului decat o singura data taxa de modificare a contractului de leasing, ambele modificari fiind stipulate in acelasi act aditional.
 • atunci cand utilizatorul solicita finantatorului o scurtare a duratei initiale a contractului de leasing:
  In aceasta situatie, clientii persoane juridice nu trebuie decat sa adreseze o simpla cerere scrisa finantatorului, acceptul finantatorului fiind unul formal, fara a fi necesara analiza financiara si de risc a solicitantului, deoarece reducerea duratei contractului reprezinta ea insasi o diminuare a riscului de credit.
  Spre deosebire de clientii din categoria persoanelor juridice, in cazul persoanelor fizice acceptul finantatorului cu privire la o asemenea solicitare poate veni numai in urma unei analize a riscului de credit al solicitantului, intrucat diminuarea duratei contractului de leasing are care efect direct si imediat cresterea ratei lunare de leasing, fapt ce se repercuteaza in cresterea gradului de indatorare al solicitantului. Prin urmare, trebuie in mod obligatoriu verificat faptul daca dupa implementarea unei astfel de modificari contractuale, noul grad de indatorare al clientului se mai incadreaza in limitele maxime reglementate prin normele interne de creditare si prin regulamentele BNR referitoare la creditarea persoanelor fizice. In mod evident, un alt efect al unei astfel de modificari contractuale, este acela de accelerare a rambursarii finantarii contractate de catre client.    
  Si in aceste cazuri, solicitantul datoreaza finantatorului taxa de modificare a contractului de leasing, iar modificarea se materializeaza prin incheierea unui act aditional intre parti.
 • atunci cand utilizatorul solicita finantatorului o prelungire a duratei initiale a contractului de leasing (adica, intr-una dintre situatiile care reprezinta in fapt, o restructurare a finantarii):
  In toate aceste cazuri, cererii scrise - depuse de catre utilizator - finantatorul nu-i poate raspunde fara o analiza prealabila a situatiei economico-financiare a solicitantului si fara o evaluare a riscului de credit suplimentar indus de modificarea solicitata.
  Efectul unei asemenea modificari va fi decelerarea rambursarii finantarii contractate, dublat de o diminuare pentru utilizator a efortului asociat serviciului lunar al datoriei, prin diminuarea cuantumului ratei lunare de leasing.
  Prin efectul incheierii actului aditional de modificare a contractului de leasing (fapt prin care se materialiazeaza modificarea contractuala si in aceasta situatie), utilizatorul va datora finantatorului taxa de modificare a contractului de leasing.   

Izvorul obligatiilor dumneavoastra de plata fata de NBG LEASING este reprezentat de contractul de leasing incheiat intre parti, factura fiind numai un mijloc de informare cu privire la executia contractului incheiat intre parti si un instrument necesar efectuarii decontarilor de natura financiara si fiscala - in relatia cu partenerii dumneavoastra si cu statul.
In virtutea celor evocate, va revine obligatia de a va achita obligatiile de plata fata de NBG LEASING, indiferent daca ati intrat sau nu in posesia facturii (obligatia reglementata de prevederile art. 4.1 al contractului de leasing).
De altfel, NBG LEASING isi instiinteaza in mod automat clientii (care au declarat, la momentul contractarii sau pe durata derularii contractului, cel putin un numar de telefon mobil valabil si/sau o adresa de e-mail valabila) despre emiterea oricarei facturi, prin intermediul serviciului de mesagerie oferit de catre operatorii de telefonie mobila (SMS) si prin intermediul postei electronice (e-mail). In acelasi timp, NBG LEASING ofera clientilor sai acces nelimitat (24/24, 7/7) la situatia financiara (facturi emise si ordine de plata receptionate), prin accesarea propriului cont de client din aplicatia www.weblease.ro/SituatieFinanciara/, de unde poate fi tiparit oricand un duplicat al facturii nereceptionate prin serviciile postale sau de curierat. 

In conditiile date, nereceptionarea originalului facturii nu poate constitui un motiv obiectiv pentru neachitarea sau pentru neachitarea pana la scadenta a ratei de leasing si, prin urmare, nu va va exonera de la calcularea si perceperea de penalizari de intarziere la plata.

Plata cu intarziere a ratelor de leasing, cat si a celorlalte obligatii de plata pe care vi le-ati asumat in baza contractului de leasing, poate atrage consecinte grave pentru dumneavoastra, precum si costuri suplimentare, pe langa penalizarile de intarziere prevazute in articolul 4.5, costuri calculate conform prevederilor art. 3.5 si ale art. 13.1 punctul (2).

De asemenea, raportarea comportamentului dumneavoastra de plata fata de NBG LEASING catre Centrala Riscului de Credit a Bancii Nationale a Romaniei, va fi luata in considerare si de catre alte institutii financiare si de credit in fundamentarea deciziei lor de a va acorda sau nu o finantare, un credit (ori de a va obliga la rambursarea anticipata fortata, daca aveti deja unul).

Finantatorul va raporta lunar – conform reglementarilor legale in vigoare - situatia riscului de credit, continand urmatoarele informatii: datele de identificare ale debitorilor si riscul individual (care, la randul sau, cuprinde informatii – dar fara a se limita la acestea – despre: suma finantata initial si maturitatea contractului, cuantumul principalului restant si vechimea restantei in zile, asa cum este inregistrata aceasta in evidentele finantatorului la finalul lunii anterioare).

Totodata, la implinirea a 60 (saizeci) de zile de intarziere la plata oricarei sume datorate finantatorului, in cazul in care nu va conformati somatiei de plata a sumelor restante (in termenul stipulat in somatie) si nici nu predati finantatorului bunul in termenul stabilit prin art. 13.1 punctul (1), dupa expirarea termenului de plata fixat in ultima somatie de plata, finantatorul are dreptul sa rezilieze contractul de leasing si sa inceapa imediat demersurile legale impotriva dumneavoastra, incluzand, dar fara a se limita la: executarea silita, reposedarea bunului, poprirea conturilor bancare, executarea garantiilor contractuale si/sau a fideiusorilor/girantilor din contractul de leasing.

Despre cesionarea contractului

Cesionarea contractului de leasing este o operatiune a carei initiere este strict atributul cedentului (utilizatorului - parte a contractului de leasing) si a cesionarului (clientul potential, care doreste sa preia drepturile si obligatiile contractuale ale utilizatorului). Acestia, dupa ce vor fi negociat in prealabil asupra pretentiilor cedentului legate de sumele pe care acesta le-a platit finantatorului pana la momentul cesiunii, vor adresa finantatorului - concomitent - cereri scrise, in vederea analizarii solicitarii lor privind cesiunea contractului de leasing. 

Cesionarul va depune in acest sens, la finantator, un dosar continand documentatia completa, necesara analizei acordarii unei finantari noi, pentru a-i permite acestuia din urma sa-si fundamenteze decizia de a accepta sau de a respinge cererea de cesiune, in baza evaluarii solvabilitatii, lichiditatii, performantelor financiare ale cesionarului, precum si a riscului de credit asociat tranzactiei.

In cazul in care raspunsul finantatorului fata de cererea de cesiune ce i-a fost adresata este pozitiv, atunci materializarea cesiunii se va face prin incheierea unei conventii tripartite de novatie, care va statua transferul drepturilor si obligatiilor cedentului catre cesionar, stingerea pretentiilor dintre acestia doi cu privire la cesiunea contractului de leasing, precum si eliberarea cedentului de obligatiile sale viitoare fata de finantator. Aceasta va fi dublata de incheierea unui contract de leasing intre finantator si cesionar, care va statua drepturile si obligatiile preluate de catre acesta din urma fata de finantator.

Cu ocazia cedarii contractului de leasing, cedentul va datora finantatorului taxa de modificare a contractului de leasing, iar cesionarul va datora taxa de analiza si comisionul de administrare a contractului - platibile o singura data, la incheierea contractului de leasing, ca si in cazul finantarilor nou-contractate. 

Despre reclamatii

In cazul in care sunteti nemultumit(a), ori considerati ca v-a fost lezat vreun drept in legatura cu incheierea si/sau derularea contractului de leasing ori cu alte produse si servicii oferite/prestate de catre compania noastra, ori atitudinea sau comportamentul unuia sau mai multora dintre angajatii companiei noastre a fost de natura a va ofensa sau de a va leza drepturile legale si/sau contractuale, va informam cu privire la faptul ca aveti la dispozitie urmatoarele modalitati si mijloace prin care puteti sa reclamati asemenea stari de fapt sau evenimente:

 • Reclamatiile adresate direct NBG LEASING, pot fi transmise:
  • depunandu-le in scris, direct la sediul nostru din Bucuresti, sector 2, str. George Constantinescu, nr. 3, cladirea BoC (UpGround Business Center), intrarea A, et. 3 - cu mentiunea „In atentia Serviciului Relatii Clienti”;
  • completand si depunand direct la sediul nostru, formularele special concepute in acest sens;
  • prin posta, pe adresa sediului nostru, mentionata mai sus;
  • prin fax, la numarul +40 (21) 404 38 36;
  • scriindu-ne pe orice adresa de e-mail valabila (care va e cunoscuta) a companiei nostre;
  • apelandu-ne pe orice numar de telefon valabil (care va e cunoscut) al companiei noastre sau la numarul dedicat Serviciului Relatii Clienti +40 (21) 408 88 80;
  • prin intermediul sectiunii "Mesaje" a contului dumneavoastra de client, din aplicatia www.weblease.ro;
  • prin intermediul formularului on-line de reclamatii, disponibil pe siteul nostru de Internet www.nbgleasing.ro/contact.
 • Reclamatiile adresate Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului, pot fi transmise:
  • depunandu-le in scris, direct la sediul autoritatii din Bucuresti, sector 1, str. Transilvaniei, nr. 2;
  • prin posta, pe adresa autoritatii - mai sus aratate;
  • apeland numerele de telefon ale autoritatii: +40 (21) 310 63 75 sau +40 (21) 9551;
  • scriind pe adresa de e-mail a autoritatii: reclamatii.bucuresti@opc.ro.

NBG LEASING ia in considerare reclamatiile care respecta urmatoarele criterii:

 • au ca obiect serviciile, produsele, politicile, practicile, obligatiile si/sau drepturile rezultand din contractele de leasing incheiate intre parti ori comportamentul sau atitudinea personalului sau;
 • contin datele de identificare si de contact ale reclamantului;
 • detaliaza imprejurarile, evenimentul cauzal si/sau starea de fapt care a condus la formularea reclamatiei.

Nota! Reclamatiile care nu respecta criteriile minime enuntate anterior, vor fi considerate si tratate drept sugestii pentru imbunatatirea calitatii produselor si serviciilor companiei noastre.

In virtutea devizei "Servicii la inaltime" ce caracterizeaza, inca de la adoptarea ei, toate actiunile intreprinse, precum si produsele si serviciile concepute de catre companie, NBG LEASING va asigura ca trateaza cu maxima seriozitate si celeritate orice reclamatie receptionata, constientizand importanta acestei metode implicite de comunicare cu clientii sai pentru continua imbunatatire a calitatii produselor si serviciilor sale.
Totusi, dincolo de principiul fundamental enuntat mai sus, prin politicile si normele sale interne privind receptionarea si solutionarea reclamatiilor ce ii sunt adresate, NBG LEASING si-a asumat sa raspunda oricarei reclamatii receptionate in termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data inregistrarii primirii/intrarii acesteia, exceptand cazurile in care solicitarile noastre de clarificari sau detalii suplimentare - cauzate de redactarea lacunara sau incomprehensibila a reclamatiei, precum si pe acelea in care natura si/sau complexitatea aspectelor sesizate necesita un termen mai indelungat de corespondenta prealabila sau de investigare. Chiar si in asemenea situatii, ne-am propus sa nu va raspundem mai tarziu de 45 de zile calendaristice de la data inregistrarii primirii/intrarii reclamatiei.

Nota! In cazul reclamatiilor adresate Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului ori altor autoritati de supraveghere, reglementare si/sau control, pentru a afla in cat timp trebuie sa primiti un raspuns la reclamatia dumneavoastra, este necesar sa consultati actul normativ in baza caruia v-ati intemeiat reclamatia ori sa consultati statutul de organizare si functionare al autoritatii in cauza sau chiar sa solicitati sa vi se comunice termenul de raspuns in momentul depunerii reclamatiei.