Termenul de "Leasing" provine din limba engleza, de la substantivul "leasing" si de la verbul "to lease" care se traduce prin "a inchiria".

In Romania operatiunea de leasing este definita si tratata in conformitate cu prevederile Ordonantei nr. 51/1997 republicata, completata si modificata prin Legea nr. 533/2004, Legea nr. 287/2006, Legea nr. 241/2007, Legea nr. 93/2009 si Legea nr. 383/2009.

In conformitate cu aceasta reglementare, leasingul este definit ca operatiunea prin care o parte, denumita locator/finantator, transmite pentru o perioada determinata dreptul de folosinta asupra unui bun al carui proprietar este, celeilalte parti, denumita locatar/utilizator, la solicitarea acesteia, contra unei plati periodice, denumita rata de leasing, iar la sfarsitul perioadei de leasing locatorul/finantatorul se obliga sa respecte dreptul de optiune al locatarului/utilizatorului de a cumpara bunul, de a prelungi contractul de leasing fara a schimba natura leasingului ori de a inceta raporturile contractuale.

Codul Fiscal distinge urmatoarele tipuri de contracte de leasing:

   1. Contractul de leasing financiar care indeplineste una sau mai multe din urmatoarele conditii:

   a) riscurile si beneficiile dreptului de proprietate asupra bunului care face obiectul leasingului sunt transferate utilizatorului la momentul la care contractul de leasing produce efecte;

   b) contractul de leasing prevede expres transferul dreptului de proprietate asupra bunului ce face obiectul leasingului catre utilizator la momentul expirarii contractului;

   c) utilizatorul are optiunea de a cumpara bunul la momentul expirarii contractului, iar valoarea reziduala exprimata in procente este mai mica sau egala cu diferenta dintre durata normala de functionare maxima si durata contractului de leasing, raportata la durata normala de functionare maxima, exprimata in procente;    

   d) perioada de leasing depaseste 80% din durata normala de functionare maxima a bunului care face obiectul leasingului; in intelesul acestei definitii, perioada de leasing include orice perioada pentru care contractul de leasing poate fi prelungit;

   e) valoarea totala a ratelor de leasing, mai putin cheltuielile accesorii, este mai mare sau egala cu valoarea de intrare a bunului.

  2. Contractul de leasing operational transfera locatarului riscurile si beneficiile dreptului de proprietate, mai putin riscul de valorificare a bunului la valoarea reziduala, si care nu indeplineste niciuna dintre conditiile prevazute anterior; riscul de valorificare a bunului la valoarea reziduala exista atunci cand optiunea de cumparare nu este exercitata la inceputul contractului sau cand contractul de leasing prevede expres restituirea bunului la momentul expirarii contractului. Astfel, inca de la semnarea contractului, utilizatorul decide asupra returnarii bunului finantat la sfarsitul perioadei de leasing, urmand ca locatorul sa preia riscul de realizare a valorii ramase neamortizate la terminarea contractului.

Leasingul operational, prin includerea costurilor in chirie, ofera atat inchirierea bunului, cat si intretinerea si asigurarea acestuia (de unde si numele de "leasing de mentenanta").