Banca Nationala a Romaniei

 
Ordin nr. 4/2010

din 19/03/2010
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 196 din 29/03/2010

pentru modificarea modelelor situatiilor financiare periodice si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, aplicabile institutiilor financiare nebancare, aprobate prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 18/2007


 

    Avand in vedere prevederile art. 54 din Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare,
    in temeiul prevederilor art. 73 alin. (1) din Legea nr. 93/2009 si ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei,

    Banca Nationala a Romaniei emite urmatorul ordin:

   Art. I. - Modelele situatiilor financiare periodice si normele metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, aplicabile institutiilor financiare nebancare, aprobate prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 18/2007, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 15 si 15 bis din 9 ianuarie 2008, se modifica potrivit prevederilor cuprinse in anexa ce face parte integranta din prezentul ordin.
   Art. II. - Prevederile prezentului ordin se aplica incepand cu situatiile financiare periodice intocmite de catre institutiile financiare nebancare pentru data de 31 martie 2010, cu exceptia prevederilor mentionate la pct. II paragrafele 2 si 3 din anexa, care se aplica incepand cu situatiile financiare periodice intocmite de catre institutiile financiare nebancare pentru data de 31 decembrie 2009.

    Presedintele Consiliului de administratie al
Bancii Nationale a Romaniei,
Mugur Constantin Isarescu

    Bucuresti, 19 martie 2010.
    Nr. 4.

   ANEXĂ
 
    MODIFICARI
ale modelelor situatiilor financiare periodice si ale normelor
metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora,
aplicabile institutiilor financiare nebancare