Banca Nationala a Romaniei

 
Regulament nr. 1/2012

din 09/01/2012
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 49 din 20/01/2012

privind organizarea si functionarea la Banca Nationala a Romaniei a Centralei Incidentelor de Plati


 

    Avand in vedere prevederile art. 2 alin. (2) lit. b), ale art. 22 alin (1), ale art. 24 si 49 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei,
    in conformitate cu prevederile Legii nr. 58/1934 asupra cambie si biletului la ordin, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 59/1934 asupra cecului, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

    Banca Nationala a Romaniei emite prezentul regulament.

   
CAPITOLUL I

  Dispozitii generale

   
SECŢIUNEA 1

  Domeniul de aplicare si definitii

   Art. 1. - (1) Obiectul prezentului regulament il constituie organizarea si functionarea la Banca Nationala a Romaniei a Centralei Incidentelor de Plati, denumita in continuare CIP.
   (2) CIP gestioneaza informatia specifica incidentelor de plati, pentru interesul public, inclusiv pentru scopurile specifice utilizatorilor.
   Art. 2. - Pentru scopurile prezentului regulament:
   1. Incidentul de plata este neindeplinirea intocmai si la timp a obligatiilor titularilor de cont in timpul procesului de decontare a instrumentului de plata, obligatii rezultate prin efectul legii, a caror neindeplinire este adusa la cunostinta CIP de catre persoanele declarante.
   2. Incidentul de plata major este incidentul de plata determinat de inregistrarea uneia din urmatoarele situatii:
   a) in cazul cecului:
   a1) cec refuzat la plata pentru ca a fost emis fara autorizarea trasului;
   a2) cec refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata inainte de expirarea termenului de prezentare;
   a3) cec refuzat la plata din lipsa partiala de disponibil, in cazul prezentarii la plata inainte de expirarea termenului de prezentare;
   a4) cec refuzat la plata pentru ca a fost emis cu data falsa;
   a5) cec refuzat la plata pentru ca a fost emis de un tragator aflat in interdictie bancara;
   b) in cazul biletului la ordin si al cambiei:
   b1) bilet la ordin/cambie cu scadenta la vedere refuzat(a) la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata in termen;
   b2) bilet la ordin/cambie cu scadenta la vedere refuzat(a) la plata din lipsa partiala de disponibil, in cazul prezentarii la plata in termen;
   b3) bilet la ordin/cambie cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa refuzat(a) la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen;
   b4) bilet la ordin/cambie cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa refuzat(a) la plata din lipsa partiala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen.
   3. Instrumentul de plata este oricare din urmatoarele mijloace de plata: cec, cambie, bilet la ordin.
   4. Interdictia bancara este regimul impus de catre o institutie de credit trasa unui titular de cont prin care se interzice acestuia emiterea de cecuri pe o perioada de un an, ca urmare a unui incident de plata major produs cu cec.
   5. Obligatul la plata este persoana fizica sau juridica, rezidenta ori nerezidenta, care prin emiterea/acceptarea unui instrument de plata este tinut sa onoreze obligatia asumata; obligatul la plata pentru cec este tragatorul, pentru cambie este trasul acceptant, iar pentru bilet la ordin este subscriitorul.
   6. Persoanele declarante la CIP sunt:
   - institutiile de credit - persoane juridice romane, pentru toate informatiile privind incidentele de plati produse de catre proprii titulari de cont sau de cei din unitatile lor teritoriale;
   - sucursalele din Romania ale institutiilor de credit straine, pentru toate informatiile privind incidentele de plati produse de catre proprii titulari de cont.
   7. Persoana acreditata este angajatul autorizat de conducerea persoanei declarante sa transmita la si sa receptioneze de la CIP informatii privind incidentele de plati.
   8. Persoanele cu risc sunt persoanele fizice sau juridice, rezidente ori nerezidente, care au fost inscrise in Fisierul National al Persoanelor cu Risc, ca urmare a inregistrarii pe numele lor a unuia sau mai multor incidente de plata majore.
   9. Utilizatori sunt persoanele declarante, Banca Nationala a Romaniei, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Ministerul Administratiei si Internelor cu unitatile lor teritoriale, instantele judecatoresti, alte institutii ale statului cu atributii de supraveghere si control; persoanele fizice si alte persoane juridice, rezidente sau nerezidente, prin intermediul institutiilor de credit, in conditiile legii.

   
SECŢIUNEA a 2-a

Structura bazei de date a CIP si accesarea acesteia

   Art. 3. - CIP organizeaza si gestioneaza baza de date care cuprinde:
   a) Fisierul National de Incidente de Plati, denumit in continuare FNIP, este un fisier de interes general ce contine incidente de plati cu cecuri, cambii, bilete la ordin si care este structurat astfel:
   a1) Fisierul National de Cecuri (FNC);
   a2) Fisierul National de Cambii (FNCb);
   a3) Fisierul National de Bilete la Ordin (FNBO);
   b) Fisierul National al Persoanelor cu Risc, denumit in continuare FNPR, contine incidentele de plati majore inregistrate pe numele unei persoane fizice sau juridice, rezidente ori nerezidente, si este alimentat automat de FNIP.
   Art. 4. - (1) In vederea accesarii bazei de date, persoanele declarante au obligatia sa desemneze maximum 5 persoane acreditate la CIP. In acest scop, trebuie sa completeze si sa actualizeze formularul "Fisa de acreditare la CIP a persoanelor autorizate sa transmita si sa receptioneze informatii privind incidentele de plati" conform anexei nr. 1. Aceasta fisa va fi intocmita in doua exemplare, avand acelasi continut, cu urmatoarele destinatii:
   a) exemplarul 1 - se transmite in regim confidential directiei din Banca Nationala a Romaniei care coordoneaza activitatea CIP;
   b) exemplarul 2 - se pastreaza pentru evidentele proprii.
   (2) Accesarea sistemului informatic al CIP de catre persoanele acreditate la CIP se face pe baza de nume atribuit de Banca Nationala a Romaniei.
   (3) Accesarea bazei de date a CIP de catre persoanele declarante se poate face zilnic.

   
CAPITOLUL II

  Regimul informatiei privind incidentele de plati

   
SECŢIUNEA 1

  Transmiterea si inregistrarea informatiei privind incidentele de plati

   Art. 5. - Persoanele declarante sunt obligate sa raporteze la CIP, la termenele si in conditiile prevazute de prezentul regulament, informatiile privind incidentele de plati.
   Art. 6. - Fluxul informational privind transmiterea, inregistrarea, organizarea si difuzarea informatiei privind incidentele de plati este prezentat in anexa nr. 2 "Fluxul informational al Centralei Incidentelor de Plati".
   Art. 7. - (1) In scopul indeplinirii obligatiei prevazute la art. 5, persoana declaranta trebuie sa transmita la CIP, in format electronic prin Reteaua de comunicatii interbancara, informatia privind incidentele de plati.
   (2) In cazul in care institutia de credit trasa, a trasului acceptant sau a subscriitorului a decis refuzul la plata al cecului, cambiei ori biletului la ordin, persoana declaranta are obligatia ca, cel tarziu in ziua bancara urmatoare zilei refuzului, sa transmita la CIP refuzurile la plata pentru cecuri, cambii si bilete la ordin. Transmiterea acestor informatii se realizeaza prin utilizarea "Formularului de raportare a refuzurilor bancare cu cecuri" (F3A), a "Formularului de raportare a refuzurilor bancare cu cambii" (F3B) sau a "Formularului de raportare a refuzurilor bancare cu bilete la ordin" (F3C), dupa caz. Continutul acestor formulare si modul de completare sunt prezentate in anexa nr. 3.
   Art. 8. - Banca Nationala a Romaniei va asigura, la sediul sau central, conditiile tehnice care sa permita inregistrarea, gestionarea si difuzarea, cu operativitate, fara alterari, pe suport electronic, a informatiilor privind incidentele de plati.
   Art. 9. - (1) Inregistrarea informatiei in baza de date a CIP poate fi efectuata daca informatia transmisa de catre o persoana declaranta respecta standardele de continut si modul de completare a formularelor prevazute in prezentul regulament.
   (2) Dupa inregistrarea informatiei in baza de date a CIP, persoana declaranta poate prelua, prin intermediul aplicatiei CIP, "Cererea de inscriere a refuzului bancar privind cecul" (3A), "Cererea de inscriere a refuzului bancar privind cambia" (3B) sau "Cererea de inscriere a refuzului bancar privind biletul la ordin" (3C), dupa caz. Institutia de credit are obligatia sa puna la dispozitia fiecarui client cererile care contin informatiile inscrise pe numele/denumirea sa, cel tarziu in ziua urmatoarea inscrierii la CIP a refuzului. Continutul acestor formulare este prezentat in anexa nr. 3.

   
SECŢIUNEA a 2-a

Interdictia bancara

   Art. 10. - In cazul inregistrarii in baza de date a CIP a unui incident de plata major cu cec care genereaza interdictie bancara, institutia de credit este obligata sa notifice titularului de cont declararea acestuia in interdictie bancara cu scopul de a preveni producerea unor noi incidente de plati si pentru a sanctiona titularul de cont care a generat incidentul in circuitul bancar. Pentru notificarea clientului cu privire la declararea interdictiei bancare, institutia de credit va adresa titularului de cont o "Somatie", conform anexei nr. 4. Aceasta va cuprinde interdictia de a emite cecuri pe o perioada de un an incepand cu data inregistrarii la CIP a incidentului de plata major, precum si obligatia de a restitui, de indata, institutiei de credit (institutiilor de credit) al carei (caror) client este formularele de cec aflate in posesia sa si/sau a mandatarilor sai. Somatia va putea fi transmisa titularului de cont cel tarziu in ziua bancara urmatoare zilei inscrierii la CIP a refuzului.

   
SECŢIUNEA a 3-a

Suspendarea/Reluarea/Anularea inregistrarilor privind incidentele de plati din baza de date a CIP

   Art. 11. - (1) Suspendarea interdictiei bancare inregistrata in baza de date a CIP se face de catre persoanele declarante, in baza unei hotarari judecatoresti executorii, prin care se dispune suspendarea interdictiei.
   (2) Inregistrarea suspendarii interdictiei bancare se realizeaza pentru fiecare incident de plata major cu cec prin utilizarea "Formularului de suspendare/reluare a interdictiei bancare" (F5). Continutul acestui formular si modul de completare sunt prezentate in anexa nr. 5.
   (3) Inregistrarea suspendarii interdictiei bancare se face de catre persoana declaranta cel tarziu in ziua urmatoare datei prezentarii de catre client a unei hotarari judecatoresti prin care se dispune suspendarea acesteia. Persoana declaranta nu este tinuta responsabila pentru nepunerea in executare a hotararilor judecatoresti care nu i-au fost comunicate.
   Art. 12. - (1) In momentul in care persoana declaranta a luat cunostinta de incetarea suspendarii ca urmare a respingerii cererii de anulare a interdictiei bancare, printr-o hotarare judecatoreasca executorie, interdictia isi reia cursul pana la implinirea perioadei de un an, socotindu-se si timpul scurs inainte de suspendare.
   (2) Reluarea interdictiei bancare se realizeaza pentru fiecare incident de plata major cu cec a carei perioada de interdictie bancara a fost suspendata anterior prin utilizarea formularului F5.
   (3) Inregistrarea reluarii interdictiei bancare se face de catre persoana declaranta cel tarziu in ziua urmatoare datei prezentarii de catre client a unei hotarari judecatoresti prin care se dispune respingerea cererii de anulare a interdictiei bancare. Persoana declaranta nu este tinuta responsabila pentru nepunerea in executare a hotararilor judecatoresti care nu i-au fost comunicate.
   Art. 13. - (1) Anularea inregistrarilor privind incidentele de plati din baza de date a CIP se poate face de catre persoanele declarante, in baza unei hotarari judecatoresti executorii, prin care se dispune anularea acestora.
   (2) Anularea incidentelor de plati cu cecuri, cambii sau bilete la ordin din baza de date a CIP se realizeaza prin utilizarea "Formularului de anulare a inregistrarilor din baza de date a CIP" (F6).
   (3) Anularea inregistrarilor privind incidentele de plati din baza de date a CIP se efectueaza de catre persoana declaranta cel tarziu in ziua urmatoare datei prezentarii de catre client a hotararii judecatoresti executorii, prin care se dispune anularea acestora. Continutul acestui formular si modul de completare sunt prezentate in anexa nr. 6. Persoana declaranta nu este tinuta responsabila pentru nepunerea in executare a hotararilor judecatoresti care nu i-au fost comunicate.
   Art. 14. - Dupa inregistrarea informatiei in baza de date a CIP, persoana declaranta poate prelua, prin intermediul aplicatiei CIP, "Cererea de suspendare/reluare a interdictiei bancare" (5), "Cererea de anulare a incidentului de plata privind cecul" (6A), "Cererea de anulare a incidentului de plata privind cambia" (6B) sau "Cererea de anulare a incidentului de plata privind biletul la ordin" (6C), dupa caz. Institutia de credit are obligatia sa puna la dispozitia fiecarui client cererile care contin informatii inscrise pe numele/denumirea sa, cel tarziu in ziua urmatoare inscrierii la CIP a cererii de suspendare/reluare a interdictiei bancare sau a cererii de anulare a incidentului de plata cu cec, cambie ori bilet la ordin. Continutul acestor formulare este prezentat in anexele nr. 5 si 6.
   Art. 15. - CIP nu poate anula, suspenda/relua sau modifica inregistrarile privind incidentele de plati transmise de catre persoanele declarante.

   
SECŢIUNEA a 4-a

Organizarea si gestionarea informatiei privind incidentele de plati inregistrate in baza de date a CIP

   Art. 16. - (1) CIP asigura inregistrarea informatiilor privind incidentele de plati raportate de catre persoanele declarante si prelucrarea acestor informatii in scopul obtinerii de date agregate necesare utilizatorilor.
   (2) FNIP este gestionat conform necesitatilor proprii ale CIP, astfel incat sa poata evidentia operativ informatiile privind:
   a) identificarea titularilor de cont;
   b) refuzul la plata al cecurilor, cambiilor sau biletelor la ordin.
   (3) FNPR este gestionat conform necesitatilor proprii ale CIP, astfel incat sa poata evidentia operativ informatiile privind:
   a) incidentele de plati majore;
   b) persoanele fizice sau juridice, rezidente ori nerezidente, aflate in interdictie bancara de a emite cecuri.
   Art. 17. - Informatiile privind incidentele de plati sunt mentinute in baza de date a CIP pe o perioada de 7 ani de la data inscrierii.

   
SECŢIUNEA a 5-a

  Difuzarea de catre CIP a informatiei privind incidentele de plati

   Art. 18. - Fluxul difuzarii informatiei privind incidentele de plati detinute de CIP catre utilizatori este prezentat in anexa nr. 2 "Fluxul informational al Centralei Incidentelor de Plati."
   Art. 19. - CIP poate difuza informatia continuta in baza sa de date din proprie initiativa sau la cererea utilizatorilor.
   Art. 20. - (1) CIP difuzeaza din proprie initiativa persoanelor declarante informatii despre incidentele de plati inregistrate in baza de date, in conformitate cu prevederile prezentului regulament.
   (2) In situatia prevazuta la art. 11, CIP va pune la dispozitie, pe suport electronic, in aceeasi zi bancara, tuturor persoanelor declarante "Notificarea CIP privind interdictia bancara" (F7) prin care li se comunica acestora declararea de catre o persoana declaranta a titularului de cont in interdictie bancara de a emite cecuri. Continutul acestui formular este prezentat in anexa nr. 7.
   (3) Persoanele declarante au obligatia ca, cel tarziu in ziua urmatoare primirii notificarii CIP, sa distribuie informatia privind interdictia bancara de a emite cecuri in propriul sistem intrabancar, in scopul evitarii producerii riscului ca respectivul client sa genereze un nou incident de plata asupra unui cont al sau.
   (4) Institutia de credit sau unitatea teritoriala a institutiei de credit unde respectiva persoana fizica ori juridica, rezidenta sau nerezidenta, are cont deschis va face demersuri pentru recuperarea in cel mai scurt timp a tuturor formularelor de cec eliberate acesteia, in scopul evitarii riscului ca respectiva persoana sa nu mai produca noi incidente de plati prin utilizarea acestora.
   (5) In situatiile prevazute la art. 12 si 13, CIP va pune la dispozitie pe suport electronic, in aceeasi zi bancara, tuturor persoanelor declarante "Notificarea CIP privind suspendarea/reluarea interdictiei bancare" (F8) prin care li se comunica suspendarea/reluarea interdictiei respective pentru titularul de cont din notificarea CIP. Continutul acestui formular este prezentat in anexa nr. 8. Persoanele declarante au obligatia ca, cel tarziu in ziua urmatoare primirii notificarii CIP, sa distribuie aceasta informatie in propriul sistem intrabancar.
   (6) In situatiile prevazute la art. 14 si 26, pentru anularea inregistrarilor privind incidentele majore de plata cu cec care genereaza interdictie bancara, CIP va pune la dispozitie, pe suport electronic, in aceeasi zi bancara tuturor persoanelor declarante formularul F7. Persoanele declarante au obligatia ca, cel tarziu in ziua urmatoare primirii notificarii CIP, sa distribuie aceasta informatie in propriul sistem intrabancar.
   Art. 21. - (1) CIP difuzeaza la cerere persoanelor declarante informatii despre incidentele de plati inregistrate in baza de date.
   (2) Persoanele declarante pot solicita CIP, pentru propriile sucursale, acordarea dreptului de consultare a bazei de date. Conectarea sucursalelor se realizeaza prin intermediul sediului lor central, pe baza de nume atribuit de Banca Nationala a Romaniei.
   (3) In situatia in care persoanele declarante nu au sucursale, acestea pot solicita acordarea dreptului de consultare a bazei de date a CIP pentru o unitate teritoriala din fiecare judet. Conectarea unitatilor teritoriale se realizeaza prin intermediul sediului lor central, pe baza de nume atribuit de Banca Nationala a Romaniei.
   (4) In situatia in care o sucursala a persoanei declarante sau o unitate teritoriala pierde aceasta calitate, persoana declaranta are obligatia sa solicite CIP retragerea dreptului de consultare a bazei de date pentru aceste entitati.
   (5) Persoanele declarante si entitatile lor prevazute la alin. (2) si (3) pot solicita informatii din baza de date a CIP, in nume propriu sau in numele clientului, prin "Formularul de consultare" (F9) si "Cererea de consultare" (9). Continutul acestor formulare si modul de completare sunt prezentate in anexa nr. 9.
   (6) Cererea de consultare aferenta solicitarii de informatii se pune la dispozitia clientului, respectiv persoanei imputernicite de acesta, dupa caz, de catre institutia de credit careia i se adreseaza.
   Art. 22. - (1) Institutiile de credit vor acorda clientilor dreptul de a emite cecuri in care ele figureaza ca institutie de credit trasa, pe baza unei analize a riscurilor pe care le implica aceasta operatiune. In acest sens, institutia de credit are obligatia sa consulte baza de date si informatia obtinuta astfel incat aceasta sa fie utilizata pentru diminuarea riscurilor.
   (2) Pentru diminuarea riscului in utilizarea instrumentelor de plata, institutiile de credit vor pune la dispozitia clientilor informatiile cu privire la utilizarea acestora, in conformitate cu legile si reglementarile aplicabile.
   Art. 23. - Directorul directiei care coordoneaza activitatea CIP poate dispune sistarea difuzarii informatiei privind incidentele de plata detinute de CIP, in cazul in care accesul la aceasta s-a facut de catre persoane neautorizate.

   
CAPITOLUL III

  Corectarea erorilor

   
SECŢIUNEA 1

  Corectarea informatiilor eronate care nu au fost inregistrate in baza de date a CIP

   Art. 24. - (1) CIP transmite persoanelor declarante, pe suport electronic, in aceeasi zi bancara, pentru informatiile care nu au respectat prevederile art. 9 alin. (1), in scopul inregistrarii in baza de date a CIP "Formularul lista erorilor privind raportarea informatiei referitoare la incidentele de plati" (F10). Continutul acestui formular si modul de completare sunt prezentate in anexa nr. 10.
   (2) Corectarea acestor erori se realizeaza prin utilizarea formularelor F3A, F3B, F3C, F5, F6, F9 si F11.

   
SECŢIUNEA a 2-a

Corectarea erorilor pentru informatiile inregistrate in baza de date a CIP

   Art. 25. - (1) In cazul in care persoana declaranta sesizeaza erori in privinta informatiilor transmise si care au fost inscrise in baza de date a CIP, poate solicita corectarea acestora prin utilizarea "Formularului de rectificare a informatiilor inregistrate in baza de date a CIP" (F11). Continutul acestui formular si modul de completare sunt prezentate in anexa nr. 11.
   (2) Informatiile ce pot fi rectificate sunt prezentate in anexa nr. 12 "Lista informatiilor inregistrate in baza de date a CIP ce pot fi rectificate".
   (3) Persoana declaranta poate prelua prin intermediul aplicatiei CIP cererile 3A, 3B, 3C, corectate. Institutia de credit are obligatia sa puna la dispozitia fiecarui client cererile ce il vizeaza, cel tarziu in ziua urmatoare transmiterii la CIP a formularului F11.
   Art. 26. - Anularea inregistrarilor privind incidentele de plati din baza de date a CIP se poate face de catre persoanele declarante, din proprie initiativa, ca urmare a unei erori a institutiei de credit, prin utilizarea formularului F6. Persoana declaranta poate prelua, prin intermediul aplicatiei CIP, cererea 6A, 6B sau 6C, dupa caz. Institutia de credit are obligatia sa puna la dispozitia fiecarui client cererile care il vizeaza, cel tarziu in ziua urmatoare transmiterii la CIP a cererilor de anulare a incidentului de plata cu cec, cambie sau bilet la ordin. Continutul acestor formulare este prezentat in anexa nr. 6.

   
CAPITOLUL IV

  Raspundere si sanctiuni

   Art. 27. - Persoanele declarante raspund pentru veridicitatea si integritatea informatiei privind incidentele de plati, transmisa la CIP.
   Art. 28. - CIP actualizeaza baza de date proprie cu cecurile autorizate de Banca Nationala a Romaniei pentru a fi puse in circulatie.
   Art. 29. - In cazul in care persoana declaranta anuleaza intr-o luna calendaristica intre 1 si 5 incidente de plata transmise anterior la CIP, ca urmare a unei erori, aceasta va suporta o amenda de 500 lei. Pentru fiecare nou interval cuprins intre 1 si 5 incidente de plata anulate in aceeasi luna calendaristica, ca urmare a unei erori, se va aplica o amenda de 500 lei.
   Art. 30. - (1) Institutiile de credit care au declarat cu intarziere sau nu au declarat incidentele de plati catre CIP, in conditiile prevazute la art. 7 si/sau nu le-au notificat catre client, in conditiile prevazute la art. 9 alin. (2), art. 10, 14, 25 si 26, se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 500 lei si 2.000 lei pentru fiecare caz, dupa cum urmeaza:
   a) pana la 10 zile lucratoare bancare inclusiv - 500 lei;
   b) intre 11 zile lucratoare bancare si 30 zile lucratoare bancare, inclusiv - 1.000 lei;
   c) peste 30 zile lucratoare bancare - 2.000 lei.
   (2) Sanctiunea prevazuta la alin. (1) se aplica, in aceleasi conditii, si institutiilor de credit care distribuie cu intarziere sau nu distribuie in propriul sistem intrabancar notificarea CIP privind interdictia bancara ori notificarea CIP privind suspendarea/reluarea interdictiei bancare prevazute la art. 20 alin. (3).
   (3) Institutiile de credit care nu au pus in executare hotararile judecatoresti executorii care le-au fost comunicate si prevazute la art. 11-13 se sanctioneaza cu amenda de 500 lei pentru fiecare hotarare judecatoreasca executorie care nu a fost pusa in executare.
   Art. 31. - Institutiile de credit care au eliberat formulare de cec titularilor de cont aflati in interdictie bancara vor fi sanctionate cu amenda de 2.500 lei.
   Art. 32. - In cazul in care institutiile de credit nu au notificat CIP anularea unui incident de plata declarat anterior la Banca Nationala a Romaniei din vina lor exclusiva, sustragandu-se astfel de la plata amenzii prevazute la art. 29, vor fi sanctionate cu amenda de 500 lei.
   Art. 33. - Banca Nationala a Romaniei poate modifica cuantumul amenzilor prevazute in prezenta sectiune.
   Art. 34. - (1) Incalcarile prevederilor art. 29 se constata lunar de catre directia din cadrul Bancii Nationale a Romaniei care coordoneaza activitatea CIP, in conformitate cu informatiile inregistrate in baza de date a acestuia.
   (2) Incalcarile prevederilor art. 30-32 se constata de catre persoanele din cadrul Directiei supraveghere, anume imputernicite de Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei.
   (3) Sanctiunile se aplica prin ordin emis de catre guvernator, prim-viceguvernator sau viceguvernatori. Amenzile se fac venit la bugetul de stat.

   
CAPITOLUL V

  Alte dispozitii

   Art. 35. - Documentele care contin informatii privind incidentele de plati raportate la si primite de la CIP se arhiveaza de catre persoanele declarante pe o perioada de 7 ani.
   Art. 36. - (1) Pentru serviciile de informare prestate de CIP se percepe fiecarei institutii de credit conectate la Reteaua de comunicatii interbancara un comision lunar in suma de 1.800 lei.
   (2) Comisionul perceput va fi proportional cu numarul de zile lucratoare de la care institutia de credit a avut accesul la informatiile CIP, in luna pentru care se percepe comisionul.
   (3) In situatia in care unei institutii de credit i se retrage autorizatia de functionare de catre Banca Nationala a Romaniei, comisionul perceput va fi proportional cu numarul de zile lucratoare din ultima luna in care a functionat ca institutie de credit.
   (4) Comisionul prevazut la alin. (1) va fi incasat de Banca Nationala a Romaniei in ultima zi bancara a lunii.
   Art. 37. - Banca Nationala a Romaniei poate modifica nivelul comisionului prevazut la art. 36.
   Art. 38. - Sumele provenite din comisioane sunt folosite de Banca Nationala a Romaniei pentru acoperirea cheltuielilor de functionare si dezvoltare a CIP.
   Art. 39. - Persoanele declarante au obligatia sa furnizeze CIP orice informatie solicitata de aceasta in scopul desfasurarii propriei activitati.

   
CAPITOLUL VI

  Dispozitii finale

   Art. 40. - Anexele nr. 1-12*) fac parte integranta din prezentul regulament.
   
  ___________
   *) Anexele nr. 1-12 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 49 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

   Art. 41. - (1) Prezentul regulament se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data de 6 februarie 2012.
   (2) La data intrarii in vigoare a prezentului regulament se abroga Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 1/2001 privind organizarea si functionarea la Banca Nationala a Romaniei a Centralei Incidentelor de Plati, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 120 din 9 martie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare,

   
Presedintele Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei,
Mugur Constantin Isarescu

    Bucuresti, 9 ianuarie 2012.
    Nr. 1.