Cum cumpar un bun recuperat?

Aveti posibilitatea de a achizitona un bun mobil recuperat de la NBG LEASING printr-una dintre urmatoarele modalitati:

  • prin achizitie directa cu plata pe loc (indiferent de provenienta banilor: din surse proprii sau din surse imprumutate): practic, intr-o asemenea situatie, dupa ce veti fi inspectat bunul localizat intr-unul dintre parcurile noastre, solicitati colegilor nostri din Departamentul Recuperari  emiterea facturii proforma si achitati in baza ei pretul de achizitie al bunului.  
  • in cadrul licitatiilor publice cu strigare, organizate periodic de catre NBG LEASING, in conditiile de participare si de plata stabilite in caietul de sarcini intocmit cu ocazia organizarii fiecarei licitatii.

In cazul bunurilor imobile, aveti la dispozitie numai posibilitatea achizitiei prin intermediul licitatiilor cu oferta depusa in plic inchis, urmand a achita pretul – in situatia adjudecarii – cu plata pe loc (indiferent de provenienta banilor: din surse proprii sau din surse imprumutate).

Nota! NBG LEASING nu este „producator” al bunurilor recuperate, oferite spre vanzare, in sensul Legii Nr. 240/2004 ori al Legii Nr. 245/2004 si prin urmare, nu acorda garantie pentru aceste bunuri.

Bunurile recuperate, oferite spre vanzare, sunt vandute ca bunuri de ocazie, pe principiul « vazut – placut ». Astfel, NBG LEASING nu garanteaza eventualii cumparatori impotriva viciilor aparente sau a celor ascunse, cumparatorii asumandu-si – in deplina cunostinta de cauza – eventualele disfunctionalitati ori vicii aparente sau ascunse descoperite la momentul vanzarii sau ulterior vanzarii, fara a putea emite pretentii fata de NBG LEASING pentru acestea.