Pe durata derularii contractului de leasing pot interveni urmatoarele operatiuni:

Asigurarea bunului finantat (la inceputul relatiei contractuale)


Inca de la momentul emiterii ofertei ferme de finantare, ultilizatorul este invitat sa aleaga si oferta unuia dintre asiguratorii agreati de catre finantator, astfel incat, prin semnarea contractului de leasing si, implicit, a anexei nr. 4 a acestuia, utilizatorul isi va exprima in mod clar si ferm optiunea sa pentru oferta unui asigurator.
Astfel, avand la baza optiunea utilizatorului, finantatorul incheie politele de asigurare la asiguratorul ales de catre utilizator. Finantatorul va avea calitatea de "asigurat", in timp ce utilizatorul va fi "beneficiarul" politelor de asigurare.

Incheierea politelor de asigurarea intervine cel mai tarziu inaintea urmatoarelor momente ale derularii contractului de leasing:
- plata integrala a pretului bunului catre furnizor, daca aceasta intervine inaintea livrarii bunului catre utilizator;
- importul bunului;
- intrarea bunului in posesia utilizatorului.
Nota! Utilizatorul are obligatia de a anunta Departamentul Asigurari al NBG LEASING despre iminenta oricaruia dintre cele trei momente declansatoare ale incheierii politelor de asigurare (enumerate mai sus), cu cel putin 48 de ore inainte de data la care unul, doua sau chiar toate trei (daca e cazul) va/vor avea loc.

Plata primelor de asigurare va fi efectuata de catre utilizator conform schemei de plata pentru care a optat (anual, semestrial, trimestrial sau lunar), la termenul si in contul bancar indicate de catre brokerul de asigurari si/sau de catre Departamentul Asigurari al NBG LEASING. Acest capitol va fi dezvoltat in paragraful "Plata asigurarilor" de mai jos.

ATENTIE! In cazul finantarii achizitiei de bunuri second hand/rulate sau recuperate, la incheierea politei CASCO este obligatorie efectuarea inspectiei de risc, imediat dupa sau chiar inainte de livrarea bunului, daca e posibil.
Inspectia de risc presupune sa va deplasati cu bunul la cel mai apropiat birou al asiguratorului ori al brokerului indicat de catre acesta din urma, pentru inspectarea bunului si fotografierea acestuia.
In cazul neefectuarii inspectiei de risc, in majoritatea cazurilor, contractul de asigurare prevede fransize (consistente, ca suma) din valoarea eventualelor daune suferite ca urmare a producerii unui risc asigurat.
Dupa efectuarea inspectiei de risc este recomandat sa solicitati inspectorului de asigurari care o efectueaza sa va confirme printr-un mesaj transmis prin e-mail, efectuarea inspectiei si, eventual, sa va transmita atasat si fotografiile facute cu aceasta ocazie.

Reinnoirea asigurarii bunului finantat, pe durata derularii contractului de leasing

Politele de asigurare CASCO incheiate de catre finantator sunt multianuale si, deci, nu este nevoie de o reinnoire anuala a acestora, ci de plata cu regularitate a primelor de asigurare, astfel incat sa fie pastrate in vigoare.
Singura polita care trebuie reinnoita anual (ori semestrial, in anumite cazuri) este polita RCA.

Reinnoirea politei RCA este in sarcina brokerului de asigurari al NBG LEASING si a asiguratorului. Brokerul de asigurari va va transmite - cu suficient timp inainte de expirarea politei RCA curente - noua polita RCA, precum si instructiunile de plata a pretului acesteia.
Totusi, in situatia in care n-ati intrat in posesia noii polite pana la expirarea termenului de valabilitate a celei vechi, nu trebuie sa incheiati dumneavoastra o alta polita (exceptand cazurile, la finalizarea contractului, in care veti fi fost notificati in mod expres), ci sa ne contactati urgent si sa reclamati acest fapt. In acest sens, puteti apela Serviciul Relatii Clienti al companiei noastre, la numarul de telefon 40 (21) 408 88 80 ori puteti scrie colegilor nostri din Departamentul Asigurari, pe adresa de e-mail: insurance@nbgleasing.ro.

Schimbarea asiguratorului pe durata derularii contractului de leasing

In situatia in care ati fost nemultumit(a) de serviciile asiguratorului la care aveti incheiate in prezent politele de asigurare, ori in cazul in care un alt asigurator v-a oferit conditii de pret ori de asigurare mult mai avantajoase, cu acordul finantatorului si sub coordonarea Departamentului Asigurari si a brokerului de asigurare al NBG LEASING, puteti schimba asiguratorul. Ca si in cazul incheierii initiale ori a reinnoirii politelor de asigurare, incheierea politelor de asigurare cu noul asigurator este atributul exclusiv al finantatorului si al brokerului sau de asigurari.
Schimbarea efectiva a asiguratorului nu poate fi realizata mai devreme de expirarea anului de asigurare in curs.

Pentru a initia demersurile privind schimbarea asiguratorului, trebuie sa ne adresati - cu suficient timp inainte de expirarea anului de asigurare in curs (cand este scadenta urmatoarea prima anuala de asigurare) - o cerere scrisa, care sa contina (pe langa detaliile de identificare ale bunului asigurat si ale contractului de leasing) si motivatia schimbarii asiguratorului, prin oricare dintre mijloacele de comunicare disponibile: depunere directa la sediul nostru, servicii postale, e-mail: insurance@nbgleasing.ro, fax: 40 (21) 404 37 88 sau prin intermediul sectiunii "Mesaje" a contului dumneavoastra de client, disponibil in aplicatia www.weblease.ro.

NOTA! Trebuie sa tineti cont de faptul ca in astfel de cazuri, se poate intampla frecvent sa creasca costurile cu asigurarea, deoarece noul asigurator nu va va mai oferta o prima de asigurare pentru un bun nou, ci pentru unul deja rulat/folosit, cota de prima anuala fiind mai mare in situatia data. De asemenea, istoricul evenimentelor ce v-au fost despagubite (dumneavoastra sau tertilor sub incidenta RCA a dumneavoastra) de catre vechiul asigurator - in baza politei initiale de asigurare, ar putea avea influenta cu privire la cresterea costurilor de asigurare, in relatia cu noul asigurator.    

ATENTIE! In cazul schimbarii asiguratorului, la incheierea politei CASCO cu noul asigurator este obligatorie efectuarea inspectiei de risc, in cel mai scurt timp de la sau chiar inainte de intrarea in vigoare a noii polite.
Inspectia de risc presupune sa va deplasati cu bunul la cel mai apropiat birou al asiguratorului ori al brokerului indicat de catre acesta din urma, pentru inspectarea bunului si fotografierea acestuia.
In cazul neefectuarii inspectiei de risc, in majoritatea cazurilor, contractul de asigurare prevedere fransize (consistente, ca suma) din valoarea eventualelor daune suferite ca urmare producerii unui risc asigurat.
Dupa efectuarea inspectiei de risc, este recomandat sa solicitati inspectorului de asigurari care o efectueaza, sa va confirme printr-un mesaj transmis prin e-mail, efectuarea inspectiei si, eventual, sa va transmita atasat si fotografiile facute cu aceasta ocazie.

Instructiuni privind plata primelor de asigurare si a pretului RCA

Prima de asigurare CASCO si pretul politei RCA trebuie achitate pana cel mai tarziu la data mentionata in instiintarea de plata a asigurarilor - ce v-a fost transmisa de catre brokerul de asigurari si/sau de catre NBG LEASING.

In ceea ce priveste modalitatea achitarii primelor anuale de asigurare, in conformitate cu optiunea dumneavoastra, exprimata - inaintea incheierii contractului de leasing - la momentul prezentarii ofertelor asiguratorilor agreati de catre finantator, primele de asigurare CASCO vor fi achitate intr-o singura transa anuala, semestrial, trimestrial sau lunar. In oricare dintre schemele de plata alese, aveti obligatia achitarii fractiilor (lunare/trimestriale sau semestriale) primei anuale de asigurare pana cel mai tarziu in ziua scadentei fiecarei fractii - mentionata in polita de asigurare.
In cazul RCA, nu exista decat posibilitatea achitarii integrale sau semestriale a costului politei anuale de asigurare, plata trebuind efectuata pana la scadenta notificata de catre brokerul de asigurare.

Platile facute in scopul achitarii primelor de asigurare trebuie efectuate in conturile bancare si in baza cursurilor de schimb valutar mentionate in instiintarile de plata ce va vor fi (fost) transmise de catre brokerul nostru de asigurari.
Totusi, pentru situatiile in care veti fi ratacit aceste instiintari, va pot fi utile urmatoarele informatii si persoane de contact referitoare la brokerul nostru de asigurari:

Asigurator Cont colector al Eurial Broker de Asigurare S.R.L. pentru fiecare asigurator Date de contact - Eurial Broker de Asigurare S.R.L.
ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A. RO50 BRMA 0500 0297 5270 0001 Alina Ciocalteu
Tel: 021.202.99.71
Mob: 0742.010.225
Fax: 021.202.99.52
e-mail: alina.ciocalteu@eurialbroker.ro
ALLIANZ-TIRIAC ASIGURARI S.A. RO23 BRMA 0500 0297 5270 0002 Violeta Turlea
Tel: 021.202.99.61
Mob: 0752.066.907
Fax: 021.202.99.55
e-mail: violeta.turlea@eurialbroker.ro
UNIQA ASIGURARI S.A. RO23 BRMA 0500 0297 5270 0002 Luiza Nuta
Tel: 021.202.99.72
Mob: 0752.066.938
Fax: 021.202.99.52
e-mail: luiza.nuta@eurialbroker.ro
GROUPAMA ASIGURARI S.A. (pentru fosta BT ASIGURARI) RO93 BRMA 0500 0297 5270 0003 Luiza Nuta
Tel: 021.202.99.72
Mob: 0752.066.938
Fax: 021.202.99.52
e-mail: luiza.nuta@eurialbroker.ro
OMNIASIG VIG S.A. RO93 BRMA 0500 0297 5270 0003 Violeta Turlea
Tel: 021.202.99.61
Mob: 0752.066.907
Fax: 021.202.99.55
e-mail: violeta.turlea@eurialbroker.ro
GROUPAMA ASIGURARI S.A. RO66 BRMA 0500 0297 5270 0004 Violeta Turlea
Tel: 021.202.99.65
Mob: 0752.066.907
Fax: 021.202.99.55
e-mail: violeta.turlea@eurialbroker.ro
ASIGURARE REASIGURARE ASTRA S.A. RO39 BRMA 0500 0297 5270 0005 Alina Ciocalteu
Mob: 0742.010.225
Fax: 021.202.99.55
e-mail: alina.ciocalteu@eurialbroker.ro
OMNIASIG VIG S.A. (pentru fosta BCR ASIGURARI) RO39 BRMA 0500 0297 5270 0005 Alina Ciocalteu
Tel: 021.202.99.71
Mob: 0742.010.225
Fax: 021.202.99.52
e-mail: alina.ciocalteu@eurialbroker.ro
POLITE RCA (pentru toti asiguratorii) R023 BACX 0000 0000 3086 8310 Alina Istrate
Tel: 021.202.99.79
Mob: 0752.066.988
e-mail: alina.istrate@eurialbroker.ro

 

Pentru alte solicitari sau informatii legate de asigurarea bunului, va rugam sa consultati sectiunea Asistenta clienti a siteului nostru de Internet, rubrica "Intrebari frecvente", capitolul "Despre asigurare".

NBG LEASING va efectua demersurile privind inmatricularea bunurilor (inmatriculabile), dupa ce:

 • furnizorul bunului ii va fi livrat cartea de identitate a vehiculului, certificatul de conformitate, factura (fiscala/comerciala) de vanzare a bunului si certificatul de autenticitate al bunului (emis de catre Registrul Auto Roman - in cazul bunurilor SH/rulate);
 • dumneavoastra (utilizatorul) veti fi livrat finantatorului fisa de inmatriculare a bunului, vizata de catre Directia de Impozite si Taxe Locale pe raza careia aveti sediul/domiciliul - in urma deschiderii rolului fiscal;
 • dumneavoastra (utilizatorul) veti fi achitat contravaloarea taxei de timbru (mediu/poluare), datorata conform legislatiei in vigoare la momentul inmatricularii;
 • NBG LEASING va fi achitat catre Trezoreria Statului contravaloarea taxei de timbru (mediu/poluare), achitata in prealabil de catre dumneavoastra finantatorului;
 • finantatorul achita celelalte taxe legale ocazionate de inmatricularea vehiculelor (taxa emitere certificat de inmatriculare, taxa emitere placute de inmatriculare etc.).

NOTA! Dupa ce NBG LEASING va fi intrat in posesia tuturor documentelor enumerate mai sus si va fi parcurs pasii procedurali care sunt in sarcina sa, inmatricularea efectiva dureaza in medie 3 zile lucratoare de la data depunerii dosarului la Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor.

Documentatia necesara inmatricularii vehiculelor poate fi consultata pe siteul de Internet al Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor: http://www.drpciv.ro.

Totusi, cele mai comune documente necesare inmatricularii vehiculelor pe teritoriul Romaniei sunt urmatoarele:

 • factura (fiscala/comerciala) de achizitie a vehiculului
 • declaratia vamala de import (DVI) pentru vehiculele importate din afara Uniunii Europene
 • cartea de identitate a vehiculului - emisa de catre Registrul Auto Roman (aceasta este predata cumparatorului de catre furnizorul vehiculelor, pentru vehiculele produse sau deja inmatriculate in Romania; pentru cele importate din afara tarii, trebuie prezentate Registrului Auto Roman - in scopul eliberarii cartii de identitate - certificatul de inmatriculare (daca exista) si/sau cartea de identitate a vehiculului - emisa de catre autoritatile din statul de origine);
 • certificatul de autenticitate al bunului (emis de catre Registrul Auto Roman - in cazul bunurilor SH/rulate de provenienta interna sau in cazul tuturor bunurilor importate);
 • certificatul de inmatriculare emis de catre DRPCIV fostului proprietar - in cazul bunurilor SH/rulate de provenienta interna;
 • placutele de inmatriculare emise de catre autoritatile din tara de origine ori scrisoarea de transport (CMR), pentru bunurile SH/rulate achizitionate din import;
 • certificatul de conformitate al bunului, emis de catre producator;
 • certificatul de origine pentru bunurile importate din afara Uniunii Europene;
 • fisa de inmatriculare a bunului, vizata de catre Directia de Impozite si Taxe Locale pe raza careia aveti sediul/domiciliul - in urma deschiderii rolului fiscal;
 • dovada achitarii contravalorii taxei de timbru (mediu/poluare), datorata conform legislatiei in vigoare la momentul inmatricularii;
 • dovada achitarii celorlalte taxe legale ocazionate de inmatricularea vehiculelor (taxa emitere certificat de inmatriculare, taxa emitere placute de inmatriculare, taxa numere preferentiale etc.);
 • fotocopia certificatului de inregistrare al finantatorului;
 • fotocopia certificatului de inregistrare sau a actului de identitate al utilizatorului.

NOTA! Lista enumerata mai sus a fost detaliata in baza prevederilor legale in vigoare, insa poate suferi modificari, functie de schimbarile legislative aduse de catre autoritatile competente. Prin urmare, va invitam sa consultati, de fiecare data cand aveti nevoie de aceste informatii, siteul de Internet al DRPCIV: http://www.drpciv.ro - autoritatea de reglementare in domeniu.

In ceea ce priveste taxa de timbru (mediu/poluare), conform legislatiei in vigoare, aceasta este achitata de catre proprietar/finantator la Trezoreria Statului.
In practica, finantatorul va achita taxa de timbru (mediu/poluare), dupa ce va fi incasat de la dumneavoastra contravaloarea acesteia si a TVA aferenta. Refacturarea acesteia de catre finantator utilizatorului, presupune si colectarea TVA aferenta sumei taxei de timbru (mediu/poluare).

Pentru alte solicitari sau informatii legate de inmatricularea bunului (de exemplu: inmatricularea cu numere preferentiale, expirarea autorizatiei provizorii de circulatie etc.), va rugam sa consultati sectiunea Asistenta clienti a siteului nostru de Internet, rubrica "Intrebari frecvente", capitolul "Despre inmatriculare".

Intrucat dauna si lucrarile de remediere a daunei (daca mai sunt posibile), reprezinta o modificare a conditiei fizice a bunului si, respectiv, o interventie asupra bunului finantat, legile in vigoare si normele interne ale asiguratorilor impun obtinerea de catre utilizator a unei imputerniciri din partea finantatorului (in calitatea sa de proprietar al bunului), in vederea deschiderii si solutionarii dosarului de dauna.

In acest sens, pentru eliberarea imputernicirii necesare deschiderii si solutionarii dosarului de dauna, trebuie sa va adresati finantatorului, punandu-i la dispozitie urmatoarele documente:

 • cererea (formular tipizat, modelul NBG LEASING) - semnata si stampilata (dupa caz), in care vor fi precizate: numarul contractului de leasing, numarul de inmatriculare si/sau seria de sasiu a vehiculului, numele si prenumele imputernicitului desemnat sa perfecteze formalitatile ocazionate de deschiderea si solutionarea dosarului de dauna, seria si numarul documentului de identitate (B.I./C.I./pasaport) al imputernicitului, asiguratorul la care urmeaza sa se efectueze constatarea;
 • fotocopia documentului de identitate al imputernicitului;
 • fotocopia certificatului de inmatriculare (talon) a autovehiculului;
 • fotocopia politei de asigurare RCA a vehiculului vinovat de producerea daunei (daca este cazul), pentru situatiile in care dauna asupra bunului ce face obiectul contractului de leasing financiar este produsa de un alt vehicul;
 • constatare amiabila sau fotocopia procesului-verbal de constatare - emis de catre politie (daca este cazul);
 • alte documente/elemente necesare si solicitate, in functie de specificul fiecarui caz:
           - a doua cheie de contact a vehiculului (in cazul in care nu se afla in posesia finantatorului);
           - originalul cartii de identitate a vehiculului (in cazurile in care utilizatorul a solicitat-o in prealabil si n-a returnat-o 
             in termenul la care s-a angajat);
           - certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale pentru bunul finantat (identificat prin serie de sasiu);
           - documente pentru analiza financiara (in cazul clientilor carora le-au fost solicitate anterior de catre Departamentul Remedial si nu le-au pus la dispozitia finantatorului).

Documentele solicitate pentru eliberarea imputernicirii de dauna partiala, enumerate mai sus, pot fi depuse direct la sediul NBG LEASING sau transmise prin oricare dintre mijloacele de comunicare disponibile: servicii postale, e-mail: office@nbgleasing.ro, fax: 40 (21) 404 38 36.

Imputernicirile pentru dauna partiala se elibereaza in maximum 24 ore de la receptionarea tuturor documentelor solicitate utilizatorului, cu mentiunea ca cererea de eliberare poate fi refuzata de catre NBG LEASING, in conditiile in care utilizatorul inregistreaza debite restante fata de finantator si/sau nu a prezentat toate documentele ce i-au fost solicitate in vederea eliberarii imputernicirii.

Pentru alte solicitari sau informatii legate de daune, va rugam sa consultati sectiunea Asistenta clienti a siteului nostru de Internet, rubrica "Intrebari frecvente", capitolul "Despre asigurare".

http://wwwhttp://www

Din motive ce tin se securitatea utilizarii bunului (exemplu: acoperirea teritoriala a politelor de asigurare), cat si de protectia dreptului de proprietate al finantatorului, NBG LEASING permite clientilor sai sa utilizeze in mod liber bunurile finantate pe teritoriul Romaniei si, in mod controlat, pe teritoriul altor state.
Astfel, in conformitate cu prevederile art. 7.1 si 7.4 din contractul de leasing financiar, veti putea utiliza bunul contractat in leasing in afara tarii numai cu acordul prealabil, exprimat in scris, al NBG LEASING. 

Pentru eliberarea acordului necesar calatoririi in afara tarii cu autovehiculul contractat in leasing, trebuie sa va adresati in scris finantatorului, punandu-i la dispozitie urmatoarele documente:

 • cererea (formular tipizat, modelul NBG LEASING) - semnata si stampilata (dupa caz), in care vor fi precizate: numarul de inmatriculare si/sau seria de sasiu a autovehiculului, numele conducatorului sau a conducatorilor auto, seria si numarul documentelor de identitate ale acestora, tara sau tarile de destinatie, tarile tranzitate, precum si perioada deplasarii;
 • fotocopia documentelor de identitate ale conducatorilor auto;
 • fotocopia extensiei acoperirii politei CASCO (pentru cazurile in care Cartea Verde nu este incheiata la aceeasi societate de asigurari ca si polita de asigurare CASCO si/sau pentru cazurile in care tarile de destinate ori cele tranzitate nu erau incluse in aria teritoriala de acoperire a politei de asigurare CASCO);
 • fotocopia extensiei acoperirii Cartii Verzi (pentru cazurile in care tarile de destinatie ori cele tranzitate nu erau incluse in aria teritoriala de acoperire a asigurarii de tip Carte Verde);
 • alte documente/elemente necesare si solicitate, in functie de specificul fiecarui caz:
           - a doua cheie de contact a vehiculului (in cazul in care nu se afla in posesia finantatorului);
           - originalul cartii de identitate a vehiculului (in cazurile in care utilizatorul a solicitat-o in prealabil si n-a returnat-o
             in termenul la care s-a angajat);
           - certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale pentru bunul finantat (identificat prin serie de sasiu);
           - acord de consultare a bazei date a Centralei Riscului de Credit (daca este cazul);
           - documente pentru analiza financiara (in cazul clientilor carora le-au fost solicitate anterior de catre Departamentul Remedial si nu le-au pus la dispozitia finantatorului).

Documentele solicitate pentru eliberarea imputernicirii de iesire din tara, enumerate mai sus, pot fi depuse direct la sediul NBG LEASING sau transmise prin oricare dintre mijloacele de comunicare disponibile: servicii postale, e-mail: office@nbgleasing.ro, fax: 40 (21) 404 38 36.

Acordul de iesire din tara va fi eliberat utilizatorului in urma verificarii documentelor solicitate, respectiv a situatiei asigurarilor bunului si a situatiei serviciului datoriei, in maximum 24 de ore de la receptionarea tuturor documentelor solicitate si poate fi eliberat pentru o perioada de maximum 3 (trei) luni calendaristice in baza unei cereri depuse. Pentru perioade mai lungi, va fi reluata procedura de solicitare a eliberarii acordului, la fiecare 3 luni.

Nota! NBG LEASING isi rezerva dreptul sau exclusiv de a aproba sau nu solicitarile privind eliberarea acordului de iesire din tara, functie de calitatea serviciului datoriei inregistrat de catre utilizatorul in cauza fata de finantator.

Pentru alte solicitari sau informatii legate de obtinerea acordului de iesire din tara (de exemplu: extinderea acoperirii politei CASCO, extinderea acoperirii Cartii Verzi etc.), va rugam sa consultati sectiunea Asistenta clienti a siteului nostru de Internet, rubrica "Intrebari frecvente", cu precadere capitolul "Despre asigurare".

ATENTIE!!! In cazul in care intentionati sa calatoriti in tarile membre ale Uniunii Europene si ati efectuat ultima inspectie tehnica periodica a autovehiculului dupa data de 31.12.2013, trebuie sa aveti asupra dumneavoastra - in mod obligatoriu - certificatul ITP bilingv - eliberat de catre R.A.R. (in formatul unic armonizat la nivelul UE), conform prevederilor OG nr. 6/2012 privind transpunerea in legislatia nationala a reglementarile Directivei 2010/48/UE a Parlamentului European si ale Directivei 2009/40/CE a Comisiei Europene.

http://wwwhttp://www

http://wwwhttp://www

In conformitate cu prevederile articolului 97, alineatul (1) din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 20/2009 - privind institutiile financiare nebancare, finantatorul are obligatia legala de a reevalua periodic garantiile intrinseci (reprezentate de catre insesi bunurile a caror achizitie a fost finantata), cat si garantiile reale (reprezentate de alte bunuri constituite ca garantii suplimentare, afara de insusi bunul a carei achizitie a fost finantata).

Scopul acestor reevaluari este definit in capitolul II (Diminuarea expunerilor pe baza garantiilor) din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 5/2012 - privind clasificarea creditelor si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil entitatilor supravegheate de Banca Nationala a Romaniei, altele decat institutiile de credit si consta in determinarea periodica si in ajustarea corespunzatoare a expunerii din credite fata de clientela si, implicit si in contrapartida, a provizioanelor de risc constituite pentru aceste expuneri, in concordanta cu valoarea justa a garantiilor de la momentul reevaluarii (conf. prevederilor art. 9 alin. (1) din Reg. BNR nr. 5/2012).

Totodata, conform prevederilor articolului 2 litera p) coroborat cu prevederile articolului 8 alineatul (2) din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 5/2012 - privind clasificarea creditelor si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil entitatilor supravegheate de Banca Nationala a Romaniei, altele decat institutiile de credit, finantatorul trebuie sa procedeze la ajustarea valorii expunerii din credite fata de clientela sa pornind de la valoarea justa a garantiilor, determinata obiectiv in baza unei documentatii de fundamentare in posesia careia trebuie sa se afle in mod obligatoriu.

Asadar, in virtutea reglementarilor legale evocate, utilizatorul are obligatia de a-i facilita finantatorului procesul de reevaluare a garantiilor, prin permiterea accesului reprezentantului NBG LEASING si/sau al evaluatorului desemnat sa efectueze reevaluarea bunului/bunurilor care se constituie in garantie/garantii (intrinseci sau extrinseci) ale contractului de leasing.

Procesul de reevaluarea a garantiilor este coordonat de catre Departamentul Financiar-Contabilitate al NBG LEASING si consta in parcurgerea urmatoarelor etape:
     - un angajat al NBG LEASING din Departamentul Financiar-Contabilitate va va contacta pentru a va instiinta despre necesitatea
       reevaluarii garantiilor contractuale si pentru a stabili de comun acord cu dumneavoastra, data si ora inspectarii
       bunului/bunurilor ce trebuie reevaluat/e de catre evaluator si/sau un angajat al NBG LEASING si pentru a va solicita eventuale
       documente (suplimentare) referitoare la bun/bunuri;
     - angajatul NBG LEASING comunica evaluatorului desemnat (aleator) coordonatele de timp si spatiu convenite impreuna cu
       dumneavoastra pentru efectuarea inspectarii bunului;
     - evaluatorul se deplaseaza la locul, la data si la ora stabilite in prealabil, pentru inspectarea fizica si fotografierea
       bunului/bunurilor;
     - evaluatorul redacteaza si pune la dispozitia finantatorului raportul de (re)evaluare.

Nota! In vederea reevaluarii garantiilor contractuale, NBG LEASING colaboreaza cu un numar de peste 25 de evaluatori (autorizati ANEVAR) cu experienta profesionala si reputatie buna, ce acopera intreg teritoriul national la cele mai avantajoase planuri tarifare de pe piata.

Cesionarea contractului de leasing este o operatiune a carei initiere este strict atributul cedentului (utilizatorului - parte a contractului de leasing) si a cesionarului (clientul potential care doreste sa preia drepturile si obligatiile contractuale ale utilizatorului).
Dupa ce veti fi negociat in prealabil cu cesionarul asupra pretentiilor dumneavoastra legate de sumele pe care le-ati platit finantatorului pana la momentul cesiunii, veti putea adresa finantatorului (concomitent cu cesionarul) cerere scrisa, in vederea analizarii solicitarii dumneavoastra privind cesiunea contractului de leasing.

Cererile privind cesionarea contractului de leasing pot fi depuse direct la sediul NBG LEASING (in atentia Departamentului Financiar-Contabilitate) sau transmise prin oricare dintre mijloacele de comunicare disponibile: servicii postale, e-mail: contabilitate@nbgleasing.ro, fax: 40 (21) 404 38 21.

Impreuna cu cererea de preluare a contractului de leasing, cesionarul va depune la finantator un dosar continand documentatia completa, necesara analizei acordarii unei finantari noi, pentru a-i permite acestuia din urma sa-si fundamenteze decizia de a accepta sau nu cererea de cesiune, intocmit (corespunzator categoriei de client careia ii apartine cesionarul) conform acestei liste de documente.

Dumneavoastra, in calitate de cedent al contractului de leasing in cauza, va trebui sa depuneti, odata cu cererea de cedare a contractului de leasing si documentele (a caror lista o puteti consulta aici) solicitate de catre ofiterul de administrare contracte, angajat al NBG LEASING, pentru actualizarea dosarului dumneavoastra de finantare.

Odata depuse toate aceste documente (de catre ambii solicitanti ai cesiunii), vor fi demarate - in cadrul NBG LEASING - procedurile interne de analiza si aprobare a cererii de cesiune.
In cazul in care raspunsul finantatorului - fata de cererea de cesiune ce i-a fost adresata - este pozitiv, atunci materializarea cesiunii se va face prin incheierea unei conventii tripartite de novatie, care va statua transferul drepturilor si obligatiilor cedentului catre cesionar, stingerea pretentiilor dintre acestia doi cu privire la cesiunea contractului de leasing, precum si eliberarea cedentului de obligatiile sale viitoare fata de finantator. Aceasta va fi dublata de incheierea unui contract de leasing intre finantator si cesionar, care va statua drepturile si obligatiile preluate de catre acesta din urma fata de finantator.

Cu ocazia cedarii contractului de leasing, cedentul datoreaza si va achita finantatorului taxa (comisionul unic) de modificare a contractului de leasing, iar cesionarul datoreaza si va achita taxa de analiza si comisionul de administrare a contractului - platibile o singura data, la incheierea contractului de leasing, ca si in cazul finantarilor nou-contractate. Documentele semnate si tranzactia de cesiune in sine, vor incepe sa produca efecte juridice dupa achitarea de catre cesionar si de catre cedent a taxelor si comisioanelor enumerate anterior.

NOTA! Cesionarul are obligatia legala de a se prezenta, in maximum 30 de zile de la data semnarii procesului-verbal de predare-primire a bunului - incheiat cu cedentul, la Directia Locala de Impozite si Taxe Locale pe raza teritoriala a careia domiciliaza/are sediul fiscal, pentru a deschide rol fiscal pe numele sau pentru bunul pe care l-a preluat in leasing. Fisa de inmatriculare - vizata in original de catre DITL, cu ocazia deschiderii rolului fiscal, va fi returnata finantatorului impreuna cu celelalte documente necesare reinmatricularii bunului.
In acelasi timp, cedentul se va prezenta la DITL cu procesul-verbal de predare-primire a bunului si cu conventia tripartita de cesiune, pentru a radia rolul fiscal referitor la bunul pe care l-a cedat spre folosinta cesionarului.

De asemenea, imediat dupa predarea-primirea bunului intre cedent si cesionar, cesionarul trebuie sa mearga la cea mai apropiata agentie a asiguratorului la care este incheiata polita CASCO, pentru efectuarea inspectiei de risc, in urma schimbarii beneficiarului politei de asigurare.

NOTA! Cesionarul poate solicita, odata cu preluarea contractului de leasing, si modificarea acestuia, printr-una sau mai multe operatiuni (ce vor fi implementate simultan) descrise la capitolele sau Rambursarea anticipata (partiala sau integrala) a finantarii. In aceste cazuri (de comasare a operatiunilor cu cesiunea), acesta nu va datora finantatorului comisioane pentru modificarea contractului de leasing.  

Modificarea structurii finantarii contractate intervine la solicitarea expresa a utilizatorului si poate consta in implementarea uneia sau mai multora dintre urmatoarele operatiuni posibile:

 1.      acordarea unei perioade de gratie la rambursarea capitalului/principalului (in intervalul dat, utilizatorul achitand numai
       dobanzile calculate la nivelul soldului nefacturat al finantarii, de dinaintea implementarii perioadei de gratie);
 2.      rescadentarea capitalului/principalului cuprins in ratele de leasing restante, pe care le inregistreaza utilizatorul fata de
       finantator;
 3.      prelungirea duratei contractului de leasing;
 4.      scurtarea duratei contractului de leasing;
 5.      cresterea valorii reziduale;
 6.      diminuarea valorii reziduale.

Aceste operatiuni pot fi solicitate si aprobate, respectiv, implementate (simultan) si in combinatii cu una sau mai multe dintre operatiunile descrise la capitolele Cesionarea contractului de leasing (valabil pentru cesionar) sau Rambursarea anticipata (partiala sau integrala) a finantarii, utilizatorul facand astfel economie din plata, o sigura data, a comisionului unic de modificare a contractului de leasing.

Exceptand solicitarile venite din partea utilizatorilor din categoria persoanelor fizice (in cazul carora este obligatorie analiza financiara, in vederea determinarii impactului modificarii solicitate asupra gradului de indatorare), cat si cazurile in care acestea sunt solicitate - combinat - cu preluarea unui contract de leasing, modificarile de la punctele 4) si 6) vor putea fi aprobate de catre finantator in baza unei simple cereri scrise - adresate de catre utilizator finantatorului, in atentia Departamentului Financiar-Contabilitate, cerere ce poate fi depusa direct la sediul NBG LEASING sau poate fi transmisa prin oricare dintre mijloacele de comunicare disponibile: servicii postale, e-mail: contabilitate@nbgleasing.ro, fax: 40 (21) 404 38 21.

Aceasta procedura simplificata de aprobare este posibila datorita faptului ca prin scurtarea duratei contractului de leasing si/sau prin diminuarea valorii reziduale (mai ales, daca sunt combinate si cu o rambursare anticipata partiala) este redus riscul de credit asociat finantarii in cauza.

De cealalta parte, operatiunile descrise la punctele 1), 2), 3) si 5) (combinate intre ele sau chiar cu preluari de contract si/sau cu rambursari anticipate) induc intotdeauna o crestere a riscului de credit asociat finantarii in cauza. Din acest motiv, totdeauna finantatorul va putea lua o decizie referitor la cererea inaintata de catre utilizator, numai dupa analiza - la momentul solicitarii - a situatiei juridice, comerciale si economico-financiare a solicitantului.
In acest sens, in cazul operatiunilor enumerate in acest paragraf, este necesar ca utilizatorul sa depuna, atasat solicitarii sale de modificare a contractului, si documentele ce-i vor fi fost solicitate/comunicate de catre ofiterul de administrare contracte, angajat al NBG LEASING, cu ocazia discutiilor/corespondentei preliminare pe tema modificarii solicitate.

Dupa ce va fi fost aprobata de catre finantator, implementarea efectiva a modificarii solicitate de catre utilizator se materializeaza totdeauna prin incheierea intre parti a unui act aditional prin care va fi modificat contractul de leasing. 
Acest act aditional va statua vointa partilor privind modificarea structurii finantarii si va evidentia in cuprinsul sau modificarile intervenite in cuprinsul contractului de leasing si, implicit, la nivelul anexei nr. 2 a acestuia (scadentarul).
Totusi, actul aditional privind restructurarea - semnat intre parti - nu va produce efecte juridice inainte ca utilizatorul sa-si fi indeplinit obligatiile suspensive si care conditioneaza validarea aditionalului (exemplu: achitarea dobanzilor si/sau a TVA si/sau a asigurarilor din soldul restant restructurat etc.), precum si inainte ca acesta sa fi achitat comisionul unic privind modificarea contractului de leasing, pe care il datoreaza finantatorului.   

Atat prevederile legale in vigoare, cat si clauzele contractului de leasing pe care NBG LEASING il incheie cu clientii sai, permit rambursarile anticipate ale finantarii contractate, oricand - pe durata derularii contractului, cu exceptia rambursarii anticipate integrale a finantarii - care este permisa de lege numai dupa scurgerea a cel putin 12 luni de la data incheierii contractului de leasing.

Rambursarile anticipate se materializeaza prin incheierea intre parti a unui act aditional de modificare a contractului de leasing, care este intocmit in urma unei cereri scrise a utilizatorului, cerere ce este adresata finantatorului si pe care, acesta din urma, trebuie sa o fi aprobat in prealabil.

De asemenea, rambursarea anticipata si incheierea actului aditional de modificare a contractului de leasing, presupun achitarea de catre utilizator a unui comision de rambursare anticipata si a unei taxe (respectiv, a comisionului unic - conform titulaturii din cea mai recenta versiune a contractului de leasing) de modificare a contractului de leasing, al caror cuantum si formula de calcul sunt detaliate in clauzele contractului de leasing, si dupa achitarea carora, utilizatorul va fi exonerat de la plata dobanzilor aferente capitalului rambursat anticipat. Totodata, un alt efect al rambursarii anticipate (partiale) va consta in recalcularea ratelor de leasing (si, implicit, in modificarea scadentarului) pentru perioada contractuala ramasa.

Cererile de rambursare anticipata vor fi adresate in scris Departamentului Financiar-Contabilitate, putand fi depuse direct la sediul NBG LEASING sau transmise prin oricare dintre mijloacele de comunicare disponibile: servicii postale, e-mail: contabilitate@nbgleasing.ro, fax: 40 (21) 404 38 21.

Pentru alte detalii sau informatii legate de rambursarea anticipata, va rugam sa consultati si sectiunea Asistenta clienti a siteului nostru de Internet, rubrica "Intrebari frecvente", capitolul "Despre facturare".

Reevaluarea periodica a situatiei economico-financiare a clientilor din portofoliu

In conformitate cu prevederile Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului si cu cele ale Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/2019 - privind prevenirea spalarii banilor si finantarii terorismului, NBG LEASING are obligatia legala de a actualiza informatiile despre si, implicit, de a reevalua periodic (cel putin o data pe an) situatia economico-financiara a clientilor din portofoliul sau.

In acest sens, va revine obligatia de a raspunde solicitarii venite din partea Departamentului Remedial al NBG LEASING si de a ne pune la dispozitie documentele si informatiile solicitate in acest scop.
Acestea fi putea fi depuse direct la sediul NBG LEASING sau vor putea fi transmise prin oricare dintre mijloacele de comunicare disponibile: servicii postale, e-mail: remedial@nbgleasing.ro, fax: 40 (21) 404 38 34

Schimbarea garantiilor contractuale

In conformitate cu prevederile art. 11.1 din contractul de leasing financiar incheiat cu NBG LEASING, aveti dreptul sa solicitati schimbarea garantiilor (extrinseci) contractuale cu alte garantii.
Astfel, la solicitarea dumneavoastra expresa, garantiile constituite pot fi schimbate, sub conditia ca noile garantii propuse sa fie eligibile si lichide - conform normelor interne de creditare ale Finantatorului si conform reglementarilor legale in vigoare. De asemenea, va trebui sa suportati orice cost ocazionat de schimbarea garantiilor contractuale, cum ar fi, dar fara a se limita la: costul evaluarii noilor garantii propuse; costul de redactare/legalizare/autentificare a contractului/contractelor/inscrisurilor in baza carora se constituie garantiile; costul inregistrarii noilor garantii propuse in registrele publice relevante, in scopul asigurarii publicitatii si opozabilitatii fata de terti etc..
Operatiunea de schimbare a garantiilor contractuale va fi consfintita intre parti prin incheierea unui act aditional de modificare a contractului de leasing. Pentru incheierea actului aiditonal veti datora finantatorului comisionul unic de modificare a contractului de leasing (cu exceptia clientilor/utilizatorilor din categoria persoanelor fizice - conform prevederilor art. 14 din Legea nr. 288/2010), intrarea in vigoare a acestuia fiind conditionata de achitarea comisionului unic de modificare a contractului de leasing.

Cererea de schimbare a garantiilor contractuale va fi adresata in scris Departamentului Financiar-Contabilitate, putand fi depusa direct la sediul NBG LEASING sau transmisa prin oricare dintre mijloacele de comunicare disponibile: servicii postale, e-mail: contabilitate@nbgleasing.ro, fax: 40 (21) 404 38 21.

Cererea de schimbare a garantiilor contractuale va fi insotita in mod obligatoriu de documentele ce va vor fi fost solicitate/comunicate de catre ofiterul de administrare contracte, angajat al NBG LEASING, cu ocazia discutiilor/corespondentei preliminare pe tema schimbarii garantiilor. Documentele care trebuie atasate cererii de schimbare a garantiilor sunt absolut necesare in procesul de evaluare de catre finantator a noilor garantii propuse si pentru fundamentarea deciziei sale cu privire la acceptarea sau respingerea noilor garantii propuse, iar lipsa lor va conduce la respingerea automata a cererii dumneavoastra. 

Prestarea de catre NBG LEASING a unor servicii (suplimentare), la cererea dumneavoastra

La solicitarea dumneavoastra expresa, pe parcursul derularii contractului de leasing, NBG LEASING va poate presta, contra cost, serviciile (suplimentare) descrise in lista de mai jos.
In acest sens, va trebui sa adresati o cerere in scris Departamentului Financiar-Contabilitate, aceasta putand fi depusa direct la sediul NBG LEASING sau transmisa prin oricare dintre mijloacele de comunicare disponibile: servicii postale, e-mail: contabilitate@nbgleasing.ro, fax: 40 (21) 404 38 23.  

Serviciu

Tarif*

(EURO cu TVA)

Tarif*

(LEI cu TVA)

 

valabil pentru contracte denominate in EURO

valabil pentru contracte denominate in LEI

 • Recuperare certificat de inmatriculare retinut de catre autoritati
24.80 111.60
 • Obtinere duplicat placute de inmatriculare (pret per bucata)
37.20 167.40
 • Obtinere duplicat carte de identitate vehicul
 • Obtinere duplicat certificat de inmatriculare vehicul
 • Obtinere modificare informatii in cuprinsul certificatului de inmatriculare al vehiculului
49.60 223.20
 • Inmatriculare provizorie
 • Obtinere numere preferentiale, pe parcusul derularii contractului
 • Modificare informatii in cuprinsul cartii de identitate a vehiculului
62.00 279.00
 • Obtinere certificat de autentificare eliberat de R.A.R.
86.80 390.60
 • Omologare semi/remorca second-hand cu dispozitiv de franare
 • Omologare autoutilitara noua cu masa maxima autorizata sub 3.500 kg (inclusiv)
248.00 1,116.00
 • Omologare autoutilitara noua cu masa maxima autorizata de peste 3.500 kg
 • Omologare autoutilitara rulata/second-hand
 • Omologare autotractor/autotren/TIR nou
372.00 1,674.00
 • Omologare autotractor/autotren/TIR rulat (second-hand)
434.00 1,953.00

Tarifele exprimate in EURO - din tabelul de mai sus, sunt platibile in lei, la cursul de facturare stipulat in contractul dumneavoastra de leasing.

*) NBG LEASING IFN S.A. isi rezerva dreptul exclusiv de a actualiza periodic tarifele din lista de mai sus, dumneavoastra revenindu-va obligatia de a va informa cu privire la nivelul si de a achita tarifele valabile la data depunerii unei eventuale solicitari pentru prestarea de catre compania noastra a unuia sau a mai multora dintre serviciile prezentate in lista de mai sus, fara a putea pretinde prestarea serviciului la un nivel anterior al tarifului.

NOTA! Chiar daca veti fi achitat tariful unui serviciu/unor servicii - a carui/caror prestare ati solicitat-o NBG LEASING, nu va putem garanta prestarea serviciului daca nu veti fi depus odata cu cererea dumneavoastra si documentele (legale) necesare prestarii serviciului/serviciilor solicitat/e.  

Pentru alte detalii sau informatii legate de unele dintre serviciile pe care NBG LEASING vi le-ar putea presta la cerere, va rugam sa consultati si sectiunea Asistenta clienti a siteului nostru de Internet, rubrica "Intrebari frecvente", capitolul "Despre inmatriculare".