Finalizarea la termen a contractului de leasing implica urmatoarele operatiuni:

Cu aproximativ 30 de zile inainte de scadenta valorii reziduale, NBG LEASING - prin intermediul Departamentului Administrare Contracte va va trimite o notificare prin care va va informa cu privire la faptul ca se apropie expirarea duratei contractului de leasing si ca urmeaza a va fi facturata valoarea reziduala, in urma platii careia va va fi transferat dreptul de proprietate asupra bunului a carui folosinta a facut obiectul contractului de leasing.

Urmare a notificarii privind expirarea contractului de leasing, ofiterul de administrare contracte - angajat al NBG LEASING, va emite si va va expedia o instiintare de plata si/sau o factura proforma si/sau o factura fiscala de avans, continand suma in lei a valorii reziduale  si a altor eventuale obligatii contractuale de plata (restante sau scadente odata cu valoarea reziduala) si termenul pana la care trebuie s-o achitati.

De asemenea, documentul va contine si coordonatele bancare pentru efectuarea platii, precum si instructiuni privind comunicarea catre finantator a dovezii achitarii acesteia. 

Dupa ce banii achitati pentru valoarea reziduala se vor fi confirmat in contul bancar al finantatorului, ofiterul de administrare contracte va va invita la sediul NBG LEASING pentru semnarea procesului-verbal de predare-primire a bunului si a documentelor care atesta transferul dreptului de proprietate de la finantator catre dumneavoastra, precum si a obiectelor care se transfera utilizatorului odata cu dreptul de proprietate asupra bunului (de exemplu: a doua cheie de contact - in cazul autovehiculelor).

Asadar, la momentul perfectarii formalitatilor de transfer al dreptului de proprietate asupra bunului, va vor fi predate urmatoarele documente si obiecte:

 • originalul cartii de identitate a vehiculului;
 • originalul politei de asigurare CASCO (daca mai este valabila);
 • fisa de inmatriculare/radiere - vizata (in original) de catre organul fiscal pe raza caruia isi are sediul finantatorul, stampilata si contrasemnata in original si de catre finantator;
 • certificatul de atestare fiscala in original, emis de catre organul fiscal pe raza caruia isi are sediul finantatorul;
 • copia legalizata a declaratiei vamale de import (pentru bunurile admise in trecut la import temporar, pe durata contractului de leasing);
 • copia legalizata a actului constator vamal privind importul bunului (pentru bunurile admise in trecut la import temporar, pe durata contractului de leasing);
 • copia legalizata a ordinului/ordinelor de plata a drepturilor vamale;
 • copie conform cu originalul a ordinului de plata in baza caruia NBG LEASING a achitat taxa de timbru (mediu/poluare), cu ocazia inmatricularii bunului - daca a fost cazul;
 • va va semna si stampila rubrica "Intrainat catre ...." din certificatul de inmatriculare a vehiculului;
 • originalul facturii fiscale de avans, emisa pentru incasarea valorii reziduale;
 • originalul facturii de stornare a facturii fiscale de avans emise pentru incasarea valorii reziduale;
 • originalul facturii fiscale privind valoarea reziduala (cea care atesta transferul efectiv al dreptului de proprietate asupra bunului);
 • a doua cheie de contact a bunului;
 • o declaratie originala a finantatorului din care reiese faptul ca nu mai aveti nicio datorie fata de finantator, la momentul finalizarii contractului de leasing;
 • un original al procesului-verbal de predare-primire, atestand inmanarea catre utilizator a documentelor si obiectelor enumerate mai sus.

Dupa ce vor fi fost parcursi cei trei pasi majori (descrisi anterior) ai finalizarii la termen a contractului de leasing, va trebui sa va adresati Directiei de Impozite si Taxe Locale pe raza teritoriala a careia domiciliati/aveti sediul fiscal pentru a modifica rolul fiscal sub lumina noului raport juridic (proprietatea) in baza caruia detineti si folositi bunul, obtinand viza organului fiscal pe fisa de radiere/inmatriculare. 
Totodata, trebuie sa aveti in vedere faptul ca in anumite cazuri, dupa obtinerea vizei de la DITL, la transcrierea dreptului de proprietate vi s-ar putea solicita si certificatul de autentificare a bunului, eliberat de catre R.A.R.. Pentru obtinerea acestuia, va trebui sa va programati la biroul judetean/al Municipiului Bucuresti al Registrului Auto Roman, pentru efectuarea autentificarii bunului.
De asemenea, trebuie incheiata o noua polita RCA (in cazul in care ultima reinnoita de catre finantator a expirat deja) si sa va adresati ulterior Serviciului Judetean/Municipiului Bucuresti al Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatricularea Vehiculelor, in vederea reinmatricularii bunului pe numele dumneavoastra.

Pentru detalii suplimentare sau informatii legate de documentatia necesara reinmatricularii bunului, va rugam sa consultati si sectiunea Asistenta clienti a siteului nostru de Internet, rubrica "Intrebari frecvente", capitolul "Despre inmatriculare", intrebarea "Care sunt documentele necesare inmatricularii?". 

Cazuri de incetare a contractului de leasing inainte de termenul de expirare:

Intr-un asemenea caz, optiunea utilizatorului de a achizitiona bunul a carui folosinta a facut obiectul contractului de leasing este implicita. O asemenea solicitare, insa, poate fi onorata de catre finantator numai daca s-au scurs cel putin 12 luni de la data incheierii contractului intre parti.

In aceste situatii, pasii procedurali incep prin adresarea catre Departamentul Administrare Contracte al NBG LEASING a cererii de rambursare anticipata integrala a finantarii (deja descrisa corespunzator la capitolul "Rambursarea anticipata (partiala sau integrala) a finantarii") si se finalizeaza cu ultimii trei pasi descrisi la capitolul "Finalizarea la termen a contractului de leasing", respectiv: cu achitarea tuturor debitelor izvorate din derularea contractului de leasing, transferul documentar si fizic al proprietatii asupra bunului si reinmatricularea bunului pe numele finantatorului.

Pentru a vizualiza exact detaliile din cuprinsul acestor pasi procedurali, va invitam sa consultati sectiunea Asistenta clienti a paginii noastre de Internet, capitolul "Finalizarea la termen a contractului de leasing", subcapitolele: "Plata valorii reziduale (cum si cand platesc?)", "Transferul dreptului de proprietate asupra bunului finantat (ce documente primesc si cand le primesc?)" si "Proceduri privind reinmatricularea bunului, in urma transferului dreptului de proprietate".  

In urma cesionarii contractului de leasing, din punct de vedere al raporturilor juridice dintre cedent si finantator si al celor dintre cedent si organele administratiei fiscale locale (fata de care datora impozitul referitor la detinerea bunului), contractul de leasing inceteaza.

Pentru a afla exact care sunt pasii procedurali de parcurs pentru a ceda/cesiona contractul de leasing pe care il aveti incheiat cu NBG LEASING, va rugam sa consultati sectiunea Asistenta clienti a paginii noastre de Internet, capitolul "Derulare contract leasing", subcapitolul "Cesionarea contractului de leasing".

Conform prevederilor contractului de leasing, in cazul distrugerii totale a bunului sau a furtului total al bunului, utilizatorul ramane responsabil pentru plata valorii totale ramase de plata pana la terminarea contractului de leasing, aceasta incluzand, dar fara a se limita la: cheltuieli ocazionate de schimbarea regimului vamal (daca este cazul); primele de asigurare CASCO neajunse la scadenta, dar datorate pentru achitarea integrala a primei de asigurare aferenta anului (de asigurare) in care s-a produs riscul asigurat, generator al daunei (asiguratorul trebuie sa incaseze integral prima de asigurare pentru anul de asigurare in care a avut loc evenimentul); ratele de leasing restante (facturi emise si neincasate sau cu scadenta depasita) si penalizarile calculate (daca este cazul); capitalul nefacturat; valoarea reziduala; alte taxe (daca e cazul) etc.; TVA aferenta sumelor de mai sus. NBG LEASING va scadea din indemnizatia incasata de la asigurator datoria utilizatorului, compusa din elementele enumerate mai sus.
Eventualele evenimente neacoperite de polita de asigurare, precum si eventualele sume ramase neacoperite dupa incasarea despagubirilor de la asigurator vor ramane in sarcina utilizatorului.
In cazul in care despagubirile primite de la asigurator depasesc cuantumul sumelor ramase de plata, diferenta va reveni in totalitate utilizatorului.
Trebuie avut in vedere faptul ca, pana in momentul in care NBG LEASING incaseaza sumele de la asigurator, utilizatorul are in continuare obligatia platii ratelor scadente. Nerespectarea acestei obligatii contractuale va conduce la calculul si perceperea penalizarilor de intarziere de catre finantator.
Dupa incasarea integrala a despagubirii de la asigurator, se va proceda la intocmirea si incheierea intre parti a actului aditional privind incetarea contractului de leasing, ce va avea atasat calculul detaliat privind indemnizatia de asigurare incasata si debitele stinse din cuantumul acesteia.

NOTA! Toata corespondenta referitoare la cazurile de dauna totala, precum intreprinderea demersurilor necesare solutionarii dosarului de dauna se va tine cu si va fi facuta sub coordonarea nemijlocita a Departamentului Asigurari al NBG LEASING, utilizand numerele de telefon ale angajatilor din departament, adresele acestora de e-mail, precum si cea a departamentului (insurance@nbgleasing.ro) si numarul de fax al departamentului: 40 (21) 404 37 88.

Urmare a intrunirii conditiilor de constatare a neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre utilizator, stipulate in art. 12 al contractului de leasing incheiat intre parti, in temeiul prevederilor art. 13 al contractului de leasing, NBG LEASING poate rezilia contractul de leasing.
Pe cale de consecinta, utilizatorului ii va reveni obligatia de a preda bunul finantatorului, in data si la locul mentionate in notificarea de reziliere, impreuna cu obiectele (cheia de contact) si inscrisurile insotitoare (certificatul de inmatriculare, polita RCA etc.).

La momentul si la locul predarii bunului, finantatorul si utilizatorul vor incheia un proces-verbal de predare-primire, in care va fi atestata predarea bunului si a obiectelor si a inscrisurilor insotitoare catre finantator.
In urma predarii bunului, utilizatorul se va libera fata de finantator pentru plata ratelor de leasing viitoare, dar va fi tinut in continuare pentru achitarea debitelor deja scadente la momentul rezilierii, a indemnizatiei de reziliere a contractului, a costurilor generate de schimbarea regimului vamal al bunului (daca e cazul) si a eventualelor cheltuieli cu readucerea bunului la o stare fizica si functionala normala si cu reposesia acestuia ori cu procedurile judiciare ocazionate de reziliere.

Dupa predarea bunului catre finantator, utilizatorul se poate prezenta la DITL cu notificarea de reziliere a contractului de leasing si cu procesul-verbal privind predarea bunului catre finantator, in vederea radierii rolului sau fiscal - referitor la bun.

In cazul neconformarii utilizatorului cu preverile contractuale si cu somatia de predare a bunului, finantatorul va utiliza toate mijloacele legale pentru a reintra in posesia bunului, toate costurile operatiunilor si procedurilor judiciare generate de acest fapt, fiind transferate ulterior utilizatorului.

In asemenea cazuri (de reziliere a contractului de leasing), atat corespondenta inerenta cat si predarea-primirea efectiva a bunului va fi efectuata cu angajatii NBG LEASING din cadrul Departamentului Recuperari, folosind numerele de telefon ale angajatilor din departament, adresele acestora de e-mail, precum si cea a departamentului (recovery@nbgleasing.ro) si numarul de fax al departamentului: 40 (21) 404 38 26.