Glosar de termeni

Actul aditional reprezinta acordul de vointa al partilor, exprimat in scris, intervenit intre utilizator si finantator, prin care acestia convin asupra modificarii, completarii sau incetarii contractului de leasing, incheiat initial intre parti.

Termenul "amiabil" se refera la maniera de rezolvare prin negociere a litigiilor/conflictelor aparute intre parti.

Asigurarea CASCO este o asigurare facultativa - menita sa acopere distrugerile (partiale ori totale), cat si furtul (partial sau total) suferit de autovehiculul asiguratului.
Functie de conditiile de asigurare ale fiecarui asigurator, pot fi acoperite riscuri precum: coliziunea cu corpuri stationare sau mobile, rasturnarea, derapajul, incendiul, explozia sau tentativa de furt, furtul total sau partial al autovehiculului, evenimentele catrastofale etc.

Asigurare de Raspundere Civila Auto (RCA) este asigurarea obligatorie pentru toti posesorii de autovehicule care circula pe drumurile publice, in baza careia tertii prejudiciati in urma unui accident rutier, produs din vina conducatorului autovehiculului asigurat, primesc despagubiri, in limita de suma mentionata in polita, pentru daunele materiale si vatamarile corporale suferite. De asemenea, sunt acoperite de polita de asigurare si eventualele cheltuieli efectuate de catre asigurat in procesul civil.

Asigurarea tip Carte Verde este o asigurare de tip RCA care permite despagubirea tertilor care au suferit daune in urma unui accident rutier, produs din vina conducatorului autovehiculului asigurat, pe teritoriul altui stat decat Romania. Ca orice asigurare din categoria RCA, Cartea Verde acopera - in limita de suma mentionata in polita - distrugerea de bunuri si/sau vatamarea corporala, cat si eventualele cheltuieli efectuate de catre asigurat in procesul civil.

Societate comerciala care are ca scop principal de activitate asigurarea riscurilor asigurabile. In cadrul contractului de asigurare, asiguratului ii revine obligatia de a-si plati prima de asigurare, in timp ce asiguratorului ii revine obligatia de a-i plati asiguratului indemnizatia de despagubire - in suma si la termenul prestabilite prin contract - in cazul producerii unuia sau mai multor riscuri asigurate.

Avansul reprezinta suma pe care utilizatorul o plateste finantatorului, la semnarea contractului sau la un termen ulterior semnarii - convenit de parti, intr-o proportie negociata intre parti la valoarea de achizitie a bunului si care va determina suma finantata a contractului de leasing (asupra careia se calculeaza dobanda contractuala).

Balanta de verificare este un procedeu al metodei contabilitatii bazat pe principiul partidei duble, constand intr-o situatie recapitulativa si periodica ce regrupeaza la un moment dat rulajele si soldurile initiale si cele finale ale conturilor debitoare si creditoare, si care permite verificarea exactitatii inregistrarilor contabile in conturi, verificarea legaturii dintre conturile sintetice si bilant, precum si centralizarea datelor contabilitatii curente.

"Big ticket" este o expresie ce provine din limba engleza si se refera la tranzactiile de leasing cu valoare mare, implicand deseori si bunuri atipice (flote de vehicule, echipamente de valori mari si foarte mari etc.).

Biletul la ordin este un inscris cu caracter de titlu de credit, prin care o persoana - numita emitent, se obliga sa plateasca la o anumita data, o suma fixa de bani, care este datorata unei persoane - numita beneficiar.

Biroul de Credit este o societate pe actiuni care are ca actionari 25 de banci, infiintata in anul 2004, membra a Asociatiei Europene a Birourilor de Credit (ACCIS), a carui activitate consta in principal in:

 •  colectarea/prelucrarea datelor privind portofoliul de clienti – persoane fizice ai participantilor;
 •  oferirea de informatii/analize participantilor in scopul: identificarii si cuantificarii riscului de credit, cresterii calitatii creditelor, diminuarii riscului de frauda si protejarii creditorilor;
 •  stabilirea criteriilor uniforme de apreciere a clientelei (scoring);
 •  oferirea de consultanta financiar-bancara.

 

Expresia "buy-back" provine din limba engleza si se refera la conventia incheiata intre finantator si furnizor sau intre utilizator si furnizor, prin care furnizorul se obliga sa rascumpere bunul la finele sau pe parcursul contractului de leasing, in schimbul platii unui pret al carui cuantum sau formula de calcul a fost stabilit/a in prealabil intre parti.

Notiunea de "cash-flow" provine din limba engleza si in traducere exacta inseamna „miscarea banilor”. Notiunea se refera la analiza tezaurului sau a tabloului fluxurilor de trezorerie, semnificand diferenta dintre fluxul de lichiditati intrat (incasarile) si fluxul de lichiditati iesit (decontarile) din tezaur. In definitiv, reprezinta o marja de autofinantare obtinuta prin calcularea diferentei dintre totalul precedent si impozite si alte obligatiuni financiare.

Cecul este documentul (nominal sau la purtator), prin care posesorul unui cont curent sau de decontare, ori o alta persoana imputernicita a acestuia, dispune plata unei sume de bani din disponibilul aflat in contul titularului.

Centrala Incidentelor de Plati (CIP) reprezinta o structura, pe langa Banca Nationala a Romaniei, specializata in colectarea, stocarea si centralizarea informatiilor specifice incidentelor de plati produse de titularii de cont cu cecuri, cambii si bilete la ordin.

Centrala Riscului de Credit - CRC (fosta Centrala Riscurilor Bancare) reprezinta o structura, pe langa Banca Nationala a Romaniei, specializata in colectarea, stocarea si centralizarea informatiilor privind expunerea fiecarei persoane declarante (institurie de credit, institutie financiara nebancara inscrisa in Registrul special, institutie de plata care inregistreaza un nivel semnificativ al activitatii de creditare sau institutie emitenta de moneda electronica care inregistreaza un nivel semnificativ al activitatii de creditare) din Romania fata de acei debitori care au beneficiat de credite si/sau angajamente al caror nivel cumulat depaseste suma limita de raportare (20.000 lei), precum si a informatiilor referitoare la fraudele cu carduri produse de catre posesori.

Cererea de finantare reprezinta solicitarea scrisa adresata finantatorului de catre o persoana fizica sau juridica pentru a i se acorda finantarea in leasing. Aceasta cuprinde date referitoare la solicitant, fideiusor/codebitor, reprezentantii legali ai solicitantului, obiectul finantarii, pretul de achizitie a bunului, moneda finantarii, perioada pentru care se solicita finantarea, valoarea avansului si a valorii reziduale etc.

Cererea de rambursare anticipata este documentul prin care utilizatorul solicita rambursarea anticipata (partiala sau integrala) a contravalorii bunului finantat, in conformitate cu clauzele contractului de leasing si cu prevederile legale in vigoare.

Cesiunea reprezinta acordul de vointa prin care utilizatorul, cu acceptul prealabil al finantatorului, transfera - gratuit sau cu titlu oneros - drepturile si obligatiile sale din contractul de leasing incheiat cu finantatorul catre un tert, care va deveni utilizator in contract, in locul sau.

CIF (Cost, Insurance and Freight / tradus in romana: Cost, asigurare si navlu) este una dintre cele 8 clauze privind livrarea marfurilor la origine ale INCOTERMS 2010. 
INCOTERMS este un acronim de la INternational COmmercial TERMS, ceea ce inseamna Termeni de Comert International. 

Clauza CIF inseamna ca vanzatorul incredinteaza marfa navei navlosita de el, achitand navlul pana la portul de destinatie convenit, inclusiv costul asigurarii riscului de pierdere si de avariere a marfii pe timpul transportului maritim. Practic pretul CIF al marfii, pe care il plateste cumparatorul, include pretul de vanzare al marfii, costul transportului si costul asigurarii pe durata transportului.

CIP (Carriage and Insurance Paid To / tradus in romana: Transport si asigurare platite pana la) este una dintre cele 8 clauze privind livrarea marfurilor la origine ale INCOTERMS 2010. 
INCOTERMS este un acronim de la INternational COmmercial TERMS, ceea ce inseamna Termeni de Comert International. 

Clauza CIP inseamna ca vanzatorul plateste transportul si asigurarea pe durata transportului, in numele si pe contul cumparatorului, pana la destinatie. Proprietatea, riscul si costurile de asigurare trec catre cumparator in momentul livrarii catre transportator de catre vanzator. Conditia comerciala internationala este valabila pentru orice tip de transport.

Clauza se refera la un articol, la o prevedere speciala din contractul de leasing.

IBAN este acronimul expresiei din limba engleza "International Banking Account Number", care se traduce prin Numar International de Cont Bancar. Acesta permite crearea unor conturi unice la nivel mondial si identificarea facila a acestora.

In Romania, conturile bancare in format IBAN sunt compuse din 24 de caractere, avand urmatoarea sintaxa: 

|RO| |XX| |yyyy| |ZZZZZZZZZZZZZZZZ|
|__|  |__| |____| |________________|
   :     :          :                                 :
   :     :          :                                 :
   :     :          :                                 --> 16 caractere care identifica in mod unic
   :     :          :                                         unitatea  teritoriala a institutiei si contul
   :     :          :                                         clientului deschis la respectiva unitate teritoriala
   :     :          :                                        (alfanumerice, majuscule)
   :     :          :
   :     :          --> 4 caractere de identificare a institutiei (alfabetice,
   :     :               majuscule), reprezentand primele patru caractere ale codului
   :     :               BIC al institutiei
   :     :
   :      --> 2 caractere de verificare (numerice, de la 0 la 9)
   :
   --> codul de tara (2 caractere alfabetice, majuscule) - pentru Romania este RO.

Codebitorul este partea contractanta ale carei venituri sunt luate in considerare la fundamentarea deciziei de acordare a finantarii, alaturi de cele ale utilizatorului, si care se obliga in solidar cu utilizatorul la plata ratelor de leasing si a tuturor sumelor datorate de catre utilizator in baza contractului de leasing.

Comisionul de administrare a contractului este datorat de catre utilizator la momentul semnarii contractului sau odata cu fiecare rata de leasing si reprezinta cuantumul valoric al prestatiei finantatorului, referitoare la incheierea si desfasurarea relatiilor comerciale cu utilizatorul, furnizorul, partenerii contractuali, alte institutii si persoane juridice si/sau fizice si a celorlalte activitati desfasurate. 
Cuantumul comisionului de administrare a contractului este determinat prin aplicarea procentului negociat intre parti la suma finantata si, respectiv, la nivelul lunar al soldul capitalului contractului de leasing (in cazul schemelor de finantare care presupun achitarea lunara a acestuia).   

Comisionul de rambursare anticipata reprezinta suma datorata de catre utilizator finantatorului, cu ocazia rambursarii anticipate partiale ori integrale, pentru nerealizarea completa a veniturilor din dobanda agreate intial intre parti (prin semnarea contractului de leasing si a scadentarului anexat acestuia), cauzata de inchiderea anticipata ori de rambursarea accelerata a creditului, la solicitarea utilizatorului.
Acest comision este datorat in toate cazurile de rambursari anticipate efectuate de catre utilizatorii din categoria persoanelor juridice, precum si numai de catre utilizatorii din categoria persoanelor fizice care vor fi incheiat cu finantatorul contracte de leasing cu rata fixa de dobanda.

Creanta reprezinta dreptul uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor (datornic), indeplinirea obligatiei acesteia din urma.

Cursul de schimb valutar sau cursul FX reprezinta suma la care se schimba o moneda contra altei monede.

Dauna reprezinta pierderea materiala adusa cuiva sau suferita de catre cineva, ca urmare a producerii unuia sau a mai multor riscuri asigurate.

DDP (Delivered Duty Paid / tradus in romana: Livrat vama platita) este una dintre cele 3 clauze privind livrarea marfurilor la destinatie, ale INCOTERMS 2010.
INCOTERMS este un acronim de la INternational COmmercial TERMS, ceea ce inseamna Termeni de Comert International. 

Clauza DDP inseamna ca vanzatorul si-a indeplinit obligatia de livrare in momentul in care marfa a fost pusa la dispozitia cumparatorului, nedescarcata de pe mijlocul de transport, dar vamuita la import, la locul de destinatie convenit. Vanzatorul suporta costurile si riscurile legate de aducerea marfii in locul convenit (inclusiv taxele vamale, taxele si alte speze oficiale necesare realizarii importului, impozitele etc.), precum si cheltuielile si riscurile in legatura cu indeplinirea formalitatilor vamale de export.

Notiunea de "dealer" provine din limba engleza, care in limba romana se refera la o persoana (fizica sau juridica) imputernicita sa actioneze ca intermediar in operatiuni comerciale si de schimb, cumparand si vanzand valori.
In contextul finantarilor in leasing, termenul de "dealer" descrie distribuitorii autorizati ai retelei de distributie a unui producator sau a unui importator a unei marci de bunuri finantabile. Practic, dealerii reprezinta ultima veriga in lantul de vanzare/distributie al marcii, acestia avand contactul direct cu si realizand vanzarea catre clientul final.

Notiunea de "depreciere" descrie in general uzura fizica ori morala a bunurilor de capital, iar cu referire la piata monetara, descrie involutiile inregistrate de catre moneda nationala a unui stat in raport cu una sau cu mai multe valute de referinta sau in raport cu pretul aurului. Deprecierea monedei nationale isi poate gasi factorul cauzal intr-o criza politica sau sociala interna, intr-un dezechilibru cronic al balantei comerciale (fapt ce induce o cerere constanta de valuta la nivelul economiei nationale) sau in jocuri speculative pe piata valutara ale unor jucatori importanti (valabil numai in cazul statelor care au contul de capital complet deschis si valuta liber convertibila).  

"Devalorizarea" denota scaderea puterii de cumparare a monedei unei tari, determinata de conflicte sociale (razboaie civile, razboaie cu alte state, revolutii, revolte, anarhie etc.) si/sau de cataclisme naturale (epidemii, cutremure, inundatii, seceta etc.) si/sau de factori de natura economica (epuizarea unor resurse naturale care conduce la expansiunea disproportionata a importurilor pentru achizitia acelor resurse si chiar la prabusirea unor ramuri ale economiei nationale). Printre factorii de influenta pe plan extern amintim: progresul tehnologic mult superior al tarilor cu care statul respectiv dezvolta relatii comerciale internationale si/sau restrictiile administrative (instituirea unor embargouri si/sau interdictii la nivel international fata de un stat, fapt ce va avea ca repercusiune prabusirea exporturilor, a unor ramuri economice sau chiar a intregii economii a statului respectiv).

Dividendele reprezinta partea din profitul net al unei companii, distribuite - in anul in curs pentru exercitiul financiar precedent - fiecarui asociat/actionar, proportional cu numarul de parti sociale/actiuni detinute.

Dobanda reprezinta pretul (taxa) serviciului de creditare pe care il plateste debitorul creditorului, stabilit ca o cota procentuala din suma imprumutata.

Dobanda de prefinantare reprezinta dobanda platita de utilizator finantatorului pentru perioada cuprinsa intre data platii pretului bunului (de catre finantator furnizorului) si inceputul primei perioade de dobanda, respectiv 30 zile inainte de scadenta primei rate de leasing, conform contractului de leasing (scadentarului).

De exemplu, daca procesul de productie a unui echipament al carui pret este 10,000 de euro dureaza 3 luni de zile, iar furnizorul solicita finantatorului un avans de 30% din pretul de achizitie pentru a lansa comanda in fabricatie, presupunand ca utilizatorul plateste un avans de 20% pentru finantarea contractata de la finantator (cu o rata a dobanzii anuale de 12%), atunci dobanda de prefinantare se calculeaza astfel:
 10,000 euro x (30% - 20%) x 12%/360 zile x 85 zile = 28.33 euro, unde:

- 85 zile = 3 luni x 30 de zile/luna - 5 zile
- cele 5 zile scazute provin din intervalul de 30 de zile acoperit de prima rata de leasing. Conform prevederilor art. 3.2 din contractul de leasing, prima rata de leasing dupa avans este scadenta in prima luna urmatoare celei in care trebuie sa se efectueze livrarea bunului, iar urmatoarele scadente se succed la un interval de cate o luna pana la sfarsitul perioadei de leasing, la data de 25 ale fiecarei luni.
Asadar, prima rata de leasing este scadenta in data de 25 a celei de-a patra luni, dobanda din componenta sa acoperind remunerarea capitalului pentru un interval de 30 de zile - care incepe in data de 26 a celei de-a treia luni.  
 

Dreptul de creanta este acel drept patrimonial in temeiul caruia subiectul activ (creditorul) poate pretinde subiectului pasiv (debitorului) sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva.

Durata de viata economica reprezinta perioada totala de timp de-a lungul careia se asteapta ca un bun sa genereze beneficii economice pentru unul sau mai multi utilizatori.
Practic, prin prisma ratiunii economice fundamentale a oricarei organizatii profitabile, durata de viata economica a unui bun este intervalul de timp in care beneficiile economice rezultate din exploatarea acelui bun sunt superioare costurilor de operare, intretinere si reparatie a bunului, la care se adauga si cheltuielile de amortizare (pe perioada amortizarii bunului).
Din momentul in care raportul intre aceste elemente de evaluare a profitabilitatii se inverseaza, chiar daca prin mentinerea in functiune bunul mai produce beneficii economice, el devine o pierdere economica, iar aceasta pierdere va continua sa se acumuleze in patrimoniul agentului economic, pe masura ce bunul in cauza va fi mentinut in functiune.

Durata leasingului, denumita si "perioada leasingului" reprezinta intervalul temporal - stabilit intre parti - pentru care este incheiat contractul de leasing financiar si in interiorul caruia utilizatorul trebuie sa ramburseze finantatorului ratele de leasing. Conform prevederilor art. 1, alin. (1) din OG nr. 51R/1997, contractul de leasing nu poate fi incheiat pe o perioada de timp mai mica decat 12 luni.

EURIBOR este acronimul expresiei in limba engleza "Euro Interbank Offered Rate" - care reprezinta rata dobanzii la care o banca de prim ordin ofera altei banci de prim ordin posibilitatea constituirii de depozite in zona EURO.

EURIBOR este publicat in fiecare zi, la ora 11:00 a.m. CET, pentru valoarea spot (contractul spot reprezinta o intelegere intre un cumparator si un vanzator de a cumpara, respectiv de a vinde o anumita cantitate de marfa - intelegandu-se aici inclusiv valute, actiuni, obligatiuni sau alte titluri de valoare - la un anumit pret, cu livrare si plata imediata).
EURIBOR este rata de referinta pentru piata monetara in EURO, care a luat fiinta in 1999. Este supervizata de catre Federatia Europeana Bancara (FBE), care reprezinta interesele a 4,500 de banci, din 24 de tari membre ale Uniunii Europene, Islanda, Norvegia, Elvetia, precum si Asociatia Pietelor Financiare (ACI). EURIBOR are impact doar asupra dobanzilor variabile si nu asupra dobanzilor fixe, fiind folosit la calculul dobanzilor variabile la creditele acordate in EURO.
In calculul dobanzilor variabile in EURO ale creditelor, cei mai utilizati indici sunt EURIBOR (3M) (aferent depozitelor la termen de 3 luni) si EURIBOR (6M) (aferent depozitelor la termen de 6 luni). Cresterea valorii indicelui EURIBOR duce la o crestere a ratei creditului, iar scaderea valorii acestui indice duce la scaderea acesteia.
Indicele EURIBOR este stabilit in urma unui sondaj in randul a 39 de banci care trebuie sa prezinte estimari privind costul finantarii reciproce in EURO pentru perioade incepand de la o zi pana la un an.

EXW (Ex Works / tradus in romana: Franco uzina) este una dintre cele 8 clauze privind livrarea marfurilor la origine ale INCOTERMS 2010.
INCOTERMS este un acronim de la INternational COmmercial TERMS, ceea ce inseamna Termeni de Comert International. 

Clauza EXW inseamna ca proprietatea si riscul trec la cumparator, inclusiv plata costurilor de transport si asigurari, chiar de la usa vanzatorului. Conditia comerciala internationala este valabila pentru orice mod de transport.

Exercitiul financiar este perioada pentru care trebuie intocmite situatiile financiare anuale si care, de regula, are o durata de 12 luni.
In Romania exercitiul financiar coincide cu anul calendaristic, insa sunt state in care exercitiul financiar incepe si se termina in cursul anului calendaristic.
Totodata, conform legislatiei romanesti, exercitiul financiar al agentilor economici nou-infiintati incepe la data infiintarii lor, iar in cazul agentilor economici aflati in lichidare, exercitiul financiar al acestora inceteaza in ultima zi dinaintea inceperii procesului de lichidare.

Extrasul de cont reprezinta documentul bancar eliberat clientilor in care sunt evidentiate toate operatiunile de incasari si de plati - efectuate intr-o anumita perioada de timp, prin conturile deschise de clienti la banca. Extrasul de cont se poate elibera la cerere, in mod automat - la intervale stabilite de comun acord cu titularii de cont sau oricand - direct de catre titularul de cont - prin intermediul serviciilor de Internet Banking, puse la dispozitia clientilor de catre majoritatea bancilor.

"Factoring-ul" este un termen ce provine din limba engleza si reprezinta o forma de finantare pe termen scurt, obtinuta prin vanzarea creantelor catre un factor. Factoringul este un contract incheiat intre o parte (denumita aderent), furnizoare de marfuri sau prestatoare de servicii si o societate bancara sau o institutie financiara (nebancara) specializata (denumita factor), prin care factorul asigura finantarea, urmarirea creantelor si protectia impotriva riscurilor de neplata, iar aderentul cedeaza factorului, cu titlu de vanzare sau de ipoteca mobiliara, creantele nascute din vanzarea de bunuri sau din prestarea de servicii pentru terti.

Fideiusorul este persoana care, in baza unui contract de fideiusiune, se obliga fata de creditorul altei persoane sa execute obligatia celui pe care il garanteaza (numit si debitor principal), daca acesta din urma nu o va executa.

Finantatorul este persoana juridica, parte in contractul de leasing, care transmite utilizatorului, pe durata acestuia si contra unei plati periodice, dreptul de folosinta asupra unui bun - al carui proprietar este, asumandu-si totodata obligatia de a respecta dreptul de optiune al utilizatorului la finalul contractului de leasing.

Fransiza este o clauza specifica politelor de asigurare CASCO si reprezinta partea din valoarea daunei pe care o suporta asiguratul.

Aceasta clauza a contractului de asigurare este reglementata de comun acord intre asigurat si asigurator, la momentul incheierii politei de asigurare sau impusa de catre asigurator in mod obligatoriu, pana la efectuarea inspectiei de risc, in cazul asigurarii bunurilor second-hand/rulate.
Fransiza poate fi stabilita in suma fixa - deductibila din valoarea fiecarei despagubiri cuvenite asiguratului; ca procent din suma asigurata - deductibila din valoarea fiecarei despagubiri cuvenite asiguratului sau ca procent aplicat la si dedus direct din valoarea fiecarei despagubiri cuvenite asiguratului.

"Full service" este o expresie din limba engleza ce caracterizeaza o anumita categorie de contracte de leasing operational, si anume aceea a contractelor de leasing care in schimbul platii redeventei/chiriei lunare asigura locatarului, pe langa transferul dreptului de folosinta asupra bunului, asigurarea bunului si plata impozitului si taxelor aferente, si urmatoarele servicii: efectuarea inspectiilor tehnice periodice, efectuarea lucrarilor de intretinere si de reparatii, tractarea in caz de pana/defectiune tehnica, autoturism la schimb - in caz de accident sau de defectiune tehnica, schimbarea si stocarea pneurilor la alternanta sezonului rece cu cel cald, inlocuirea pneurilor in caz de uzura etc.

Furnizorul este persoana fizica sau juridica, aleasa de catre utilizator cu acordul finantatorului, care vinde bunul (a carui folosinta va face obiectul contractului de leasing) finantatorului, indiferent daca il produce chiar el sau nu.

Gajul este o garantie reala, indeplinind aceeasi functie ca si ipoteca imobiliara, cu deosebirea ca are intotdeauna ca obiect bunuri mobile care se incredinteaza creditorului sau unui tert.
Din punct de vedere al raporturilor contractuale dintre parti, gajul este un contract accesoriu, unilateral, real, prin care debitorul remite creditorului sau un lucru mobil corporal sau necorporal pentru garantarea obligatiei.
Creditorului ii este interzis sa foloseasca bunul gajat, are obligatia conservarii acestuia si este tinut la restituire dupa achitarea integrala a creantei garantate.
Gajul este indivizibil si se stinge numai prin plata integrala a datoriei, inclusiv a dobanzilor si a cheltuielilor generate de conservarea bunului.

Termenul de "garantie" are dubla valenta:

 • pe de-o parte, garantia reprezinta un mijloc de asigurare a executarii unei obligatii - materializat prin afectarea unui lucru (al debitorului sau al unei alte persoane) pentru garantarea executarii unei obligatii (ex. ipoteca, gaj), care da dreptul creditorului ca, in caz de neexecutare din partea debitorului, sa ceara scoaterea la vanzare silita a lucrului, pentru ca din pretul obtinut sa fie platit;

 • pe de alta parte, garantia se refera si la o obligatie in virtutea careia o persoana sau o institutie raspunde de ceva, de exemplu:
  • scrisoarea de garantie bancara - tip de contract economic, prin care o banca are obligatia de a plati o suma convenita, in anumite conditii, in cazul in care debitorul unui contract comercial nu-si indeplineste obligatiile contractuale (cautiune bancara) sau daca garantul inregistreaza o pierdere sau nu realizeaza castigul estimat. 
  • garantia contractuala - termen acreditat de Camera Internationala de Comert de la Paris, pentru a denumi garantiile acordate de banci, societati de asigurare etc., in scopul asigurarii unor disponibilitati de fonduri pentru un tert, in cazul in care un beneficiar ar avea o revendicare justificata impotriva ordonatorului.
  • garantie guvernamentala - tip de contract economic, prin care guvernul unui stat are obligatia de a plati o suma convenita, in anumite conditii, in cazul in care debitorul unui contract comercial nu-si indeplineste obligatiile contractuale sau daca creditorul inregistreaza o pierdere sau nu realizeaza castigul estimat.  

IFN este acronimul expresiei "Institutie Financiara Nebancara". 
Conform definitiei din art. 5 al Legii nr. 93/2009 - privind institutiile financiare nebancare, notiunea de "institutii financiare nebancare" se refera la entitatile ce desfasoara activitate de creditare cu titlu profesional, in conditiile stabilite de legea mai sus amintita.

Incetarea de plati descrie situatia unei persoane sau a unei companii care, din cauza lipsei mijloacelor de plata, nu poate face fata datoriilor.
In cazul persoanelor juridice, incetarea de plati este element definitoriu si declansator al starii de insolventa si, implicit, al reorganizarii judiciare.

Indemnizatia de asigurare sau despagubirea reprezinta suma de bani pe care asiguratorul o plateste asiguratului ca urmare a producerii unuia sau a multora dintre riscurile asigurate, conform contractului/politei de asigurare.

Leasingul descrie raportul juridic in care o parte (denumita locator sau finantator) transmite pentru o perioada determinata dreptul de folosinta asupra unui bun al carui proprietar este, celeilalte parti (denumita locatar sau utilizator), la solicitarea acesteia din urma, contra unei plati periodice (denumita rata de leasing), iar la sfarsitul perioadei de leasing locatorul/finantatorul se obliga sa respecte dreptul de optiune al locatarului/utilizatorului de a cumpara bunul, de a prelungi contractul de leasing, ori de a inceta raporturile contractuale.

Leasingul extern se refera la contractele de leasing incheiate intre un utilizator dintr-un stat si o societete de leasing straina/un finantator strain.

Leasingul financiar se refera la operatiunea de leasing derulata intre parti, in baza reglementarilor aduse de OG nr. 51R/1997 si care, in acelasi timp, conform prevederilor art. 7, alin. (1), pct. 7 din Codul Fiscal, indeplineste cel putin una dintre urmatoarele conditii:

 • riscurile si beneficiile dreptului de proprietate asupra bunului care face obiectul leasingului sunt transferate utilizatorului la
  momentul la care contractul de leasing produce efecte;
 • contractul de leasing prevede expres transferul dreptului de proprietate asupra bunului ce face obiectul leasingului catre
  utilizator la momentul expirarii contractului;
 • utilizatorul are optiunea de a cumpara bunul la momentul expirarii contractului, iar valoarea reziduala exprimata in procente
  este mai mica sau egala cu diferenta dintre durata normala de functionare maxima si durata contractului de leasing, raportata la
  durata normala de functionare maxima, exprimata in procente;
 • perioada de leasing depaseste 80% din durata normala de functionare maxima a bunului care face obiectul leasingului; in
  intelesul acestei definitii, perioada de leasing include orice perioada pentru care contractul de leasing poate fi prelungit;
 • valoarea totala a ratelor de leasing, mai putin cheltuielile accesorii, este mai mare sau egala cu valoarea de intrare a
  bunului.

Leasingul operational se refera la operatiunea de leasing derulata intre parti, in cadrul legal delimitat de OG nr. 51R/1997 si care, in acelasi timp, conform prevederilor art. 7, alin. (1), pct. 8 din Codul Fiscal, indeplineste cel putin una dintre urmatoarele conditii:

 • riscurile si beneficiile dreptului de proprietate asupra bunului care face obiectul leasingului (mai putin riscul de valorificare a bunului la valoarea reziduala) sunt transferate utilizatorului la momentul la care contractul de leasing produce efecte;
 • contractul de leasing nu permite transferul dreptului de proprietate asupra bunului ce face obiectul leasingului catre utilizator la momentul expirarii contractului;
 • utilizatorul nu are optiunea de a cumpara bunul la momentul expirarii contractului, iar valoarea reziduala exprimata in procente este mai mare decat diferenta dintre durata normala de functionare maxima si durata contractului de leasing, raportata la durata normala de functionare maxima, exprimata in procente;
 • perioada de leasing (incluzand orice eventuala prelungire viitoare a contractului de leasing) nu depaseste 80% din durata normala de functionare maxima a bunului care face obiectul leasingului;
 • valoarea totala a ratelor de leasing, mai putin cheltuielile accesorii, este mai mica decat valoarea de intrare a bunului.

Locatarul este persoana fizica sau juridica, romana sau straina, parte in contractul de leasing, careia i se transfera - pe durata leasingului - dreptul de folosinta asupra unui bun, contra unei plati periodice.
"Locatarul" este una si aceeasi persoana cu "utilizatorul" in cadrul raporturilor juridice nascute prin incheierea unui contract de leasing, termenii fiind sinonimi, insa "locatar" este folosit mai frecvent in terminologia specifica leasingului operational.

Locatorul este persoana juridica, parte in contractul de leasing, care transmite locatarului/utilizatorului, pe durata leasingului si contra unei plati periodice, dreptul de folosinta asupra unui bun al carui proprietar este, cu obligatia de a respecta la finalul contractului dreptul de optiune al utilizatorului.
"Locatorul" este una si aceeasi persoana cu "finantatorul" in cadrul raporturilor juridice nascute prin incheierea unui contract de leasing, termenii fiind sinonimi, insa "locator" este folosit mai frecvent in terminologia specifica leasingului operational.

Ordinul de plata este un instrument de plata si de decontare utilizat pentru stingerea unor obligatii devenite exigibile.
Fiind un instrument de transfer credit, ordinul de plata antreneaza anumite operatiuni care incep prin dispozitia data de catre platitor unei banci, de a pune la dispozitia unui beneficiar o suma de bani si se finalizeaza prin acceptarea respectivului ordin de plata de catre banca destinatara (banca destinatarului platii).

"Paguba" este sinonim cu termenul "dauna", descriind acelasi lucru si anume: pierderea materiala adusa cuiva sau suferita de catre cineva, ca urmare a producerii unuia sau a mai multor riscuri asigurate.

"Perioada leasingului" este sinonim cu "durata leasingului", referindu-se la intervalul temporal - stabilit intre parti - pentru care este incheiat contractul de leasing financiar si in interiorul caruia utilizatorul trebuie sa ramburseze finantatorului ratele de leasing. Conform prevederilor art. 1, alin. (1) din OG nr. 51R/1997, contractul de leasing nu poate fi incheiat pe o perioada de timp mai mica decat 12 luni.

PFA - este acronimul termenului "Persoana fizica autorizata" si, conform definitiei din art. 2, lit. i) al OUG nr. 44/2008, se refera la persoana fizica ce este autorizata sa desfasoare orice forma de activitate economica permisa de lege, folosind in principal forta sa de munca.
Pot desfasura activitati economice ca PFA persoanele fizice care au implinit varsta de 18 ani, n-au savarsit fapte sanctionate de legile financiare, vamale si cele care privesc disciplina financiar-fiscala - de natura celor care se inscriu in cazierul fiscal, au un sediu profesional si care declara pe propria raspundere ca indeplinesc conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, al protectiei mediului si al protectiei muncii.
Potrivit art. 5 din Legea nr. 359/2004, prin autorizarea functionarii se intelege asumarea de catre solicitant a responsabilitatii privitoare la legalitatea desfasurarii activitatilor declarate.

 

"Polita de asigurare" este denumirea generica a contractului de asigurare in baza caruia o companie de asigurari (asigurator) se obliga, in schimbul platii unor prime de asigurare de catre asigurat, sa despagubeasca o persoana fizica sau juridica (asigurat) in cazul producerii unuia sau mai multora dintre riscurile asigurate (si prevazute in contract).

Politele de asigurari contin, de regula: un capitol de definitii - in care sunt explicate si definite riscurile asigurabile, clauzele precise cu privire la riscurile asigurate si acoperite de polita incheiata intre parti, riscurile excluse de la asigurare, data intrarii in vigoare si data expirarii politei, conditiile in care poate fi prelungita polita, conditiile in care se acorda despagubirile, fransiza, precum si alte anexe sau suplimente - parte din contractul de asigurare.

Pretul de achizitie se refera la valoarea, in schimbul achitarii careia, a fost sau va fi achizitionat de catre finantator de la furnizor bunul a carui folosinta face/va face obiectul contractului de leasing incheiat intre finantator si utilizator.

Prima de asigurare reprezinta pretul in schimbul platii caruia asiguratorul se obliga sa-l despagubeasca pe asigrat, conform clauzelor contractului de asigurare, in cazul producerii unuia sau mai multora dintre riscurile asigurate. Practic, prima de asigurare este pretul politei/contractului de asigurare.

Termenul "proforma" provine din limba latina, definind un document creat din considerente formale, pentru a satisface anumite conventii sau cutume.   

In raporturile juridice nascute din contractul de leasing si din cel de achizitie a bunului (a carui folosinta va face obiectul contractului de leasing), notiunea de "proforma" este cel mai adesea asociata facturii emise de catre furnizorul bunului si facturii de avans emise de catre finantator.
Facturile proforma nu au caracter de document justificativ pentru evidentele contabile ale emitentului sau ale destinatarului, insa reprezinta un instrument util in relatiile comerciale dintre parti, intrucat permite emitentului sa evite anumite implicatii fiscale sau juridice, ce i-ar putea afecta patrimoniul.
Astfel, prin intermediul facturii proforma, emitentul acesteia ii ordona destinatarului facturii sa efectueze plata, dar fara a fi nevoit sa verse catre bugetul statului TVA in cazul in care destinatarul facturii (cumparatorul) nu achita factura pana la expirarea valabilitatii facturii. In cazul emiterii direct a unei facturi fiscale, emitentul va fi nevoit sa verse la buget TVA aferenta sumei facturate, la data de 25 ale lunii urmatoare celei in care a fost emisa factura, chiar daca nu va fi incasat intre timp suma facturata (exceptand, totusi, agentii economici care aplica regimul platii TVA la incasare).

Conform definitiei din art. 2, lit. d) al OG nr. 51R/1997, rata de leasing reprezinta:
- in cazul leasingului financiar: cota-parte din valoarea de intrare a bunului si dobanda de leasing, care se stabileste pe baza ratei dobanzii convenite prin acordul partilor;
- in cazul leasingului operational: chiria se stabileste prin acordul partilor.

In cazul leasingului financiar, este de mentionat faptul ca cea mai uzitata formula de calcul a ratei de leasing este cea a anuitatii constante, premisele/parametrii luati in calculul acesteia fiind: pretul de achizitie a bunului, avansul platit de catre utilizator, durata finantarii, valoarea reziduala (platibila la finalul contractului de leasing) si rata dobanzii negociata intre parti.
In ceea ce priveste frecventa/succesiunea in timp a ratelor de leasing, cea mai des intalnita este cea lunara.

Capitalul sau principalul - se refera la partea (cota-parte) din valoarea finantata si, implicit, din pretul de achizitie al bunului, care este inglobata in cuantumul ratei de leasing si care este restituita de utilizator finantatorului odata cu fiecare rata de leasing.

Cele doua registre, prin intermediul carora Banca Nationala a Romaniei tine evidenta, monitorizeaza si supravegheaza prudential institutiile financiare nebancare (in categoria carora se incadreaza si societatile de leasing) care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei, sunt definite in Legea nr. 93/2009 - privind institutiile financiare nebancare, la art. 5, lit. e) si f) astfel:

 • Registrul general - registrul deschis si tinut de Banca Nationala a Romaniei, in care sunt inscrise institutiile financiare nebancare ce indeplinesc cerintele generale prevazute la sectiunea 1 a cap. II;
 • Registrul special - registrul deschis si tinut de Banca Nationala a Romaniei, in care sunt inscrise institutiile financiare nebancare inscrise in Registrul general, ce se incadreaza in criteriile prevazute de reglementarile Bancii Nationale a Romaniei, in conformitate cu prevederile art. 30.

Reorganizarea judiciara este o etapa a procedurii insolventei, reglementata de Legea nr. 85/2006 - privind procedura insolventei, etapa ce se aplica debitorului, persoana juridica, in vederea achitarii datoriilor acestuia, conform programului de plata a creantelor.
Procedura de reorganizare presupune intocmirea, aprobarea, implementarea si respectarea unui plan, numit plan de reorganizare, care poate sa prevada, impreuna sau separat: a) restructurarea operationala si/sau financiara a debitorului; b) restructurarea corporativa prin modificarea structurii de capital social; c) restrangerea activitatii prin lichidarea unor bunuri din averea debitorului.

In doctrina dreptului, "rezilierea" este definita ca fiind desfiintarea unui contract sinalagmatic cu executare succesiva, la cererea uneia dintre parti, ca urmare a faptului ca cealalta parte nu si-a executat - in mod culpabil - obligatiile contractuale.

Altfel spus, rezilierea este penalizarea suferita de catre una dintre partile contractante pentru faptul ca nu si-a indeplinit obligatiile fata de cealalta sau celelalte parte/parti contractante.
Totusi, rezilierea unui contract nu va anula efectele juridice produse pana la data rezilierii si nici n-o va exonera de obligatiile sale pe partea contractanta in culpa, in ceea ce priveste obligatiile scadente sau a caror indeplinire ii era in sarcina pana la momentul rezilierii contractului.

Notiunea de "sell & lease-back" descrie un subtip al operatiunilor de leasing financiar, in care utilizatorul se confunda cu furnizorul (fiind una si aceeasi persoana) si prin intermediul careia utilizatorul vinde finantatorului un bun, angajandu-se sa-l rascumpere la finalul contractului de leasing, in scopul obtinerii fondurilor necesare realizarii unei investitii sau chiar finantarii activitatii curente a companiei. Pe toata durata contractului de leasing, utilizatorul va achita finantatorului rate de leasing, ca in cazul oricarei finantari obisnuite.

"Scadenta" defineste data la care expira termenul de achitare a unei datorii sau de efectuare a unei operatii financiare ori data la care urmeaza sa se realizeze o obligatie.

In sensul restrans, al relatiei contractuale circumscrise contractului de leasing financiar incheiat intre finantator si utilizator, scadenta se refera la data pana la care trebuie indeplinita obligatia de plata a ratei de leasing, a unei cheltuieli refacturate utilizatorului in baza contractului de leasing sau a unei prime de asigurare, conform politei de asigurare incheiate cu asiguratorul.

Scadentarul este documentul anexat contractului de leasing, prin intermediul caruia utilizatorul este informat despre termenele la care trebuie sa-si indeplineasca fata de finantator obligatia principala ce-i incumba in urma semnarii contractului de leasing, si anume: plata ratelor de leasing.

De asemenea, scadentarul poate fi intalnit si ca anexa a sau in cuprinsul politei de asigurare CASCO.

Societatea de leasing este o societate comerciala care are ca obiect de activitate desfasurarea operatiunilor de leasing, in conditiile respectarii legislatiei in vigoare in ceea ce priveste indeplinirea conditiilor minime legale pentru infiintare, organizare si desfasurarea activitatii.

Incepand cu anul 2006, societatile de leasing se impart in doua mari categorii: societati de leasing financiar si societati de leasing operational, avand cadru legislativ de reglementare distinct, iar fiecarei categorii fiindu-i permis sa deruleze un singur tip de operatiuni de leasing.
Astfel, activitatea societatilor de leasing financiar (care au in mod obligatoriu si statut de institutie financiara nebancara) este reglementat prin Legea nr. 93/2009 si prin regulamentele emise de catre Banca Nationala a Romaniei, fiind inscrise in Registrul general si/sau in Registrul special - tinute de catre aceasta din urma, in timp ce societatile de leasing operational isi desfasoara activitatea in baza Legii nr. 31/1990 - ca orice alta societate comerciala.

Suma asigurata reprezinta baza de calcul a primei sau a primelor de asigurare al carei/caror cuantum se determina prin aplicarea cotei de prima la suma asigurata, insa - in acelasi timp - reprezinta si suma maxima in limita careia asiguratorul plateste indemnizatia de asigurare, in cazul producerii unuia sau mai multora dintre riscurile asigurate.

Taxa de analiza a dosarului reprezinta cuantumul valoric al prestatiei, datorat de catre utilizator finantatorului, privind analiza documentatiei pentru fundamentarea deciziei finantatorului de a-i acorda finantarea.

Taxa de modificare (respectiv, comisionul unic - in cazul clientilor persoane fizice), este datorata de catre utilizator finantatorului, in cuantumul si la data stabilite in contractul de leasing incheiat intre parti, pentru orice modificare a contractului de leasing initiata de catre utilizator, cum ar fi, dar fara a se limita la: rambursarea anticipata (partiala ori totala), restructurarea finantarii, cesiunea contractului de leasing etc.

Taxele vamale fac parte din categoria impozitelor indirecte impuse de catre stat asupra marfurilor trecute peste granita vamala a unui stat in regim de import, de export sau de tranzit, in scopul colectarii de venituri la bugetul de stat si/sau in scopul protejarii economiei nationale impotriva concurentei straine si/sau in scopul limitarii consumului intern al unor categorii de produse cu impact negativ asupra sanatatii populatiei sau asupra mediului inconjurator.

In sens larg "termenul de plata" defineste data la care expira termenul de achitare a unei datorii.

In sensul restrans al relatiei contractuale circumscrise contractului de leasing financiar incheiat intre finantator si utilizator, termenul de plata se confunda cu scadenta, referindu-se la data pana la care trebuie indeplinita obligatia de plata a ratei de leasing, a unei cheltuieli refacturate utilizatorului in baza contractului de leasing sau a unei prime de asigurare, conform politei de asigurare incheiate cu asiguratorul.

Notiunea de "terta parte" defineste o persoana straina de un contract care nu a participat, nici direct, nici indirect si nici prin reprezentare, la incheierea contractului.

TVA este acronimul termenului de "taxa pe valoare adaugata" - care este un impozit indirect pe circulatia marfurilor, datorat la bugetul statului.
In Romania, sfera de aplicare a TVA, precum si cotele de impunere, sunt reglementate prin Codul Fiscal. 

Utilizatorul este persoana fizica sau juridica, romana sau straina, parte in contractul de leasing, careia i se transfera - pe durata leasingului - dreptul de folosinta asupra unui bun, contra unei plati periodice.
"Utilizatorul" este una si aceeasi persoana cu "locatarul" in cadrul raporturilor juridice nascute prin incheierea unui contract de leasing, termenii fiind sinonimi, insa "utilizator" este folosit mai frecvent in terminologia specifica leasingului financiar.

La modul general, notiunea de "valoare de intrare" defineste valoarea la care un activ este inregistrat in evidentele contabile ale unui agent economic, la momentul intrarii in patrimoniul acestuia.

In contextul operatiunilor de leasing, termenul este bivalent:
   - defineste, prin prisma finantatorului, pretul de achizitie in schimbul achitarii caruia a fost sau va fi achizitionat de la furnizor bunul a carui folosinta face/va face obiectul contractului de leasing incheiat intre parti;
   - defineste, prin prisma utilizatorului, valoarea la care bunul finantat este inregistrat in evidentele sale contabile, la momentul intrarii in patrimoniul acestuia, respectiv - la momentul livrarii bunului.

Valoarea finantata este un parametru specific activitatii de creditare si, implicit, operatiunilor de leasing, care rezulta prin deducerea din pretul de achizitie a bunului a avansului achitat de catre utilizator finantatorului.
Totodata, valoarea finantata reprezinta baza de calcul a dobanzii si a ratelor de leasing datorate de catre utilizator finantatorului, prin aplicarea ratei dobanzii contractuale la suma acesteia. 

Valoarea reziduala reprezinta o parte din valoarea de intrare/pretul de achizitie a bunului, care nu este inclusa/distribuita in cuantumul ratelor de leasing/chiriei si in schimbul platii careia:
- finantatorul va transfera utilizatorului dreptul de proprietate asupra bunului, la finalul contractului de leasing financiar (sub conditia ca utilizatorul sa-si fi indeplinit toate obligatiile contractuale fata de finantator si sa-si fi exprimat optiunea de a cumpara bunul),
- respectiv, locatorul va vinde bunul unui tert, la finalul contractului de leasing operational.

Valoarea totala platibila de catre utilizator - este un element obligatoriu (prin efectul OUG nr. 50/2010, modificata si aprobata prin Legea nr. 288/2010) al contractelor de leasing incheiate cu clientii/utilizatorii din categoria persoanelor fizice, calculat la momentul semnarii contractului, ca suma a tuturor ratelor lunare de leasing, a valoarii reziduale, a taxei de analiza, a comisionului de administrare a contractului, a costului primelor de asigurare CASCO pentru intreaga durata a contractului de leasing si a cheltuielilor operationale. Suma rezultata va contine totdeauna si TVA aferenta elementelor insumate, astfel incat utilizatorul sa aiba o imagine concreta asupra efortului financiar total pe care il presupune contractarea finantarii in leasing.

Viramentul reprezinta o plata fara numerar, efectuata intre persoane fizice si/sau juridice etc. care au conturi de decontare deschise la banca.

ROBOR este acronimul expresiei in limba engleza "Romanian Interbank Offer Rate" - care reprezinta rata medie a dobanzii pentru creditele in lei acordate pe piata interbancara si este calculata si publicata zilnic de catre Banca Nationala a Romaniei, la ora 11:00 a.m. CET 1. ROBOR are impact numai asupra dobanzilor variabile si nu asupra dobanzilor fixe, fiind folosit la calculul dobanzilor variabile la creditele acordate in LEI. In calculul dobanzilor variabile in LEI ale creditelor, cei mai utilizati indici sunt ROBOR (3M) (aferent plasamentelor la termen de 3 luni) si ROBOR (6M) (aferent plasamentelor la termen de 6 luni). Cresterea valorii indicelui ROBOR va conduce la o crestere a ratei creditului, iar scaderea valorii acestui indice va conduce la scaderea acesteia. Indicele ROBOR este stabilit in urma centralizarii de catre Banca Nationala a Romaniei a estimarilor privind costul finantarii reciproce in LEI pentru perioade incepand de la o zi pana la un an, prezentate de catre bancile participante la calculul ratelor medii ale dobanzilor interbancare.

AEGRM este acronimul Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare - care este un registru informatizat, organizat intr-o baza de date unica, prin care se face publicitate legala raporturilor juridice constituite cu privire la garantarea unor obligatii civile sau comerciale. In Arhiva se pot inscrie creante garantate cu bunuri mobile, dar si alte tipuri de acte juridice, cum ar fi: cesiunea drepturilor de creanta, vanzarile conditionate, contractele de leasing, contractele de consignatie etc.

Ipoteca mobiliara - este o garantie reala, accesorie si indivizibila, constituita prin contract scris pentru garantarea unei creante, opozabila tertilor prin publicitate in AEGRM, care produce efectele specifice (drept de preferinta, urmarire, inspectie) de la data la care creanta garantata ia nastere. Nota! Ipoteca mobiliara este una si aceeasi garantie cu gajul fara deposedare (reglementat in trecut in Codul Civil), legiuitorul schimbandu-i titulatura prin efectul intrarii in vigoare a Noului Cod Civil, in anul 2011.

Cheltuielile operationale - sunt datorate de catre utilizator finantatorului, reprezentand chetuieli ocazionate cu plata, livrarea si inmatricularea (daca e cazul) a bunului a carui folosinta face obiectul contractului de leasing, precum si cu inregistrarea si, respectiv, cu radierea (la finalul perioadei de leasing) la/de la AEGRM a dreptului de proprietate al finantatorului asupra bunului, a creantelor sale asupra utilizatorului – nascute in baza contractului de leasing, precum si a garantiilor constituite de catre utilizator - aferente contractului de leasing. Aceste cheltuieli nu includ costurile legate de: asigurarea, omologarea bunului (daca este cazul), verificarea autenticitatii bunului (daca e cazul), impozite si taxe legate de utilizarea bunului, drepturile vamale datorate cu ocazia importului bunului (daca e cazul), taxa anuala de utilizare a retelei de drumuri publice (rovinieta), taxa de timbru - privind prima inmatriculare a autovehiculelor pe teritoriul Romaniei.

IMM este acronimul termenului "Intreprinderi Mici si Mijlocii".

Conform definitiei din Recomandarea Comisiei Uniunii Europene nr. 361/2003/CE,sunt considerate IMMuri societatile comerciale care indeplinesc urmatoarele doua conditii:

 • au maximum 250 de angajati si
 • inregistreaza o cifra de afaceri anuala de maximum 50 de milioane de euro sau active totale in suma de maximum 43 de milioane de euro.