Intrebari frecvente

Legislatia in domeniu, cat si clauzele contractului de leasing - pe care il veti incheia sau l-ati incheiat deja cu NBG LEASING - va confera toate drepturile privind utilizarea bunului si uzufructul rezultat din utilizarea acestuia. Totusi, pe durata derularii contractului de leasing nu aveti sau nu veti avea dreptul de dispozitie cu privire la bun, in ceea ce priveste vanzarea ori subinchirierea acestuia. Subinchirierea este posibila totusi, numai cu acordul prealabil al proprietarului/finantatorului.

Contractul de leasing pe care l-ati incheiat deja cu NBG LEASING, descrie operatiunea de leasing, drepturile si obligatiile partilor, implicatiile legale ce decurg din incheierea si derularea contractului de leasing. De asemenea, contractul de leasing cuprinde si informatii referitoare la bunul finantat, la conditiile de desfasurare a contractului (definirea cu exactitate a tuturor costurilor angajate intr-o perioada definita de timp), modalitatea de transfer a dreptului de proprietate la expirarea contractului, precum si la eventualele garantii suplimentare, dupa caz.

Durata minima a unui contract de leasing este de 1 (un) an de zile, conform legii. Practic, legiuitorul interzice atat incheierea contractului de leasing pentru o durata initiala mai mica de 1 an de zile, cat si rambursarea anticipata integrala a finantarii intr-un interval mai mic de 1 an de zile de la data incheierii contractului intre parti, in aceasta perioada fiind admise numai rambursarile anticipate partiale.

Contractul tripartit incheiat intre dumneavoastra (in calitate de utilizator), furnizor si NBG LEASING (in calitate de cumparator), stipuleaza conditiile de livrare si de garantie a bunului, termenele de plata a pretului bunului, moneda in care va fi achitat pretul si cursul valutar in baza caruia se va face conversia in moneda platii si obligatiile pe care furnizorul si le asuma in relatia comerciala pe care o demareaza cu dumneavoastra, prin intermediul nostru.

Valoare reziduala reprezinta valoarea la care, dupa achitarea de catre utilizator a tuturor ratelor de leasing prevazute in contract, precum si a tuturor celorlalte sume datorate conform contractului, se face transferul dreptului de proprietate asupra bunului catre locatar/utilizator si este stabilita de partile contractante. Ea nu poate fi “0” deoarece conform prevederilor Codului Civil, dreptul de proprietate se poate transmite prin vanzare numai in urma platii pretului, pret care - in mod implicit - nu poate fi zero.

In mod uzual, finantarea in sistem leasing nu presupune constituirea unor garantii suplimentare de catre client, avansul platit de catre acesta si dreptul de proprietate asupra bunului fiind garantii suficiente pentru finantator.
Totusi, solicitarea a cel putin doua bilete la ordin de la clientii din categoria persoanelor juridice ori a celor din categoria persoanelor fizice autorizate sau a liber profesionistilor, pentru garantarea platii ratelor de leasing, reprezinta o cerinta minima cvasi-universala printre finantatorii din piata leasingului financiar. 

Pe langa biletele la ordin mentionate anterior, sunt cazuri in care bunul pentru achizitia caruia ni se solicita finantarea urmeaza a fi integrat intr-o relatie de interdependenta morfo-functionala cu alte bunuri, aflate deja in proprietatea clientului ori cazuri in care, din diverse motive (conditiile pietei in care activeaza clientul, competitori, produse unicate), gestionarea prudentiala a riscurilor implicate respectiva tranzactie presupune solicitarea unor garantii suplimentare. Cele mai intalnite astfel de garantii suplimentare sunt: fideiusiunea asociatului/actionarului majoritar al aplicantului (in cazul clientilor din categoria persoanelor juridice), fideiusiunea sotului/sotiei (in cazul clientilor din categoria persoanelor fizice), ipoteci imobiliare sau ipoteci mobiliare (asupra unor bunuri din patrimoniului aplicantului sau asupra disponibilului din conturile bancare ale aplicantului). 

NBG LEASING solicita asociatilor/actionarilor majoritari sa semneze contractele de leasing in calitate de fideiusori, ca o garantie de ordin moral din partea acestora ca isi vor conduce compania cu aceeasi responsabilitate, pentru mentinerea in limite rezonabile de profitabilitate si de solvabilitate, devenind astfel (si implicit), responsabili pentru achitarea ratelor stipulate in contractul de leasing incheiat intre compania pe care o detin si o conduc si societatea noastra.
Decizia privind solicitarea fideiusiunii asociatului/actionarului majoritar al societatii comerciale aplicante apartine exclusiv comitetului de credit competent al NBG LEASING si depinde de nivelul riscurilor implicate de catre tranzactia ce urmeaza a fi incheiata cu dumneavoastra.

NBG LEASING plateste integral TVA la achizitia bunurilor de pe piata interna, clientii platind TVA aferenta ratelor de leasing, in cuantumul si la scadenta prevazute in scadentarul contractului de leasing. Astfel, spre deosebire de creditarea bancara, unde pentru TVA aferenta pretului de achizitie a bunului ce se doreste finantat, trebuie identificate surse proprii sau marita suma creditului contractat - pentru a finanta inclusiv suma TVA, in cazul finantarii in leasing financiar, acest efort dispare complet - TVA achitandu-se esalonat si direct proportional cu valoarea ratelor de leasing.