I. Componenta Adunarii Generale a Actionarilor:

1. NATIONAL BANK OF GREECE S.A.

- detinatoarea a 1,556,042 de actiuni, reprezentand 99.999% din capitalul social subscris si varsat al societatii;

2. NBG Management Services Limited

- detinatoarea a 1 actiune, reprezentand 0.001% din capitalul social subscris si varsat al societatii.

II. Componenta Consiliului de Administratie:

1. Dl. Ioannis Kougionas

- Presedinte

2. D-na Gabriela Petrof

- Membru

3. Dl. Mihai Sandulescu

- Membru

III. Conducerea executiva a societatii

D-na Gabriela Petrof

- Director General

D-na Vanina Odor

- Director General Adjunct