Procedura de licitatie publica cu plic inchis se va desfasura la urmatoarea data:

29 August 2019 – ora 12.00 – bunuri mobile.

Sedinta de licitatie se va desfasura la adresa Str. George Constantinescu, nr. 3, UpGround Business Center, Intrarea A, etaj 3, Sector 2, Bucuresti, la data si ora mentionate mai sus.

Preturile minime de vanzare pentru fiecare bun in parte sunt prezentate in Anexa 1 din prezentul caiet de sarcini, urmand ca pretul final de vanzare sa fie stabilit in urma sedintei de licitatie publica cu plic inchis.

Pentru a fi luate in considerare, ofertele trebuie sa fie mai mari sau cel putin egale cu pretul de pornire din licitatie.

Toate preturile reprezentand valoarea de pornire a licitatiei sunt exprimate in EURO.

Oferta (Anexa 1) impreuna cu documentele de participare la licitatie descrise anterior vor fi depuse/inregistrate doar in ziua licitatiei direct la sediul NBG LEASING IFN S.A., din Str. George Constantinescu nr.3, UpGround Business Center, Intarea A, etaj 3, sector 2, Bucuresti.

Termenul limita pentru depunerea ofertei si documentatiei pentru licitatie este 29.08.2019 ora 12:00.

 Garantarea participarii la licitatie presupune ca inainte de transmiterea ofertelor sa se achite de catre participanti suma de 10.000 lei, ce reprezinta garantia de participare la sedinta de licitatie.

Plata garantiei de participare se va face in contul, RO54 BRMA 0500 0757 0400 0000 - NBG LEASING IFN SA deschis la Banca Romaneasca. La data si ora licitatiei, suma reprezentand garantia de participare trebuie sa fie incasata in contul de mai sus.

Neprezentarea la termen a tuturor documentelor solicitate pentru participarea la procedura de licitatie poate atrage descalificarea participantului respectiv.

Pentru licitatia din 29 August 2019 - NBG LEASING IFN S.A. va permite ofertantilor examinarea/inspectarea bunurilor supuse procedurii de licitatie, pana la data de 28 August 2019 inclusiv, in intervalul orar 09:00 – 16:00 de Luni pana Vineri la locatiile prevazute pentru depozitare in caietul de sarcini, si anume:

Agnes SRL – Parc Berceni, B-dul Metalurgiei nr. 132, incinta Piata de Gros Bucuresti (PGB).

Croc Tehnic SRL – Parc Glina - Intrarea Abatorului nr. 9 – Glina, Jud. Ilfov

Informatii suplimentare cu privire la licitatia publica organizata de NBG LEASING IFN S.A., din data de 29.08.2019 ora 12.00, se pot obtine folosind urmatoarele date de contact:

 ·  sediul NBG LEASING IFN S.A. - Str. George Constantinescu nr. 3, UpGround Business Center, Intrarea A, etaj 3, sector 2, Bucuresti;

·   e-mail: licitatie@nbgleasing.ro;

·   telefon: 021.409.10.00/02.